Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Què implica la llei de l’«ull per ull»?

Què implica la llei de l’«ull per ull»?

La Bíblia respon

La llei de l’«ull per ull» era part de les lleis que Déu va donar a l’antic Israel a través de Moisès i, més tard, Jesús en va parlar al seu Sermó de la Muntanya (Mateu 5:38; Èxode 21:24, 25; Deuteronomi 19:21). Quan es jutjava els criminals segons aquesta llei, el càstig havia de ser proporcional al delicte comès. *

Aquesta llei s’aplicava quan una persona feia mal a algú deliberadament. En relació a aquesta persona, la Llei mosaica deia: «Fractura per fractura, ull per ull, dent per dent. Segons la lesió que haurà causat a un home, així se li farà a ell» (Levític 24:20, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society [TBS]).

 Quin era l’objectiu de la llei de l’«ull per ull»?

La llei de l’«ull per ull» no donava permís perquè les persones es vengessin. Més aviat, recordava als jutges que el càstig havia de ser equilibrat: ni massa sever, ni massa fluix.

Aquesta llei també tenia efectes dissuasius per a aquells que, intencionadament, fessin mal a algú o planegessin fer-ho. La Llei explicava que les persones que veiessin com la justícia de Déu es complia, tindrien por i no tornarien «a fer una maldat com aquesta» (Deuteronomi 19:20, TBS).

 Aplica avui dia aquesta llei als cristians?

No, els cristians ja no estan obligats a seguir aquesta llei. Era part de la Llei mosaica, que va quedar anuŀlada amb la mort de Jesús (Romans 10:4).

Tot i així, aquesta llei ens ajuda a conèixer la manera de pensar de Déu. Per exemple, ens ensenya que valora la justícia (Salm 89:14). També aprenem quins són els seus estàndards de justícia; per això, qui actua malament serà «corregit amb mesura» (Jeremies 30:11, Bíblia catalana. Traducció interconfessional).

 Idees equivocades sobre la llei de l’«ull per ull»

Idea equivocada: La llei de l’«ull per ull» era massa severa.

Veritat: Aquesta llei evitava que la justícia s’apliqués de manera severa. De fet, quan s’aplicava correctament, els jutges només imposaven el càstig després d’haver analitzat les circumstàncies i el grau d’intencionalitat (Èxode 21:28-30; Nombres 35:22-25). Per tant, la llei de l’«ull per ull» evitava que es posessin càstigs desproporcionats.

Idea equivocada: La llei de l’«ull per ull» promovia que la venjança no tingués fi.

Veritat: La Llei mosaica deia: «No et venjaràs ni tindràs rancúnia contra els fills del teu poble» (Levític 19:18, TBS). En lloc de promoure la venjança personal, la Llei animava les persones a confiar en Déu i en el sistema legal que ell havia establert per tal de corregir qualsevol mal (Deuteronomi 32:35).

^ § 3 Aquest sistema legal era comú a alguns pobles antics. També és conegut de vegades pel terme llatí lex talionis o la «llei del talió».