Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Ensenya la Bíblia que la Terra és plana?

Ensenya la Bíblia que la Terra és plana?

La Bíblia respon

No, la Bíblia no ensenya que la Terra sigui plana. * La Bíblia no és un llibre de ciència però, a la vegada, no hi trobem res en ella que contradigui els fets científics. Tot el que diu la Bíblia és, i sempre serà, totalment confiable (Salm 111:8).

 Què vol dir la Bíblia quan parla «dels quatre extrems de la terra»?

Les expressions bíbliques «quatre extrems de la terra» i «confins de la terra» no s’han d’entendre de manera literal, com si la Terra fos quadrada o tingués extrems (Isaïes 11:12; Job 37:3, TBS). Aquestes expressions són maneres figurades de descriure tota la superfície de la terra. La Bíblia utilitza aquest mateix estil quan fa referència als quatre punts cardinals (Lluc 13:29).

Sembla que l’arrel de la paraula hebrea que es tradueix «extrems» o «confins» està relacionada amb la paraula que es tradueix «ales». The International Standard Bible Encyclopedia diu: «Com que els ocells utilitzen les ales per protegir els seus pollets, [aquesta paraula hebrea] s’utilitza per descriure l’extrem d’una superfície estesa». Aquesta mateixa enciclopèdia afegeix que a Job 37:3 i Isaïes 11:12, «la paraula hebrea significa fronteres o extremitats de la superfície terrestre». *

 Ensenya la temptació del Diable a Jesús que la Terra sigui plana?

Per temptar Jesús, el Diable «el va portar a una muntanya molt alta i li va mostrar tots els regnes del món i la seva esplendor» (Mateu 4:8). Alguns afirmen que aquest relat ensenya que la Terra és plana, perquè només així es podria veure tot el planeta des d’un sol lloc. Però sembla que aquesta «muntanya molt alta» no és un lloc literal, sinó que és una manera figurada de parlar. Per què podem arribar a aquesta conclusió?

  • No hi ha cap muntanya a la terra des d’on es puguin veure tots els regnes del món.

  • El Diable no només va ensenyar a Jesús tots els regnes del món, sinó també «la seva esplendor». Això no es podia veure a la distància, per tant sembla que el Diable estava utilitzant una visió per temptar Jesús. Ho podem comparar amb una persona que utilitza un projector i una pantalla per mostrar fotografies de diferents llocs del planeta a algú.

  • El relat paraŀlel de Lluc 4:5 diu que el Diable li va mostrar a Jesús «tots els regnes de la terra en un instant». Com que és impossible que els veiés tots físicament, està clar que el Diable va utilitzar algun altre mètode per mostrar a Jesús tots aquests regnes.

^ § 3 La Bíblia diu que Déu «és el qui seu sobre el cercle de la terra» (Isaïes 40:22, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society [TBS]). Algunes obres de consulta expliquen que la paraula traduïda com «cercle» pot significar esfera, encara que alguns erudits bíblics no estan d’acord. En qualsevol cas, la Bíblia no dona a entendre en cap lloc que la Terra sigui plana.

^ § 8 Edició revisada, volum 2, pàgina 4.