Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Quin significat tenen els nombres a la Bíblia? Té base bíblica la numerologia?

Quin significat tenen els nombres a la Bíblia? Té base bíblica la numerologia?

La Bíblia respon

A vegades els nombres que apareixen a la Bíblia tenen un significat literal, però d’altres poden ser simbòlics. Molt sovint el context ajuda a entendre si el significat és literal o simbòlic. Analitza aquests exemples a la Bíblia on els nombres tenen un significat simbòlic:

  • 1 Unitat. Per exemple, Jesús va orar a Déu: «Perquè tots [els deixebles] siguin un. Tal com tu, Pare, estàs unit amb mi i jo estic unit amb tu» (Joan 17:21; Mateu 19:6).

  • 2 La Llei establia que es necessitaven dos testimonis per confirmar un fet (Deuteronomi 17:6). Igualment, la repetició d’una visió o d’un fet confirmava la seva veracitat. Per exemple, quan Josep va interpretar un somni que havia tingut el Faraó d’Egipte, va dir: «El fet d’haver-se repetit el somni al Faraó dues vegades, és que la cosa ha estat determinada per Déu» (Gènesi 41:32, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society [TBS]). Quan en una profecia es fa servir l’expressió «dos corns» pot representar un govern format per dues nacions, com és el cas de l’Imperi medopersa de la profecia de Daniel (Daniel 8:20, 21, TBS; Apocalipsi 13:11).

  • 3 De la mateixa manera que tres testimonis podrien confirmar un assumpte sense cap mena de dubte, quan una expressió es repeteix tres vegades és per donar èmfasi o perquè no hi hagi cap dubte de la seva veracitat (Ezequiel 21:27; Fets 10:9-16; Apocalipsi 4:8; 8:13).

  • 4 Aquest nombre simbolitza que alguna cosa compleix el seu propòsit perfectament. Per exemple, «els quatre vents de la terra» representen les forces destructives que venen dels quatre punts cardinals, és a dir, de tot arreu, i arriben a tota la terra (Apocalipsi 7:1; 21:16; Isaïes 11:12).

  • 6 Com que és un menys que set, que simbolitza una cosa completa, el sis pot referir-se a alguna cosa incompleta o imperfecta, o a alguna cosa que té relació amb els enemics de Déu (1 Cròniques 20:6; Daniel 3:1; Apocalipsi 13:18).

  • 7 Aquest nombre es fa servir sovint per transmetre la idea de complet. Per exemple, Déu va manar als israelites que caminessin al voltant de Jericó durant set dies seguits i que ho fessin set vegades el setè dia (Josuè 6:15). La Bíblia conté molts altres exemples similars on es fa servir el nombre set (Levític 4:6; 25:8; 26:18; Salm 119:164; Apocalipsi 1:20; 13:1; 17:10). Quan Jesús va dir a Pere que havia de perdonar el seu germà «no [...] fins a set vegades, sinó fins a setanta-set vegades», repetir el nombre set volia transmetre la idea de ‘sense límit’ (Mateu 18:21, 22).

  • 10 Aquest nombre pot significar la totalitat o un conjunt complet (Èxode 34:28; Lluc 19:13; Apocalipsi 2:10).

  • 12 Aquest nombre pot representar una organització completa i d’origen diví. Per exemple, l’apòstol Joan va rebre una visió del cel on apareixia una ciutat que tenia «dotze pedres de fonament, i a sobre d’aquestes hi havia els dotze noms dels dotze apòstols» (Apocalipsi 21:14; Gènesi 49:28). Els múltiples de dotze poden tenir un significat similar (Apocalipsi 4:4; 7:4-8).

  • 40 Molts períodes de temps de càstigs o judicis estaven relacionats amb aquest nombre (Gènesi 7:4; Ezequiel 29:11, 12).

Numerologia

Aquests significats simbòlics dels nombres a la Bíblia no tenen res a veure amb la numerologia, que busca un significat ocult en els nombres, les seves combinacions i els seus totals numèrics. Per exemple, els jueus cabalistes han analitzat les Escriptures Hebrees fent servir una tècnica anomenada guematria, que assigna nombres a les lletres i busca codis ocults o secrets. La numerologia és una forma d’endevinació, i Déu la condemna (Deuteronomi 18:10-12).