Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Per què hi ha tantes religions que diuen ser cristianes?

Per què hi ha tantes religions que diuen ser cristianes?

La Bíblia respon

Hi ha una gran varietat d’esglésies que afirmen ser cristianes basant-se en les ensenyances de Jesucrist. Però la Bíblia mostra que només hi ha una religió cristiana que sigui verdadera. Analitzem tres raons que ens ajuden a arribar a aquesta conclusió.

  1. Jesús ensenyava «la veritat», i els primers cristians també van seguir el «camí de la veritat» (Joan 8:32; 2 Pere 2:2; 2 Joan 4; 3 Joan 3). Aquestes expressions mostren que els que promouen doctrines que contradiuen les ensenyances de Jesús no formen part de la religió verdadera.

  2. La Bíblia ensenya que els cristians han d’estar «d’acord en el que [parlen]» (1 Corintis 1:10). Però moltes religions que diuen ser cristianes no ensenyen el mateix, ni tan sols en coses fonamentals. Per exemple, tenen idees diferents sobre què significa ser cristià. Per tant, no totes aquestes religions poden ser verdaderes (1 Pere 2:21).

  3. Jesús va profetitzar que molts dels que afirmarien ser cristians no obeirien els seus manaments. Per aquesta raó, Jesús els rebutjaria (Mateu 7:21-23; Lluc 6:46). A més, molts líders religiosos distorsionarien l’adoració verdadera per enganyar les persones i aprofitar-se d’elles (Mateu 7:15). Però altres persones preferirien aquest fals cristianisme perquè ensenyaria el que volen escoltar, i no les veritats de la Bíblia (2 Timoteu 4:3, 4).

Jesús va utilitzar la paràbola del blat i la mala herba per profetitzar que apareixeria l’apostasia, és a dir, que molts es posarien en contra de la religió verdadera (Mateu 13:24-30, 36-43). Durant molt de temps, no es va poder distingir els cristians verdaders dels falsos. Tal i com Jesús havia profetitzat, l’apostasia va créixer ràpidament després de la mort dels apòstols (Fets 20:29, 30). A mesura que s’estenien les ensenyances dels apòstates, les diferents religions que afirmaven ser cristianes es van anar «[desviant] de la veritat» (2 Timoteu 2:18).

En la seva paràbola, Jesús també va profetitzar que amb el temps es faria clara la diferència entre els cristians verdaders i els falsos. I això ha quedat ben clar avui dia (Mateu 13:30, 39).