Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Com ens salva Jesús?

Com ens salva Jesús?

La Bíblia respon

Jesús va salvar les persones fidels quan va donar la seva vida com a rescat (Mateu 20:28). Per això, la Bíblia l’anomena el «Salvador del món» (1 Joan 4:14). La Paraula de Déu declara: «A part d’ell, no ens pot salvar ningú més, perquè Déu no ha donat als homes cap altre nom sota el cel pel qual ens puguem salvar» (Fets 4:12).

Jesús va morir «per tothom», és a dir, per tots aquells que tenen fe en ell (Hebreus 2:9; Joan 3:16). Llavors, Déu el va ressuscitar «d’entre els morts» i Jesús va tornar al cel com a criatura espiritual (Fets 3:15). Des d’allà, «és capaç de salvar completament els que s’apropen a Déu a través d’ell, perquè sempre està viu i intercedeix a favor d’ells» (Hebreus 7:25).

Per què necessitem que Jesús intercedeixi a favor nostre?

Tots som pecadors (Romans 3:23). El pecat posa una barrera entre nosaltres i Déu, i ens porta a la mort (Romans 6:23). Ara bé, Jesús fa de «defensor», o «intercessor», a favor dels que tenen fe en el seu sacrifici (1 Joan 2:1, nota). Jesús intercedeix a favor d’ells quan demana a Déu que escolti les oracions que fan i perdoni, en base al seu sacrifici, els pecats que cometen (Mateu 1:21; Romans 8:34). Déu respon al que Jesús li demana perquè està en harmonia amb la Seva voluntat. De fet, el va enviar a la terra «perquè el món se salvi per mitjà d’ell» (Joan 3:17).

N’hi ha prou amb creure en Jesús per salvar-se?

No. Tot i que és cert que hem de creure en Jesús per salvar-nos, necessitem fer alguna cosa més (Fets 16:30, 31). La Bíblia diu: «Així com el cos sense esperit està mort, la fe sense obres també està morta» (Jaume 2:26). Per tal de salvar-nos, hem de fer el següent:

  • Aprendre sobre Jesús i el seu pare, Jehovà (Joan 17:3).

  • Cultivar fe en ells (Joan 12:44; 14:1).

  • Demostrar la nostra fe obeint els seus manaments (Lluc 6:46; 1 Joan 2:17). Jesús va ensenyar que no tots el que li diuen «Senyor» seran salvats, sinó tots «els que fan la voluntat del [seu] Pare que està al cel» (Mateu 7:21).

  • Continuar demostrant fe tot i les dificultats. Jesús ho va deixar clar quan va dir: «Qui aguanti fins a la fi se salvarà» (Mateu 24:13).