Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Què diu la Bíblia sobre el Diumenge de Pasqua?

Què diu la Bíblia sobre el Diumenge de Pasqua?

La Bíblia respon

Els costums del Diumenge de Pasqua no tenen base bíblica. Si investiguem els seus orígens, trobem que es basen en antics ritual de fertilitat. Analitzem-ne uns quants.

  1. L’ús de llebres i conills. Aquests són símbols relacionats amb la fertilitat. L’Enciclopedia Católica reconeix que «és un símbol pagà i sempre ha estat un símbol de fertilitat».

  2. Decorar ous i amagar-los perquè els nens els trobin. Segons l’obra Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, amagar els ous de Pasqua que suposadament ha portat el conill de Pasqua, «no és un simple joc de nens, sinó el vestigi d’un ritus de fertilitat». Algunes cultures creuen que els ous de Pasqua decorats «poden portar de manera màgica felicitat, prosperitat, riqueses i protecció» (Traditional Festivals).

  3. La roba de Pasqua. «Es considerava que era incorrecte i, per tant, que portava mala sort, rebre a la deessa escandinava de la primavera, o Ostara, amb roba que no fos nova» (The Giant Book of Superstitions).

  4. Serveis religiosos quan surt el sol. Aquests serveis se solen relacionar amb els rituals que els antics adoradors del sol «feien durant l’equinocci de primavera per donar la benvinguda al sol i al seu gran poder de portar de nou la vida a totes les coses que estaven creixent» (Celebrations, The Complete Book of American Holidays).

  5. El seu nom en altres idiomes. Per exemple, en anglès el Diumenge de Pasqua, o el Diumenge de Resurrecció, es coneix com a Easter. L’ Encyclopædia Britannica diu: «No està del tot clar l’origen de la paraula anglesa Easter; el sacerdot anglosaxó del segle VIII Beda el Venerable deia que provenia de la deessa anglosaxona de la primavera Eostre». D’altres diuen que prové d’Astarté, la deessa fenícia de la fertilitat, que a Babilonia s’anomenava Ixtar.

El llibre The American Book of Days descriu molt bé l’origen dels costums del Diumenge de Pasqua: «No hi ha cap dubte que l’Església, al començament, va agafar els vells costums pagans i els va donar un caire cristià».

La Bíblia diu que no hem d’adorar Déu seguint tradicions o costums que no li agraden (Marc 7:6-8). 2 Corintis 6:17 diu: «“Separeu-vos d’ells”, diu Jehovà, “deixeu de tocar el que és impur”». Els costums del Diumenge de Pasqua tenen un origen pagà, i qui vulgui agradar Déu els haurà d’evitar.