Salta al contingut

Què diu la Bíblia sobre la Verge Maria?

Què diu la Bíblia sobre la Verge Maria?

 La Bíblia respon

 La Bíblia diu que Maria va tenir el privilegi de ser la mare de Jesús mentre encara era verge. La Bíblia va profetitzar aquest miracle al llibre d’Isaïes i el compliment es troba als Evangelis de Mateu i Lluc.

 La profecia d’Isaïes sobre el naixement del Messies deia: «Heus aquí que la donzella concebrà i tindrà un fill» (Isaïes 7:14, Bíblia Evangèlica Catalana). Déu va inspirar Mateu perquè identifiqués al seu Evangeli que l’embaràs de Maria complia la profecia d’Isaïes. Després d’explicar que Maria s’havia quedat embarassada de manera miraculosa, Mateu va afegir: «Tot això va passar perquè es complís el que Jehovà havia dit per mitjà del profeta: “La verge a es quedarà embarassada i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel”, que traduït significa “Déu és amb nosaltres”» (Mateu 1:22, 23).

 Lluc també va registrar l’embaràs miraculós de Maria al seu Evangeli. Va escriure que Déu havia enviat l’àngel Gabriel «a una noia verge que es deia Maria i que estava compromesa amb un home que es deia Josep, de la casa de David» (Lluc 1:26, 27). Després d’escoltar que seria la mare del Messies, Maria va confirmar que era verge al preguntar: «Com pot ser això, si mai he tingut relacions sexuals amb cap home?» (Lluc 1:34).

 Com va poder tenir un fill una verge?

 L’embaràs de Maria va ser possible per mitjà de l’esperit sant, el poder de Déu en acció (Mateu 1:18). L’àngel va dir a Maria: «L’esperit sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això, el nen que naixerà serà anomenat sant, Fill de Déu» b (Lluc 1:35). Maria es va quedar embarassada quan Déu, de manera miraculosa, li va transferir a la matriu la vida del Seu fill.

 Per què havia de néixer d’una verge?

 Déu va utilitzar una verge amb el propòsit que Jesús tingués un cos humà perfecte i així pogués donar la seva vida per salvar la humanitat del pecat i la mort (Joan 3:16; Hebreus 10:5). Déu va transferir la vida de Jesús a la matriu de Maria. Després, l’esperit sant de Déu va protegir l’embrió mentre creixia perquè no heretés cap imperfecció (Lluc 1:35).

 Per tant, Jesús va néixer com a humà perfecte, igual que Adam abans de pecar. La Bíblia diu que Jesús «no va cometre cap pecat» (1 Pere 2:22). Com que era perfecte, Jesús podia pagar el rescat per salvar els humans del pecat i la mort (1 Corintis 15:21, 22; 1 Timoteu 2:5, 6).

 Va ser Maria verge tota la vida?

 La Bíblia no ensenya que Maria fos verge tota la seva vida. De fet mostra que va tenir més fills (Mateu 12:46; Marc 6:3; Lluc 2:7; Joan 7:5).

La Bíblia ensenya que Jesús tenia germans i germanes

 Va ser el naixement de Jesús la ‘Immaculada Concepció’?

 No. Segons l’Enciclopedia de la Religión Católica, la doctrina de la Immaculada Concepció «ensenya que la Verge Maria, en el moment de la seva concepció, va ser preservada del pecat original per la gràcia i el privilegi del Déu Omnipotent».

 Per contra, la Bíblia no diu enlloc que Maria estigués lliure del pecat original (Salm 51:5; Romans 5:12). De fet, Maria va reconèixer que era pecadora al presentar el sacrifici pel pecat que demanava la Llei a les mares (Levític 12:2-8; Lluc 2:21-24). L’Enciclopedia Católica Online reconeix el següent sobre la Immaculada Concepció: «No és possible trobar a les Escriptures cap prova directa, categòrica ni concloent sobre aquest dogma». És, per tant, una ensenyança catòlica.

 Com hauríem de veure a Maria?

 Maria ens va donar un gran exemple de fe, obediència, humilitat i amor profund per Déu. Farem bé d’imitar el seu exemple fidel (Hebreus 6:12).

 Tot i que la mare de Jesús va tenir un paper molt important en el propòsit diví, la Bíblia no ensenya que haguem de venerar-la ni fer-li oracions. Jesús no la va tractar de cap forma especial ni tampoc va demanar als seus deixebles que ho fessin. De fet, només es menciona a Maria en els Evangelis i en una ocasió en el llibre de Fets. No trobem cap referència a ella en els altres 22 libres del que coneixem com a Nou Testament (Fets 1:14).

 Les Escriptures no indiquen que Maria rebés cap atenció especial i, encara menys, que els cristians del primer segle la veneressin. Per contra, la Bíblia ensenya que els cristians només hem d’adorar Déu (Mateu 4:10).

a La paraula hebrea que es tradueix com ‘donzella’ a la profecia d’Isaïes és almah, i pot aplicar-se a una verge o a una jove que no ho és. En canvi, sota inspiració divina, Mateu va utilitzar parthenos, una paraula grega més específica i que vol dir ‘verge’.

b Alguns rebutgen l’ús de l’expressió ‘Fill de Déu’ perquè els dona a entendre que Déu va tenir relacions sexuals amb una dona. Però la Bíblia no ensenya aquesta idea. Quan diu que Jesús és el «Fill de Déu», i el «primogènit de tota creació» vol dir que va ser el primer i l’únic que Déu va crear directament (Colossencs 1:13-15, nota). La Bíblia també parla d’Adam com a «fill de Déu» (Lluc 3:38). Això significa que va ser creat per Déu.