Salta al contingut

Serà destruïda la Terra?

Serà destruïda la Terra?

La Bíblia respon

 No, el planeta Terra mai desapareixerà, ni serà destruït pel foc o reemplaçat. La Bíblia ensenya que Déu va crear la terra per ser habitada per sempre.

  •   «Els justos heretaran la terra, i hi habitaran per sempre» (Salm 37:29, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society [TBS]).

  •   «[Déu] ha establert la terra sobre els seus fonaments: mai no serà moguda» (Salm 104:5, TBS).

  •   «La terra perdura sempre» (Eclesiastès 1:4, TBS).

  •   «El Formador de la terra i el qui l’ha fet, ell l’ha establert; no l’ha creat buida, l’ha format per habitar-la» (Isaïes 45:18, TBS).

Destruiran la Terra els humans?

 Déu no permetrà que els homes destrueixin la Terra, ja sigui a través de les guerres, la contaminació o altres maneres. Al contrari, ell acabarà amb «els que destrueixen la terra» (Apocalipsi 11:18). Com ho farà?

 Déu substituirà els governs humans, que no han pogut protegir la terra, i ho farà amb un Regne celestial perfecte (Daniel 2:44; Mateu 6:9, 10). El rei d’aquest govern serà el Fill de Déu, Jesucrist (Isaïes 9:6, 7). Quan va estar a la terra, Jesús va demostrar que controlava les forces de la natura (Marc 4:35-41). Com a Rei del Regne de Déu, tindrà el control total sobre el planeta i sobre la natura. Millorarà les condicions de la terra i farà que siguin semblants a les del jardí d’Edèn (Mateu 19:28; Lluc 23:43).

Ensenya la Bíblia que la Terra serà destruïda amb foc?

 No. Aquesta idea errònia sovint és el resultat d’entendre malament 2 Pere 3:7, que diu: «El cel i la terra d’ara estan guardats per al foc». Vegem dos aspectes importants que ens ajudaran a entendre el significat d’aquestes paraules:

  1.   A la Bíblia els termes cel, terra i foc tenen més d’un significat. Per exemple, Gènesi 11:1 (TBS) diu: «Tota la terra era d’una sola llengua». Aquí la paraula «terra» fa referència a la societat humana.

  2.   El context de 2 Pere 3:7 mostra el significat de les paraules cel, terra i foc citades en aquest versicle. Els versicles 5 i 6 estableixen un paraŀlelisme amb el Diluvi dels dies de Noè. En aquella ocasió es va destruir un món antic, no pas la Terra. El Diluvi va fer desaparèixer una societat violenta, representada per la «terra», i la gent que la governava, representada pel «cel» (Gènesi 6:11). Per tant, va desaparèixer la gent malvada, no el nostre planeta. Noè i la seva família van sobreviure a la destrucció d’aquell món i van continuar vivint a la terra després del Diluvi (Gènesi 8:15-18).

 De la mateixa manera que l’aigua va acabar amb aquella societat violenta, el «foc», o la destrucció, que menciona 2 Pere 3:7 farà desaparèixer la gent dolenta, no la Terra. Déu promet que hi haurà «un cel nou i una terra nova, i en aquests hi haurà justícia per sempre» (2 Pere 3:13). Aquest «cel nou», o nou govern, que és el Regne de Déu, governarà sobre la «terra nova», o nova societat humana. Sota aquest Regne, la terra es convertirà en un paradís ple de pau (Apocalipsi 21:1-4).