Salta al contingut

Són totes les religions iguals? Ens apropen totes a Déu?

Són totes les religions iguals? Ens apropen totes a Déu?

La Bíblia respon

 No, no totes les religions són iguals. A la Bíblia podem trobar molts exemples de religions que no agraden a Déu. Les podem dividir principalment en dues categories.

Categoria 1: Les que adoren déus falsos

 La Bíblia descriu l’adoració de déus falsos amb termes com «vanitat» i «falsedat» (Jeremies 10:3-5; 16:19, 20). Jehovà a va donar el següent manament a l’antiga nació d’Israel: «No tindràs altres déus davant meu» (Èxode 20:3, 23; 23:24). Quan els israelites van adorar altres déus, Jehovà «s’indignà contra Israel» (Nombres 25:3, MM; Levític 20:2; Jutges 2:13, 14).

 Déu continua pensant el mateix dels que adoren aquells «que són considerats déus» (1 Corintis 8:5, 6; Gàlates 4:8). Ell demana a qualsevol que vulgui adorar-lo que deixi de relacionar-se amb els que practiquen la religió falsa. Déu diu: «Sortiu d’enmig d’ells, i separeu-vos d’ells» (2 Corintis 6:14-17). Si totes les religions fossin iguals i ens apropessin a Déu, tindria sentit que ell ens demanés això?

Categoria 2: Les que adoren Déu d’una manera que ell no aprova

 A vegades, els israelites barrejaven l’adoració verdadera amb creences i pràctiques falses que havien agafat d’altres religions per adorar Déu, però ell ho va rebutjar (Èxode 32:8; Deuteronomi 12:2-4). Jesús va condemnar els líders religiosos del seu temps per la manera en què adoraven Déu. Aquells líders feien veure que eren molt religiosos, però en realitat eren uns hipòcrites perquè desatenien «les coses més importants de la Llei: la justícia, la compassió i la lleialtat» (Mateu 23:23).

 De la mateixa manera, avui dia l’única religió que ens apropa a Déu és la que es basa en les veritats de la Bíblia (Joan 4:24; 17:17; 2 Timoteu 3:16, 17). De fet, les religions que promouen ensenyances que contradiuen el que diu la Bíblia allunyen les persones de Déu. Hi ha moltes ensenyances que les persones pensen que estan basades en la Bíblia, com per exemple la trinitat, la immortalitat de l’ànima i el turment etern; però en realitat provenen de religions falses. L’adoració que difon aquestes doctrines «no serveix per a res», perquè reemplaça els manaments de Déu per tradicions religioses (Marc 7:7, 8).

 Déu detesta la hipocresia religiosa (Titus 1:16). Perquè una religió ajudi les persones a apropar-se a Déu, aquesta ha d’influir en el seu estil de vida i no ser simplement un conjunt de rituals o formalismes. Per exemple, la Bíblia diu: «Si algú pensa que és religiós, però no controla la seva llengua, s’enganya a si mateix i la seva manera d’adorar-lo no serveix de res. La religió que és neta i pura als ulls del nostre Déu i Pare consisteix en això: cuidar dels orfes i de les viudes que pateixen, i mantenir-se sense taca del món» (Jaume 1:26, 27, notes). La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society utilitza l’expressió «la religió pura» per referir-se a aquesta adoració neta i sense hipocresia.