Salta al contingut

Es troba el Regne de Déu al nostre cor?

Es troba el Regne de Déu al nostre cor?

La Bíblia respon

 No, el Regne de Déu no es troba al cor dels cristians. a La Bíblia identifica on es troba realment quan l’anomena «el Regne del cel» (Mateu 4:17). Analitza com mostra la Bíblia que és un govern real que regna des del cel.

 La Bíblia no ensenya que el Regne del cel estigui en els nostres cors i que això es manifesti en les nostres accions. Ara bé, sí que explica que «la paraula del Regne» o «les bones notícies del Regne» tenen el poder de tocar els nostres cors i, de fet, ho haurien de fer (Mateu 13:19; 24:14).

Què significa l’expressió «el Regne de Déu està dintre de vosaltres»?

 Algunes persones no tenen clara la ubicació del Regne de Déu per com algunes bíblies han traduït Lluc 17:21. Per exemple, la traducció de Josep Melcior Prat diu: «Lo regne de Deu está dintre de vosaltres». b Per entendre bé aquest versicle cal analitzar-ne el context.

El Regne de Déu no estava dins del cor dels malvats enemics de Jesús

 Jesús s’estava dirigint als fariseus, un grup de líders religiosos que anaven en contra d’ell i que van influir en la seva execució (Mateu 12:14; Lluc 17:20). Tindria sentit pensar que el Regne de Déu es trobava a dins del cor d’aquests homes malvats? De fet, Jesús els havia dit: «Per dins esteu plens d’hipocresia i de maldat» (Mateu 23:27, 28).

 Altres traduccions expressen amb més claredat les paraules de Jesús de Lluc 17:21: «El Regne de Déu és enmig de vosaltres» (cursiva nostra; La Bíblia, Monjos de Montserrat), o «el Regne de Déu està entre vosaltres» (Traducció del Nou Món). El Regne del cel estava «enmig de» o «entre» els fariseus perquè Jesús, aquell que Déu va designar per ser rei, es trobava davant d’ells (Lluc 1:32, 33).

a Moltes esglésies cristianes ensenyen que el Regne de Déu està dins la persona o dins del seu cor. Per exemple, la Convenció Baptista del Sud dels Estats Units va dir que el Regne de Déu és, en part, «el regnat de Déu en el cor i la vida dels individus» (Creeds of the Churches: A Reader in Christian Doctrine from the Bible to the Present, editat per John H. Leith). De manera similar, el papa Benet XVI va dir al seu llibre Jesús de Natzaret que «el regne de Déu ve a través d’un cor que escolta» (Jesús de Natzaret. Primera part: Del baptisme en el Jordà fins a la Transfiguració, Joseph Ratzinger, traduït al català per Xavier Moll Camps).

b Lo Nou Testament de Nostre Senyor Jesu Christ; traduhit de la Vulgata llatina en llengua catalana, ab presencia del text original (1832)