Salta al contingut

Què són els àngels?

Què són els àngels?

La Bíblia respon

 Els àngels són criatures que tenen més força i capacitat que els humans (2 Pere 2:11). Viuen al cel, o regió espiritual, que és un nivell d’existència superior a l’univers físic (1 Reis 8:27; Joan 6:38). Per aquesta raó, també se’ls coneix com a esperits (1 Reis 22:21; Salm 18:10).

D’on venen els àngels?

 Déu va crear els àngels per mitjà de Jesús, «el primer a ser creat» segons diu la Bíblia. També explica com va utilitzar Déu a Jesús en el procés de la creació: «Per mitjà d’ell van ser creades totes les altres coses del cel i de la terra, tant les visibles com les invisibles» (Colossencs 1:13-17). Els àngels no es casen ni tenen la capacitat de reproduir-se (Marc 12:25). Cadascun d’aquests «fills de Déu» va ser creat de forma individual (Job 1:6).

 Els àngels van ser creats fa molt de temps, abans que la terra existís. Quan Déu va crear la terra, els àngels van «[cridar] d’alegria» (Job 38:4-7).

Quants àngels hi ha?

 La Bíblia no diu el nombre exacte, però mostra que són moltíssims. Per exemple, en una visió que va rebre l’apòstol Joan, apareixien «centenars de milions» d’àngels (Apocalipsi 5:11, nota).

Tenen els àngels noms propis i personalitats diferents?

 Sí. La Bíblia dona els noms de dos àngels: Miquel i Gabriel (Daniel 12:1; Lluc 1:26). a Altres àngels van reconèixer que tenien nom propi, però no el van voler dir (Gènesi 32:29; Jutges 13:17, 18).

 Cada àngel té la seva pròpia personalitat i pot pensar per si mateix. A més, es poden comunicar entre ells i alabar Déu (Lluc 2:13, 14; 1 Corintis 13:1). També tenen la llibertat de triar entre el que està bé i el que està malament, com per exemple quan alguns d’ells van pecar i es van unir a Satanàs el Diable en la seva rebeŀlió contra Déu (Mateu 25:41; 2 Pere 2:4).

Hi ha àngels amb més autoritat que d’altres?

 Sí. L’àngel amb més poder i autoritat és Miquel, l’arcàngel (Judes 9; Apocalipsi 12:7). Els serafins tenen una posició molt elevada entre els àngels i serveixen a prop del tron de Déu (Isaïes 6:2, 6). Els querubins també tenen un rang molt elevat i atenen responsabilitats especials. Per exemple, van ser uns querubins els que vigilaven l’entrada al jardí d’Edèn després que Adam i Eva fossin expulsats (Gènesi 3:23, 24).

Ens poden ajudar els àngels?

 Sí. Déu fa servir els seus àngels fidels per ajudar les persones avui dia.

  •   Déu utilitza els àngels per dirigir els seus servents en l’obra de predicar les bones notícies del Regne de Déu (Apocalipsi 14:6, 7). Gràcies a això, se’n beneficia tant qui predica com qui escolta les bones notícies (Fets 8:26, 27).

  •   Els àngels ajuden a que la congregació cristiana es mantingui lliure de la influència de persones malvades (Mateu 13:49).

  •   Els àngels guien i protegeixen aquells que són fidels a Déu (Salm 34:7; 91:10, 11; Hebreus 1:7, 14).

  •   Aviat els àngels lluitaran al costat de Jesucrist per alliberar la humanitat de tota la maldat (2 Tessalonicencs 1:6-8).

Tenim cadascun de nosaltres un àngel de la guarda?

 Encara que els àngels es preocupen per la salut espiritual dels servents de Déu, això no vol dir necessàriament que Déu assigni un àngel de la guarda a cada cristià (Mateu 18:10). b Els àngels no protegeixen els servents de Déu de cada prova o temptació. La Bíblia mostra que sovint Déu «donarà la sortida» quan passem per una prova donant-nos saviesa i forces per aguantar (1 Corintis 10:12, 13; Jaume 1:2-5).

Idees equivocades sobre els àngels

 Idea equivocada: Tots els àngels són bons.

 Veritat: La Bíblia parla d’«esperits malvats» i d’«àngels que havien pecat» (Efesis 6:12; 2 Pere 2:4). Aquests àngels malvats són dimonis, que es van unir a Satanàs per rebeŀlar-se contra Déu.

 Idea equivocada: Els àngels són immortals.

 Veritat: Els àngels malvats, inclòs Satanàs el Diable, seran destruïts (Judes 6).

 Idea equivocada: Les persones es converteixen en àngels quan moren.

 Veritat: Els àngels no són persones ressuscitades, sinó un altre tipus de criatures (Colossencs 1:16). Les persones que són ressuscitades al cel reben de Déu la immortalitat (1 Corintis 15:53, 54). Tindran una posició superior a la dels àngels (1 Corintis 6:3).

 Idea equivocada: Els àngels van ser creats per servir els humans.

 Veritat: Els àngels obeeixen els manaments de Déu, no els nostres (Salm 103:20, 21). Fins i tot Jesús va reconèixer que havia de demanar ajuda a Déu i no als àngels (Mateu 26:53).

 Idea equivocada: Podem dirigir les nostres oracions als àngels.

 Veritat: L’oració és part de la nostra adoració, i únicament hem d’adorar Déu (Apocalipsi 19:10). Llavors, només hem de dirigir les nostres oracions a Déu, per mitjà de Jesús (Joan 14:6).

a Algunes traduccions de la Bíblia fan servir el terme «Llucifer» a Isaïes 14:12, i alguns han arribat a la conclusió que aquest era el nom de l’àngel que es va convertir en Satanàs el Diable. Però la paraula hebrea original vol dir «el brillant», i el context mostra que aquesta paraula no fa referència a Satanàs, sinó a la dinastia, o línia reial, de Babilònia, que Déu humiliaria per la seva arrogància (Isaïes 14:4, 13-20). L’expressió «el brillant» es va utilitzar per ridiculitzar la dinastia babilònica després de ser derrotada.

b Alguns han arribat a la conclusió que el relat de l’alliberament de Pere de la presó indica que Pere tenia un àngel de la guarda personal (Fets 12:6-16). No obstant, quan els deixebles van utilitzar l’expressió «el seu àngel», podria ser que haguessin pensat erròniament que havia vingut un missatger angèlic en representació de Pere, en comptes de l’apòstol mateix.