Salta al contingut

Què és la resurrecció?

Què és la resurrecció?

La Bíblia respon

 A la Bíblia, la paraula que es tradueix com a «resurrecció» ve de la paraula grega anástasis, que significa ‘aixecar-se’ o ‘posar-se dret’. La persona que ressuscita és aixecada de la mort i torna a la vida com la persona que era abans (1 Corintis 15:12, 13).

 Tot i que el terme resurrecció no es troba a les Escriptures Hebrees (conegudes també com a Antic Testament), la Bíblia sí que parla d’aquesta creença. Per exemple, Déu va utilitzar el profeta Osees per prometre: «De la mà del sepulcre els rescataré, de la mort els redimiré» (Osees 13:14, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society; Job 14:13-15; Isaïes 26:19; Daniel 12:2, 13).

 On ressuscitaran? Algunes persones ressuscitaran al cel per governar com a reis amb Jesucrist (2 Corintis 5:1; Apocalipsi 5:9, 10). La Bíblia anomena això «la primera resurrecció» i la resurrecció «que passarà més aviat» (Apocalipsi 20:6; Filipencs 3:11). Aquestes dues expressions donen a entendre que hi haurà una altra resurrecció. Els qui ressuscitin en aquesta darrera resurrecció viuran a la terra, que és on viuran la majoria de les persones que ressuscitin (Salm 37:29).

 Com ressuscitaran? Déu ha donat poder a Jesús per tornar a la vida aquells qui han mort (Joan 11:25). Jesús despertarà «tots els que estan a les tombes», i els hi tornarà la seva identitat, personalitat i records (Joan 5:28, 29). Aquells qui ressuscitin al cel rebran un cos espiritual, mentre que els qui ressuscitin a la terra rebran un cos físic perfecte i sa (Isaïes 33:24; 35:5, 6; 1 Corintis 15:42-44, 50).

 Qui ressuscitarà? La Bíblia diu que «Déu ressuscitarà tant els justos com els injustos» (Fets 24:15). Dins dels «justos» s’hi troben persones fidels, com ara Noè, Sara i Abraham (Gènesi 6:9; Hebreus 11:11; Jaume 2:21). Els «injustos» fa referència a aquells que no han fet la voluntat de Déu perquè no han tingut l’oportunitat de coneixe’l.

 Ara bé, aquelles persones que van ser tan dolentes que no van voler canviar no ressuscitaran. Quan aquests moren, ho fan per sempre i no tenen l’esperança de tornar a la vida (Mateu 23:33; Hebreus 10:26, 27).

 Quan ressuscitaran? La Bíblia va predir que la resurrecció celestial passaria durant la presència de Crist, que va començar l’any 1914 (1 Corintis 15:21-23). La resurrecció a la terra tindrà lloc durant el Regnat de Mil Anys de Jesucrist, quan la terra serà transformada en un paradís (Lluc 23:43; Apocalipsi 20:6, 12, 13).

 Per què és lògic creure en la resurrecció? La Bíblia explica amb detall nou resurreccions diferents, totes elles amb testimonis oculars (1 Reis 17:17-24; 2 Reis 4:32-37; 13:20, 21; Lluc 7:11-17; 8:40-56; Joan 11:38-44; Fets 9:36-42; 20:7-12; 1 Corintis 15:3-6). D’entre aquestes, és destacable la resurrecció de Llàtzer, ja que ell feia quatre dies que havia mort i Jesús va fer aquest miracle davant de molta gent (Joan 11:39, 42). Fins i tot els enemics de Jesús no van poder negar els fets, per això van planejar matar-los a tots dos (Joan 11:47, 53; 12:9-11).

 La Bíblia mostra que Déu té tant la capacitat com el desig de tornar a la vida els qui han mort. Ell té en la seva memòria un registre detallat de totes les persones que ressuscitarà amb el seu poder iŀlimitat (Job 37:23; Mateu 10:30; Lluc 20:37, 38). Déu no només pot ressuscitar els morts, sinó que també vol fer-ho! Parlant de la resurrecció, la Bíblia diu que Déu enyorarà l’obra de les seves mans (Job 14:15).

Idees equivocades sobre la resurrecció

 Idea equivocada: La resurrecció és la unió de l’ànima i el cos.

 Veritat: La Bíblia diu que quan algú mor deixa d’existir. No hi ha cap ànima immortal que sobrevisqui a la mort (Eclesiastès 9:5, 10). Per tant, les persones que ressusciten no s’uneixen amb la seva ànima, sinó que tornen a ser creats i a viure de nou.

 Idea equivocada: Alguns ressuscitaran, però seran destruïts immediatament.

 Veritat: La Bíblia diu que «els que van fer coses dolentes rebran una resurrecció de judici» (Joan 5:29). Tot i això, se’ls jutjarà d’acord amb el que facin després de ser ressuscitats, no segons el que hagin fet abans. Jesús va dir: «Els morts escoltaran la veu del Fill de Déu, i els que facin cas viuran» (Joan 5:25). Els que «facin cas» de les coses que aprenguin després de ser ressuscitats, tindran els seus noms escrits al «llibre de la vida» (Apocalipsi 20:12, 13).

 Idea equivocada: Quan les persones ressuscitin, ho faran en els mateixos cossos que tenien abans de morir.

 Veritat: Quan algú mor el seu cos es descompon i desapareix (Eclesiastès 3:19, 20).