Salta al contingut

Què és la Bíblia?

Què és la Bíblia?

La Bíblia respon

 La Bíblia és una coŀlecció de 66 llibres sagrats. Es va escriure en un període de més de 1.600 anys. La Bíblia és «la paraula de Déu» i conté el seu missatge (1 Tessalonicencs 2:13).

En aquest article:

 Dades de la Bíblia

 •   Qui va escriure la Bíblia? Déu és l’Autor de la Bíblia, però va fer servir uns 40 homes diferents per escriure-la. Alguns d’aquests homes van ser Moisès, el rei David, Mateu, Marc, Lluc i Joan. a Déu va posar els Seus pensaments a la ment d’aquests escriptors perquè així el seu missatge quedés per escrit (2 Timoteu 3:16).

   Per exemple, si un empresari li demana al seu secretari que escrigui un missatge de part seva i li explica la idea general del que vol dir, l’empresari en continuarà sent l’autor. De la mateixa manera, tot i que Déu ha utilitzat homes perquè escriguin el seu missatge, Ell és el veritable Autor de la Bíblia.

 •   Què significa la paraula «Bíblia»? Prové de la paraula grega biblía que significa ‘llibres petits’. Amb el temps, aquesta paraula va arribar a descriure tota la coŀlecció de llibres petits que junts formen la Bíblia.

 •   Quan es va escriure la Bíblia? La Bíblia es va començar a escriure l’any 1513 a. de la n. e. i es va completar més de 1.600 anys després, al voltant de l’any 98 de la n. e.

 •   On són els escrits originals? Es desconeix si ha sobreviscut algun escrit bíblic original. Això és perquè, en aquell temps, els materials que tenien disponibles els escriptors de la Bíblia eren materials que es feien malbé, com ara el papir i el pergamí. Amb tot, durant segles, escribes professionals van copiar meticulosament una vegada rere una altra els escrits de la Bíblia per tal de preservar el seu contingut per al futur.

 •   Què és l’Antic Testament i el Nou Testament? El que s’anomena Antic Testament descriu la part de la Bíblia que es va escriure principalment en hebreu, b i també és conegut com a Escriptures Hebrees. El que s’anomena Nou Testament fa referència a la part de la Bíblia que es va escriure en grec, i també és conegut com a Escriptures Gregues Cristianes. Totes dues parts juntes formen un sol llibre, que també s’anomena les Sagrades Escriptures. c

 •   Què hi ha a la Bíblia? Les diverses parts de la Bíblia contenen història, lleis, profecies, poesia, proverbis, cançons i cartes (consulta la « Llista dels llibres de la Bíblia»).

 De què tracta la Bíblia?

 La Bíblia comença explicant breument com el Déu Totpoderós va crear el cel i la terra. Mitjançant la Bíblia, Ell va dir quin era el seu nom, Jehovà, i va convidar els humans a conèixer-lo (Salm 83:18).

 La Bíblia explica que el nom de Déu es va tacar, i també diu de quina manera Ell restaurarà la seva reputació.

 La Bíblia revela el propòsit de Déu per a la humanitat i la terra, i mostra com en el futur Ell eliminarà tot allò que fa patir els humans.

 A més, dona consells pràctics per al nostre dia a dia. Alguns exemples són:

 •   Com mantenir una bona relació amb els altres. «Per tant, feu als altres tot el que voleu que us facin a vosaltres» (Mateu 7:12).

   Què vol dir: Hem de tractar els altres de la mateixa manera que ens agradaria que ens tractessin a nosaltres.

 •   Com lluitar contra l’estrès. «No us preocupeu per l’endemà, perquè l’endemà tindrà les seves preocupacions» (Mateu 6:34).

   Què vol dir: En comptes de preocupar-nos massa pel que podria passar en el futur és molt millor viure dia a dia.

 •   Com gaudir d’un matrimoni feliç. «Que cadascun de vosaltres estimi la seva esposa com s’estima a si mateix, i que l’esposa respecti de tot cor el seu marit» (Efesis 5:33).

   Què vol dir: L’amor i el respecte són essencials per tenir èxit al matrimoni.

 Ha estat canviat el contingut de la Bíblia?

 No. Els erudits han comparat amb molta cura els manuscrits bíblics antics amb la Bíblia que tenim avui dia i han vist que el missatge original de la Bíblia no ha canviat. Això té tot el sentit, al cap i a la fi, si Déu vol que les persones llegeixin i entenguin el seu missatge és totalment raonable pensar que Ell s’assegura que el seu missatge no canvia (Isaïes 40:8). d

 Per què hi ha tantes traduccions diferents de la Bíblia?

 En els nostres dies, la majoria de les persones no entenen els idiomes antics en què es va escriure la Bíblia. Tot i això, la Bíblia té «bones notícies» per «a tota nació, tribu, llengua i poble» (Apocalipsi 14:6). Per aquesta raó, les persones necessiten una traducció de la Bíblia en la seva pròpia llengua, perquè puguin llegir i entendre adequadament el missatge de Déu.

 Hi ha tres tipus de traduccions de la Bíblia:

 •   Una traducció paraula per paraula consisteix en traduir el més literal possible.

 •   Una traducció per idees utilitza paraules que representen el significat del text en la llengua original.

 •   Una traducció amb paràfrasi reformula lliurement el text amb l’objectiu d’aconseguir una lectura més agradable. Però aquesta llicència que es prenen les traduccions parafrasejades, a vegades, pot enfosquir el veritable significat del text.

 Per transmetre el missatge de Déu a la humanitat de manera exacta, una bona traducció de la Bíblia busca l’equilibri entre una traducció literal i una traducció amb un llenguatge modern i fàcil d’entendre. e

 Qui va decidir què incloure a la Bíblia?

 Com que Déu és l’Autor de la Bíblia, és qui va decidir què incloure-hi. En primer lloc, «va confiar el missatge de Déu» a l’antiga nació d’Israel i la va fer responsable de custodiar les Escriptures Hebrees (Romans 3:2).

 S’ha perdut algun llibre de la Bíblia?

 No. La Bíblia està completa; no hi ha llibres «perduts». Alguns afirmen que certs llibres antics que van estar amagats durant molt de temps pertanyen a la Bíblia. f No obstant això, la Bíblia té un model intern que ajuda a confirmar la seva autenticitat (2 Timoteu 1:13). Seguint aquest model, els llibres de la Bíblia que estan inspirats per Déu harmonitzen completament els uns amb els altres. En canvi, no es pot dir el mateix de tots els escrits antics que algunes persones afirmen que pertanyen a la Bíblia. g

 Com trobar els versicles de la Bíblia

  Llista dels llibre de la Bíblia

a Per a una llista completa dels llibres de la Bíblia, dels seus escriptors i d’on els van escriure, consulta la «Tabla de los libros de la Biblia».

b Algunes petites parts de la Bíblia estaven escrites en arameu, una llengua propera a l’hebreu.

c Molts lectors de la Bíblia prefereixen les expressions «Escriptures Hebrees» i «Escriptures Gregues Cristianes». Aquests termes no donen la impressió que l’Antic Testament està desfasat i que va ser reemplaçat pel Nou Testament.

e A moltes persones els agrada la Traducció del Nou Món perquè és exacta i fàcil de llegir. Consulta l’article «És exacta la Traducció del Nou Món?».

f Al conjunt d’aquests escrits se’ls anomena textos apòcrifs. Segons l’Encyclopædia Britannica, «en la literatura bíblica, [aquest terme fa referència] a les obres que no s’han acceptat dins del cànon bíblic», això vol dir que no formen part de l’acreditada llista de llibres que pertanyen a la Bíblia.

g Per aprendre’n més, consulta l’article «Els evangelis apòcrifs. Amaguen veritats sobre Jesús?».