Salta al contingut

Per què morim?

Per què morim?

La Bíblia respon

 És molt normal preguntar-se per què moren les persones, sobretot quan mor algú proper. La Bíblia diu: «El fibló que provoca la mort és el pecat» (1 Corintis 15:56).

Per què tots pequem i morim?

 Els primers humans, Adam i Eva, van morir perquè van pecar contra Déu (Gènesi 3:17-19). Com que en Déu «hi ha la font de la vida», la conseqüència d’aquella rebeŀlió contra ell només podia portar la mort (Salm 36:9, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society; Gènesi 2:17).

 Adam va transmetre el pecat a tots els seus descendents. La Bíblia diu: «Per mitjà d’un sol home el pecat va entrar al món, i amb el pecat també hi va entrar la mort, i així la mort es va estendre a tots els homes, perquè tots havien pecat» (Romans 5:12). Tots morim perquè tots pequem (Romans 3:23).

Com s’eliminarà la mort?

 Déu promet que en el futur «destruirà per sempre més la mort» (Isaïes 25:8, Bíblia Evangèlica Catalana). Per fer desaparèixer la mort, Déu n’ha d’eliminar la causa, és a dir, el pecat. Això ho farà mitjançant Jesucrist, qui «elimina els pecats del món» (Joan 1:29; 1 Joan 1:7).