Salta al contingut

Quants noms té Déu?

Quants noms té Déu?

La Bíblia respon

 Déu només té un nom. En hebreu s’escriu יהוה i normalment, en català, es tradueix com a «Jehovà». a A través del profeta Isaïes, Déu va dir: «Jo soc Jehovà, aquest és el meu nom» (Isaïes 42:8). Aquest nom apareix unes 7.000 vegades als manuscrits més antics de la Bíblia, molt més que qualsevol altra forma per referir-se a Déu i moltes més vegades que qualsevol altre nom. b

Hi ha altres noms per a Jehovà?

 Tot i que la Bíblia només utilitza un nom personal per referir-se a Déu, sí que fa servir diferents títols i descripcions per parlar d’ell. La següent llista de títols i descripcions ens ajuda a conèixer diferents aspectes de la naturalesa de Jehovà o de la seva personalitat.

Títol

Referència

Significat

L’Alfa i l’Omega

Apocalipsi 1:8; 21:6; 22:13

«El primer i l’últim» o «el principi i el final»; significa que no hi ha cap altre Déu Totpoderós abans de Jehovà ni n’hi haurà mai (Isaïes 43:10). L’alfa i l’omega són la primera i l’última lletra de l’alfabet grec.

Al·là

(Cap)

La paraula Al·là, que ve de l’àrab, no és un nom sinó un títol que significa ‘Déu’. Les traduccions de la Bíblia en àrab i en altres llengües usen Al·là com a equivalent de Déu.

Altíssim

Salm 47:2

Ocupa el lloc suprem.

Ancià de Dies

Daniel 7:9, 13, 22

No té principi. Existeix des de l’eternitat, abans que res ni ningú fos creat (Salm 90:2).

Creador

Isaïes 40:28

Qui va fer totes les coses.

Déu

Gènesi 1:1

Persona o cosa que és objecte de culte; algú fort. La paraula hebrea Elohim és plural i fa referència a la majestuositat, dignitat o excel·lència de Jehovà.

Déu de déus

Deuteronomi 10:17

El Déu suprem, a diferència dels «déus inútils» que alguns adoren (Isaïes 2:8).

Déu feliç

1 Timoteu 1:11

Jehovà és un Déu content i alegre (Salm 104:31).

Gelós

Èxode 34:14 (La Bíblia, Monjos de Montserrat [MM])

No tolera que s’adori a ningú més. Aquest títol també s’ha traduït com «no tolera rivals» i «exigeix devoció exclusiva» (God’s Word Bible; Traducció del Nou Món [TNM]).

Gran Creador

Salm 149:2

Ha creat totes les coses (Apocalipsi 4:11).

Gran Instructor

Isaïes 30:20, 21

La seva instrucció i guia ens beneficia (Isaïes 48:17, 18).

Jahvè-Sabaot, Senyor dels exèrcits

Isaïes 1:9 (MM); Romans 9:29 (MM)

Comandant de les forces angèliques. El títol «Senyor dels exèrcits» també es pot traduir per «Jehovà dels exèrcits» (Romans 9:29).

Jo soc el qui soc

Èxode 3:14 (Bíblia catalana. Traducció interconfessional)

Arriba a ser el que calgui per complir el seu propòsit. Aquest títol també ha estat traduït com «Jo Esdevindré el que jo vulgui» o «Jo Seré El Que Jo Decideixi Ser» (The Emphasised Bible, de J. B. Rotherham; TNM). Aquesta descripció ajuda a explicar el nom Jehovà, el qual apareix en el versicle següent (Èxode 3:15).

Pare

Mateu 6:9

Ens ha donat la vida.

Pastor

Salm 23:1

Cuida els seus servents.

Qui escolta l’oració

Salm 65:2

Escolta personalment les oracions sinceres.

Redemptor, Recomprador

Isaïes 41:14 (MM)

Recupera o recompra la humanitat del pecat i la mort mitjançant el sacrifici de Jesucrist (Joan 3:16).

Rei de l’eternitat

Apocalipsi 15:3

La seva governació no ha tingut mai principi ni tindrà final.

Roca

Salm 18:2, 46

Refugi segur i font de salvació.

Salvador

Isaïes 45:21

Rescata del perill o la destrucció.

Santíssim

Proverbis 9:10

Més sant (net i pur moralment) que ningú.

Senyor

Salm 135:5

Propietari o amo; en hebreu Adon i Adonim.

Senyor Sobirà

Gènesi 15:2

Té l’autoritat suprema; en hebreu Adonai.

Suprem

Daniel 7:18, 27

El sobirà altíssim.

Terrisser

Isaïes 64:8

Té autoritat sobre individus i nacions, igual que un terrisser té autoritat sobre el fang (Romans 9:20, 21).

Totpoderós

Gènesi 17:1

De poder infinit. L’expressió hebrea El Xaddai (‘Déu Totpoderós’) apareix set vegades a la Bíblia.

Noms de llocs a les Escriptures Hebrees

 A la Bíblia, alguns noms de llocs inclouen el nom personal de Déu, però aquests no són noms que Déu rep.

Noms de llocs

Referència

Significat

Jehovà-Jiré

Gènesi 22:13, 14

‘Jehovà proporcionarà.’

Jehovà-Nissí

Èxode 17:15

‘Jehovà és el meu pal que serveix de senyal’, o «la meva bandera» (Bíblia Evangèlica Catalana). Jehovà és un Déu al voltant del qual els seus servents poden buscar ajuda i protecció (Èxode 17:13-16).

Jehovà-Salom

Jutges 6:23, 24

‘Jehovà és pau.’

Jehovà-Sammà

Ezequiel 48:35

‘Jehovà és allà.’

Raons per les quals conèixer i utilitzar el nom de Déu

  •   El nom de Déu, Jehovà, és important per a ell perquè l’ha inclòs milers de vegades a la Bíblia (Malaquies 1:11).

  •   El Fill de Déu, Jesús, va destacar moltes vegades la importància del nom de Déu. Per exemple, va orar a Jehovà: «Que el teu nom sigui santificat» (Mateu 6:9; Joan 17:6).

  •   Conèixer el nom de Déu i utilitzar-lo és el primer pas per ser amics de Jehovà (Salm 9:10; Malaquies 3:16). Gràcies a aquesta amistat és possible beneficiar-se de la següent promesa de Déu: «Com que ell m’estima, el rescataré. El protegiré perquè coneix el meu nom» (Salm 91:14).

  •   La Bíblia reconeix «que n’hi ha que són considerats déus al cel o a la terra, i és cert que hi ha molts “déus” i molts “senyors”» (1 Corintis 8:5, 6). Però, alhora, identifica l’únic Déu verdader pel seu nom, Jehovà (Salm 83:18).

a Alguns erudits hebreus afavoreixen les formes «Jahvè» o «Iahvè».

b Una forma abreviada del nom de Déu, Jah, apareix unes 50 vegades a la Bíblia, inclosa en la forma «Al·leluia», que vol dir «Alabeu Jah» (Apocalipsi 19:1, nota).