Salta al contingut

Com ens salva Jesús?

Com ens salva Jesús?

La Bíblia respon

 Jesús va salvar les persones fidels quan va donar la seva vida com a rescat (Mateu 20:28). Per això, la Bíblia l’anomena el «Salvador del món» (1 Joan 4:14). La Paraula de Déu declara: «A part d’ell, no ens pot salvar ningú més, perquè Déu no ha donat als homes cap altre nom sota el cel pel qual ens puguem salvar» (Fets 4:12).

 Jesús va morir «per tothom», és a dir, per tots aquells que tenen fe en ell (Hebreus 2:9; Joan 3:16). Llavors, Déu el va ressuscitar «d’entre els morts» i Jesús va tornar al cel com a criatura espiritual (Fets 3:15). Des d’allà, «és capaç de salvar completament els que s’apropen a Déu a través d’ell, perquè sempre està viu i intercedeix a favor d’ells» (Hebreus 7:25).

Per què necessitem que Jesús intercedeixi a favor nostre?

 Tots som pecadors (Romans 3:23). El pecat posa una barrera entre nosaltres i Déu, i ens porta a la mort (Romans 6:23). Ara bé, Jesús fa de «defensor», o «intercessor», a favor dels que tenen fe en el seu sacrifici (1 Joan 2:1, nota). Jesús intercedeix a favor d’ells quan demana a Déu que escolti les oracions que fan i perdoni, en base al seu sacrifici, els pecats que cometen (Mateu 1:21; Romans 8:34). Déu respon al que Jesús li demana perquè està en harmonia amb la Seva voluntat. De fet, el va enviar a la terra «perquè el món se salvi per mitjà d’ell» (Joan 3:17).

N’hi ha prou amb creure en Jesús per salvar-se?

 No. Tot i que és cert que hem de creure en Jesús per salvar-nos, necessitem fer alguna cosa més (Fets 16:30, 31). La Bíblia diu: «Així com el cos sense esperit està mort, la fe sense obres també està morta» (Jaume 2:26). Per tal de salvar-nos, hem de fer el següent:

  •   Aprendre sobre Jesús i el seu pare, Jehovà (Joan 17:3).

  •   Cultivar fe en ells (Joan 12:44; 14:1).

  •   Demostrar la nostra fe obeint els seus manaments (Lluc 6:46; 1 Joan 2:17). Jesús va ensenyar que no tots el que li diuen «Senyor» seran salvats, sinó tots «els que fan la voluntat del [seu] Pare que està al cel» (Mateu 7:21).

  •   Continuar demostrant fe tot i les dificultats. Jesús ho va deixar clar quan va dir: «Qui aguanti fins a la fi se salvarà» (Mateu 24:13).