Salta al contingut

Es va casar Jesús? Tenia germans?

Es va casar Jesús? Tenia germans?

La Bíblia respon

 La Bíblia deixa clar que Jesús no es va casar, encara que enlloc no especifica el seu estat civil. a Tinguem en compte el següent:

  1.   La Bíblia sovint fa referència a la família de Jesús i a les dones que el van acompanyar durant la seva predicació i la seva mort, però mai esmenta que tingués esposa (Mateu 12:46, 47; Marc 3:31, 32; 15:40; Lluc 8:2, 3, 19, 20; Joan 19:25). La raó més probable per la qual la Bíblia no en diu res és perquè mai es va casar.

  2.   Fent referència a les persones que no es casen perquè volen servir Déu més plenament, Jesús va dir als seus deixebles: «Qui ho pugui fer [quedar-se solter], que ho faci» (Mateu 19:10-12). Ell va posar l’exemple per als qui trien no casar-se amb la idea de servir Déu al màxim (Joan 13:15; 1 Corintis 7:32-38).

  3.   Just abans de morir, Jesús va fer plans perquè cuidessin de la seva mare (Joan 19:25-27). Si Jesús hagués estat casat o hagués tingut fills, s’hauria assegurat que també cuidessin d’aquests familiars.

  4.   La Bíblia posa Jesús com a exemple per als marits, però mai parla del tracte que va donar a cap esposa. En comptes d’això, diu: «Marits, continueu estimant les vostres esposes tal com el Crist també ha estimat la congregació i ha donat la seva vida per ella» (Efesis 5:25). Si Jesús hagués estat casat quan va ser a la terra, seria raonable que aquest versicle parlés literalment del seu exemple com a marit.

Tenia germans Jesús?

 Sí, Jesús tenia al menys sis germans. Entre aquests s’hi trobaven Jaume, Josep, Simó i Judes i, com a mínim, dues germanes més (Mateu 13:54-56; Marc 6:3). Aquests germans eren fills de la mare de Jesús, Maria, i del seu marit, Josep (Mateu 1:25). La Bíblia diu que Jesús va ser el «primogènit» de Maria, cosa que vol dir que ella va tenir més fills (Lluc 2:7).

Idees equivocades sobre els germans de Jesús

 Per tal de donar suport a la idea que Maria va ser verge tota la seva vida, alguns han donat diferents significats a la paraula «germans». Per exemple, alguns creuen que els germans de Jesús eren en realitat fills de Josep d’un matrimoni anterior. Ara bé, la Bíblia mostra que Jesús va ser l’hereu legal del regne de David (2 Samuel 7:12, 13; Lluc 1:32). Si Josep hagués tingut fills més grans que Jesús, el primogènit d’aquests hagués sigut l’hereu legal de Josep.

 ¿Es podria referir aquesta expressió als deixebles de Jesús o als seus germans espirituals? Aquesta idea no està en harmonia amb les Escriptures, ja que la Bíblia diu que, en algun moment, «els seus germans no creien en ell» (Joan 7:5). La Bíblia fa diferència entre els germans de Jesús i els seus deixebles (Joan 2:12).

 Segons una altra teoria, els germans de Jesús eren en realitat els seus cosins. Però les Escriptures Gregues utilitzen paraules diferents per referir-se a germans, familiars i cosins (Lluc 21:16; Colossencs 4:10). Molts erudits bíblics reconeixen que els germans i germanes de Jesús eren, realment, els seus germans i germanes. Per exemple, l’obra The Expositor’s Bible Commentary diu: «La manera més natural d’entendre “germans” [...] és que aquesta paraula es refereixi als fills de Maria i Josep i, per tant, als germans de Jesús per part de mare». b

a La Bíblia sí que parla de Crist com a nuvi, però el context deixa clar que és en sentit simbòlic (Joan 3:28, 29; 2 Corintis 11:2).

b Consulta també els llibres Evangelio según San Marcos, de Vincent Taylor, Ediciones Cristiandad, edició de 1979, pàgines 280-282, i Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, de John P. Meier, Editorial Verbo Divino, edició de 1997, volum I, pàgines 340 i 341.