Salta al contingut

És Jesús el nom de Déu?

És Jesús el nom de Déu?

La Bíblia respon

 Jesús va dir que ell era el «Fill de Déu» (Joan 10:36; 11:4). D’altra banda, mai va dir que fos el Déu totpoderós.

 A més, Jesús va orar a Déu (Mateu 26:39). I quan va ensenyar a orar als seus deixebles, va dir: «Pare nostre que ets al cel, que el teu nom sigui santificat» (Mateu 6:9).

 Jesús va dir quin era el nom de Déu citant d’una part de les Escriptures, i va dir: «Escolta, Israel, Jehovà el nostre Déu, és un sol Jehovà» (Marc 12:29; Deuteronomi 6:4).