Salta al contingut

Què diu la Bíblia sobre els desastres naturals?

Què diu la Bíblia sobre els desastres naturals?

La Bíblia respon

 Déu no és el causant dels desastres naturals que succeeixen avui dia, però sí que es preocupa per les persones que es veuen afectades per ells. El Regne de Déu posarà fi a tot allò que ens fa patir, inclosos els desastres naturals. Mentrestant, Déu ofereix la seva ajuda als afectats (2 Corintis 1:3).

 Per què podem estar segurs que els desastres naturals no són un càstig de part de Déu?

 A la Bíblia es registra l’ús que Déu ha fet de les forces de la natura, però això no té res a veure amb els desastres naturals.

  •   Els desastres naturals maten i fereixen de manera indiscriminada. En contrast, els judicis de Déu registrats a la Bíblia van ser selectius. Per exemple, quan Déu va destruir les antigues ciutats de Sodoma i Gomorra es va assegurar que Lot i les seves dues filles sobrevisquessin (Gènesi 19:29, 30). Déu va llegir els seus cors i només va destruir aquells que va considerar malvats (Gènesi 18:23-32; 1 Samuel 16:7).

  •   Els desastres naturals normalment arriben sense avisar. Per altra banda, Déu va donar advertències als malvats abans de fer servir les forces de la natura contra ells. Aquells que van fer cas de les advertències van tenir l’oportunitat de sobreviure al desastre (Gènesi 7:1-5; Mateu 24:38, 39).

  •   Fins a cert punt, els humans són responsables d’alguns desastres naturals. Per què diem això? Els humans han fet malbé el medi ambient i han construït en zones propenses a terratrèmols, inundacions i climes extrems (Apocalipsi 11:18). Déu no té la culpa de les males decisions dels humans (Proverbis 19:3).

 Demostren els desastres naturals que vivim en els últims dies?

 Sí. Les profecies que trobem a la Bíblia diuen que hi hauria desastres naturals durant «la part final d’aquesta època» o «als últims dies» (Mateu 24:3; 2 Timoteu 3:1). Per exemple, fent referència als nostres dies, Jesús va dir: «Hi haurà fam i terratrèmols per tot arreu» (Mateu 24:7). Ben aviat, Déu eliminarà tot allò que causa dolor i patiment, inclosos els desastres naturals (Apocalipsi 21:3, 4).

 Com ajuda Déu els afectats dels desastres naturals?

  •   Déu consola els afectats amb la Seva Paraula, la Bíblia. La Bíblia ens garanteix que Déu es preocupa per nosaltres i que sent el nostre dolor quan patim (Isaïes 63:9; 1 Pere 5:6, 7). A més, ens promet que en el futur els desastres naturals ja no hi seran. Consulta « Textos bíblics per donar consol als afectats d’un desastre natural».

  •   Déu ajuda els afectats per mitjà dels Seus servents. Déu utilitza els seus servents a la terra per imitar l’exemple de Jesús. Es va profetitzar que Jesús consolaria «els que tenen el cor desfet» i a «tots els afligits» (Isaïes 61:1, 2, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society [TBS]). Els servents de Déu s’esforcen de valent per fer el mateix (Joan 13:15).

     Déu també els fa servir per cobrir les necessitats materials i físiques dels afectats pels desastres (Fets 11:28-30; Gàlates 6:10).

Testimonis de Jehovà donant ajuda pràctica als afectats per l’huracà a Puerto Rico

 Pot la Bíblia ajudar-nos a estar preparats per a un desastre natural?

 Sí. Tot i que la Bíblia no és un manual que ens prepara per fer front a un desastre natural, sí que conté principis que ens poden ser d’utilitat. Per exemple:

  •   Fes plans per si arriba un desastre. La Bíblia diu: «El prudent veu el perill i s’amaga» (Proverbis 22:3, Bíblia Evangèlica Catalana). És assenyat preparar un pla d’emergència abans que arribi un desastre. Això inclou tenir un kit d’emergència a punt i assajar amb la família com arribar fins al punt de trobada acordat.

  •   Valora la vida més que les possessions. La Bíblia afirma: «Perquè no hem portat res al món, i tampoc ens en podem endur res» (1 Timoteu 6:7, 8). Hem d’estar disposats a deixar enrere la nostra casa i les nostres possessions si volem evitar un desastre natural. Farem bé de recordar que la nostra vida val molt més que qualsevol cosa material (Mateu 6:25).