Vídeos d’introducció als llibres de la Bíblia

Dades generals sobre cada llibre de la Bíblia.

Introducció a Esdres

Jehovà compleix la seva promesa d’alliberar el Seu poble del captiveri a Babilònia i de restablir l’adoració verdadera a Jerusalem.

Introducció a Nehemies

El llibre bíblic de Nehemies conté lliçons pràctiques per als servents fidels d’avui dia.

Introducció a Ester

El que va passar en els dies d’Ester enfortirà la nostra fe en la capacitat que té Jehovà d’alliberar el Seu poble avui dia.

Introducció a Job

Els qui estimen Jehovà passaran per proves. La història de Job ens dóna la confiança que podem ser fidels i donar el nostre suport a la sobirania de Jehovà.

Introducció a Salms

Els salms donen suport a la sobirania de Jehovà, ajuden i consolen aquells qui l’estimen i ens mostren com el món canviarà mitjançant el Regne de Déu.

Introducció a Proverbis

Déu ens dóna consells per a pràcticament cada aspecte de la vida, com els negocis o a la família.

Introducció a Eclesiastès

El rei Salomó explica quines coses són importants a la vida i quines ens allunyen del que Déu ens demana.

Introducció a Càntic dels Càntics

Aquest llibre diu que l’amor tan intens que hi havia entre la sulamita i el pastor és la «flama de Jahvè». Per què?

Introducció a Isaïes

El llibre d’Isaïes conté moltes profecies que s’han complert. Per això, tenim plena confiança que Jehovà complirà les seves promeses per al futur i que és el Déu de la nostra salvació.

Introducció a Jeremies

Jeremies va complir fidelment amb la seva assignació tot i les dificultats. Pensa com el seu exemple pot ajudar els cristians d’avui dia.

Introducció a Lamentacions

Escrit pel profeta Jeremies, el llibre de Lamentacions expressa dolor per la destrucció de Jerusalem i mostra que Déu perdona aquells que es penedeixen.

Introducció a Ezequiel

Ezequiel va dur a terme l’assignació que Déu li va donar amb humilitat i valor, sense importar les dificultats. El seu exemple és digne d’imitar avui dia.

Introducció a Daniel

Daniel i els seus amics es van mantenir fidels a Jehovà en tot moment. El seu exemple i el compliment de les profecies ens beneficia ara que estem al temps de la fi.

Introducció a Osees

La profecia d’Osees conté lliçons vitals per a nosaltres avui dia sobre la misericòrdia de Jehovà cap als pecadors que es penedeixen i el tipus d’adoració que ell espera.

Introducció a Joel

El profeta Joel va profetitzar sobre la proximitat del «dia de Jehová» i va identificar la clau per sobreviure. La seva profecia és avui més urgent que mai.

Introducció a Amós

Jehovà va utilitzar aquest home humil per a un treball important. Quines valuoses lliçons podem aprendre de l’exemple d’Amós?

Introducció a Abdies

És el llibre més curt de les Escriptures Hebrees, o Antic Testament. La profecia ofereix esperança i promet que la governació de Jehovà serà vindicada.

Introducció a Jonàs

El profeta va ser corregit, va complir amb la seva assignació i va rebre una lliçó sobre l’amor i la compassió de Déu. Les seves experiències t’arribaran al cor.

Introducció a Miquees

Aquesta profecia inspirada pot enfortir la nostra confiança que Jehovà només ens demana el que és raonable i ens és beneficiós.

Introducció a Nahum

La profecia és una prova que Jehovà sempre compleix la seva Paraula i que conforta aquells que busquen pau i protecció sota el seu Regne.

Introducció a Habacuc

Podem estar segurs que Jehovà sempre sap quan és el millor moment de salvar el seu poble i com fer-ho.

Introducció a Sofonies

Per què no hauríem de pensar que el dia de judici de Jehovà no arribarà mai?

Introducció a Ageu

La profecia destaca la importància de posar l’adoració a Déu en primer lloc.

Introducció a Zacaries

En el passat, moltes profecies van animar els servents de Déu. Avui dia les mateixes profecies ens confirmen que Déu continua donant suport als seus servents.

Introducció a Malaquies

És una profecia sobre l’amor, la misericòrdia i els principis de Jehovà que no canvien amb el temps. També conté lliçons molt importants per al nostre dia a dia.

Introducció a Mateu

Descobreix algunes dades interessants sobre aquest llibre bíblic, el primer dels quatre Evangelis.

Introducció a Marc

El llibre de Marc, l’Evangeli més curt, mostra a petita escala el que Jesús farà com a Rei del Regne de Déu.

Introducció a Lluc

Quina informació única conté el llibre de Lluc?

Introducció a Joan

El relat de Joan destaca l’amor de Jesús per la humanitat, el seu exemple d’humilitat i la seva identitat com a Messies: el futur rei del Regne de Déu.

Introducció a Fets dels Apòstols

Els primers cristians es van esforçar molt per fer deixebles de gent de totes les nacions. El llibre de Fets t’animarà a predicar amb més entusiasme.

Introducció a Romans

Informació inspirada sobre la imparcialitat de Jehovà i la importància de posar fe en Jesucrist.

Introducció a 1 Corintis

La carta de Pau inclou consells inspirats sobre la unitat, la moralitat, l’amor i la creença en la resurrecció.

Introducció a 2 Corintis

Jehovà, «el Déu de tot consol», enforteix i ajuda els seus servents.

Introducció a Gàlates

La carta de Pau als gàlates és igual de pràctica avui que quan es va escriure. Pot ajudar els cristians verdaders a mantenir-se fidels.

Introducció a Efesis

Aquesta carta inspirada destaca el propòsit de Déu de portar pau i unitat per mitjà de Jesucrist.

Introducció a Filipencs

Si mostrem aguant i fem front a les proves, podem ajudar els altres a mantenir-se lleials.

Introducció a Colossencs

Per agradar a Déu, hem d’aplicar el que aprenem, hem de perdonar de tot cor i hem de reconèixer la posició i autoritat de Jesús.

Introducció a 1 Tessalonicencs

Hem de mantenir-nos desperts en sentit espiritual, comprovar totes les coses, orar contínuament i animar-nos els uns als altres.