Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Respostes a preguntes bíbliques

Respostes a preguntes bíbliques

És possible un món sense pobresa?

Com farà possible Déu un món sense pobresa? (Mateu 6:9, 10.)

Cada any moren milions de persones per culpa de la malnutrició i les malalties causades per la pobresa extrema. Tot i que moltes zones del món gaudeixen de prosperitat econòmica, una gran part de la població encara viu en l’extrema pobresa. La Bíblia indica que aquest ha estat un problema constant de la humanitat. (Llegeix Joan 12:8.)

A fi d’eliminar la pobresa, caldria un govern mundial que pogués distribuir els recursos equitativament i posar fi a les guerres, una de les causes principals de la pobresa. Déu ha promès un govern mundial com aquest. (Llegeix Daniel 2:44.)

Qui pot eliminar la pobresa?

Déu ha nomenat el seu Fill, Jesús, per governar tota la humanitat (Salm 2:4-8). Jesús salvarà els pobres i posarà fi a l’opressió i la violència. (Llegeix Salm 72:8, 12-14.)

Tal com es va profetitzar, el «Príncep de Pau», Jesús, portarà pau i seguretat mundials. Aleshores, tothom tindrà una casa, una feina satisfactòria i aliment en abundància. (Llegeix Isaïes 9:6, 7; 65:21-23.)