LA TORRE DE GUAITA Abril de 2013 | De debò pot tenir sentit la vida?

El nostre Creador vol que trobem el sentit de la vida. Què ens ajudarà a trobar-ho?

PORTADA

De debò pot tenir sentit la vida?

Especialment quan tenim problemes o estem desesperats, necessitem saber si de debò la vida té sentit.

PORTADA

Jesús: Com va aconseguir que la seva vida tingués sentit?

Analitza quatre factors de la vida de Jesús que van fer que la seva vida tingués sentit.

PORTADA

Podem tenir una vida amb sentit si seguim l’exemple de Jesús

Històries reals d’exemples moderns ens mostren com, si apliquem els consells que Jesús va ensenyar al Sermó de la Muntanya, podrem gaudir d’una vida amb sentit.

LA BÍBLIA ET CANVIA LA VIDA

La Bíblia et canvia la vida

Tot i l’èxit dins la indústria musical, l’Esa sabia que la seva vida no tenia sentit. Descobreix com aquest cantant de heavy metal va ser feliç de veritat.

Ho sabies?

Per què es va anomenar l’antiga Nínive, la capital de l’Imperi assiri, «la ciutat sanguinària»? Per què es posaven baranes als terrats de les cases jueves?

APROPA’T A DÉU

Continueu ‘demanant, i us donaran’

Analitza dues il·lustracions de Jesús que trobem al capítol 11 de l’evangeli de Lluc, les quals expliquen com pots estar segur que Déu escolta les teves oracions.

IMITA LA SEVA FE

Va caminar amb el Déu verdader

Què aprenem de Noè i la seva família?

Respostes a preguntes bíbliques

Jehovà vol que coneguis la veritat i, per això, t’ajudarà a entendre la Bíblia.

Altres articles en línia

En què consisteix un curs bíblic?

Vols saber com és un curs bíblic gratuït?