Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

El rescat, que fa possible que vivim per sempre, és el millor regal del món

 PORTADA | QUIN ÉS EL MILLOR REGAL DEL MÓN?

Quin és el millor regal del món?

Quin és el millor regal del món?

«Tot el que rebem de bo i tot regal perfecte ve de dalt, i baixa del Pare de les llums celestials» (Jaume 1:17). Aquest verset fa referència a la gran generositat del nostre Pare celestial, Jehovà Déu. Ara bé, dels regals que ens ha fet, n’hi ha un que és el millor de tots. De quin regal parlem? Les conegudes paraules de Jesús ens donen la resposta: «Déu va estimar tant el món que va entregar el seu Fill únic, perquè tots els que creguin en ell no siguin destruïts sinó que puguin viure per sempre» (Joan 3:16).

El millor regal que ningú pot rebre és el Fill únic de Déu perquè, gràcies a ell, deixarem de ser esclaus del pecat, la vellesa i la mort (Salm 51:5; Joan 8:34). Per molt que ho intentéssim, mai ens podríem alliberar per nosaltres mateixos. Amb tot, Déu és molt amorós i va proporcionar el que es necessitava per poder alliberar-nos. Al donar com a rescat el Seu Fill únic, Jesucrist, va oferir a la humanitat obedient l’oportunitat de viure per sempre. Però, en què consisteix el rescat? Per què és necessari? I com ens podem beneficiar?

Un rescat és el preu que es paga per recomprar allò que s’ha perdut o per alliberar un captiu. La Bíblia explica que els nostres primers pares, Adam i Eva, van ser creats sense pecat i amb la perspectiva de viure per sempre en un paradís a la terra amb els fills que tindrien (Gènesi 1:26-28). Malauradament, al desobeir Déu ho van perdre tot, i així es van convertir en pecadors. Quin va ser el resultat? La Bíblia respon: «Per mitjà d’un sol home el pecat va entrar al món, i amb el pecat també hi va entrar la mort, i així la mort es va estendre a tots els homes, perquè tots havien pecat» (Romans 5:12). En lloc de transmetre vida perfecta als seus descendents, Adam va transmetre el pecat i, com a conseqüència, la mort.

En el cas d’un rescat, el preu ha de ser equivalent a allò que s’ha perdut. Quan Adam va desobeir Déu deliberadament i va pecar, es va perdre una vida humana perfecta, la vida d’Adam. Com explica la Bíblia, això va fer que tota la seva descendència acabés esclavitzada al pecat i la mort. Per tant, per alliberar-nos d’aquesta esclavitud, es necessitava el sacrifici d’una altra vida humana perfecta, la vida de Jesús (Romans 5:19; Efesis 1:7). Déu va pagar aquest rescat i, gràcies a això, la humanitat té la perspectiva de gaudir del que Adam i Eva van perdre: vida eterna en un paradís a la terra (Apocalipsi 21:3-5).

Tenint en compte la seva transcendència, no hi cap dubte que el rescat —el qual fa possible que visquem per sempre— és el millor regal del món. Per entendre per què el rescat és un «regal perfecte», analitzem com compleix de sobres els requisits d’un bon regal, tal com hem vist a l’article anterior.

És el que desitgem. Els humans tenim el desig natural de viure per sempre (Eclesiastès 3:11). I encara que per nosaltres mateixos no podríem satisfer aquest desig, gràcies al rescat sí que és possible. La Bíblia diu: «Perquè el pecat ens paga  amb la mort, però Déu ens regala vida eterna per mitjà del nostre Senyor Jesucrist» (Romans 6:23).

És el que necessitem. Els humans mai haguessin pogut pagar aquest rescat. La Bíblia explica que «la redempció de l’ànima d’ells té un alt preu, i no s’acabaria de pagar mai» (Salm 49:8). Per tant, necessitàvem desesperadament l’ajuda de Déu per alliberar-nos del pecat i la mort. I, «gràcies al rescat que Jesucrist va pagar» per alliberar-nos, Déu ens ha donat el que necessitem (Romans 3:23, 24).

Quan ho necessitem. La Bíblia ens recorda que Crist va morir per nosaltres «quan encara érem pecadors» (Romans 5:8). Al donar-nos el rescat «quan encara érem pecadors», Déu ens va demostrar fins a quin punt ens estima, tot i ser imperfectes. I, encara que hem de patir les conseqüències del pecat, ens dóna una esperança preciosa.

Un motiu noble i desinteressat. La Bíblia explica què va motivar Déu a oferir el seu Fill com a rescat: «Així és com se’ns va mostrar l’amor de Déu: Déu va enviar el seu Fill únic al món, i gràcies a ell podem obtenir la vida. L’amor no consisteix en el fet que nosaltres haguem estimat Déu, sinó en el fet que ell ens va estimar» (1 Joan 4:9, 10).

Com pots demostrar que valores el millor regal del món? Les paraules de Jesús enregistrades a Joan 3:16 diuen que només se salvaran «els que creguin» en ell. La Bíblia explica que la fe «és la garantia segura que es complirà el que s’espera» (Hebreus 11:1). Per tenir aquesta garantia, necessitem coneixement. Per això, t’animem a dedicar temps a conèixer Jehovà Déu, qui ens ha donat aquest «regal perfecte», així com a aprendre què has de fer per obtenir la vida eterna que el rescat ha fet possible.

Trobaràs aquesta informació i molt més a jw.org. Els Testimonis de Jehovà estaran encantats d’ajudar-te. Estem segurs que, a mesura que vagis aprenent sobre aquest regal i comencis a rebre els seus beneficis, et sentiràs impulsat a dir: «Dono les gràcies a Déu, que m’alliberarà per mitjà de Jesucrist» (Romans 7:25).