Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Preguntes dels lectors

Preguntes dels lectors

L’apòstol Pau va escriure que Jehovà «no permetrà que sigueu provats més enllà del que podeu suportar» (1 Cor. 10:13, BEC). Significa això que Jehovà decideix per endavant què podem aguantar i llavors escull les proves que passarem?

Si això fos cert, pensa quines implicacions tindria. Quan el seu fill es va suïcidar, un germà es va preguntar: «És que Jehovà sabia que la meva dona i jo podríem suportar la pèrdua del nostre fill?». En aquest món, molts passem per situacions difícils. Per tant, creus que hauríem de concloure que Jehovà controla tot el que passa a les nostres vides?

Analitzant les paraules de l’apòstol Pau a 1 Corintis 10:13 arribem a la següent conclusió: no hi ha cap base bíblica per pensar que Jehovà decideix per endavant quines proves podrem aguantar i que, llavors, escull quines proves afrontarem. A continuació veurem quatre raons que ens porten a aquesta conclusió.

En primer lloc, Jehovà va donar als humans la llibertat d’elecció. Jehovà vol que nosaltres prenguem les nostres decisions (Deut. 30:19, 20; Jos. 24:15). Quan el tenim en compte a l’hora de prendre decisions, ell ens guia (Prov. 16:9). Però quan decidim desobeir-lo, n’hem d’acceptar les conseqüències (Gàl. 6:7). Si Jehovà escollís les proves que ens toca afrontar, ¿realment es podria dir que ens està donant llibertat d’elecció?

En segon lloc, Jehovà no ens protegeix de les situacions imprevistes (Ecl. 9:11). Els accidents, de vegades amb un final molt tràgic, sovint passen perquè som al lloc equivocat, en el moment equivocat. En certa ocasió, Jesús va parlar d’un accident on van morir divuit persones perquè els va caure una torre a sobre, i va indicar que aquests accidents no tenen res a veure amb Déu (Lc. 13:1-5). No creus que seria molt poc amorós que Jehovà decidís qui s’ha de morir i qui s’ha de salvar en un accident?

Tercer, cadascun de nosaltres podem demostrar la nostra fidelitat a Jehovà. Recorda que Satanàs ha qüestionat la nostra integritat a Jehovà, dient que no li serem fidels davant de les proves (Job 1:9-11; 2:4; Ap. 12:10). Si Jehovà ens protegís de  certes situacions pensant que no les podrem aguantar, no creus que li estaria donant la raó a Satanàs confirmant que només servim Déu per interès?

Quart, Jehovà no sempre utilitza la seva capacitat de veure el futur. Si Déu decidís amb antelació per quines proves passarem, significaria que ell coneix tots els detalls del nostre futur. Però aquest punt de vista no està basat en la Bíblia. Déu té la capacitat de saber el futur (Is. 46:10). Ara bé, la Bíblia indica que no sempre decideix utilitzar aquesta capacitat (Gèn. 18:20, 21; 22:12). Per tant, tot i que Jehovà pot saber què passarà en el futur, també permet que prenguem les nostres decisions. No creus que això és el que s’esperaria d’un Déu just i amorós que vol que siguem lliures? (Deut. 32:4; 2 Cor. 3:17.)

Per tant, com hem d’entendre les paraules de Pau quan va dir: «Déu [...] no permetrà que sigueu provats més enllà del que podeu suportar»? Aquí l’apòstol descriu el que Jehovà fa, no abans, sinó durant les proves o temptacions. * Les paraules de Pau ens confirmen que, independentment de quina prova passem a la vida, Jehovà ens ajudarà si confiem en Ell (Sl. 55:22). Però, per què podia fer Pau aquesta afirmació? A continuació analitzarem dues raons.

Primer, no hi ha cap prova o temptació que sigui «sobrehumana». No passem per cap prova que no hagin patit altres persones i, si confiem en Jehovà, podrem aguantar sense deixar de ser-li fidels (1 Pe. 5:8, 9). Si llegim el context de 1 Corintis 10:13, veiem que Pau s’estava referint a les proves que els israelites van passar al desert (1 Cor. 10: 6-11). Ells no van haver d’afrontar cap prova que no poguessin suportar o que altres humans no haguessin passat abans. En quatre ocasions Pau va dir que «alguns d’ells» van desobeir. Malauradament, alguns israelites van cedir als seus desitjos egoistes perquè no van confiar en Jehovà.

Segon, «Déu és lleial». Els relats bíblics demostren que Jehovà és fidel i ajuda els «qui l’estimen i guarden els seus manaments» (Deut. 7:9). Aquests relats també proven que Déu sempre compleix el que promet (Jos. 23:14). Per tant, tots els servents que l’estimen i li són obedients, saben que Jehovà serà fidel a la seva promesa de: 1) no permetre que aguantem més del que podem suportar, i 2) donar-nos «també mitjans per a poder-la superar».

Jehovà «ens consola en tota la nostra aflicció»

Quins mitjans ens dóna Jehovà per poder superar una prova? És cert que Ell ens podria treure la prova de sobre. Però recorda les paraules de Pau: «Us donarà també mitjans per a poder-la superar». En molts casos ens dóna la sortida proporcionant-nos el que necessitem perquè puguem aguantar la prova amb èxit. Pensa en alguns dels mitjans que Jehovà utilitza:

  • Ell «ens consola en tota la nostra aflicció» (2 Cor. 1:3, 4). Jehovà pot tranquiŀlitzar els nostres pensaments, sentiments i emocions amb la seva Paraula, l’esperit sant i l’aliment espiritual que rebem del servent fidel (Mt. 24:45; Jn. 14:16; Rm. 15:4).

  • Ens pot guiar amb l’esperit sant (Jn. 14:26). Quan sorgeixen proves, l’esperit sant ens pot ajudar a recordar relats i principis bíblics que ens ajudaran a saber com actuar.

  • Pot utilitzar els seus àngels per ajudar-nos (Heb. 1:14).

  • Jehovà ens pot ajudar mitjançant els germans, els quals amb les seves paraules i accions poden ser una font de «consol» (Col. 4:11).

Així doncs, a quina conclusió hem d’arribar quan llegim les paraules de Pau a 1 Corintis 10:13? Jehovà no escull les proves que afrontem. Quan sorgeixen dificultats a la nostra vida, podem estar segurs que, si confiem completament en Jehovà, cap prova serà impossible de suportar. Al contrari, el nostre Pare ens donarà els mitjans per poder-les aguantar. No creus que és un pensament molt animador?

^ § 2 La paraula grega que es pot traduir com ‘temptació’ pot significar ‘prova’.