Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Preguntes dels lectors

Preguntes dels lectors

Per què són diferents els relats de Mateu i Lluc sobre els primers anys de vida de Jesús?

El relat de Mateu sobre el naixement i els primers anys de vida de Jesús és diferent del relat de Lluc perquè cada escriptor va descriure els esdeveniments des d’una perspectiva diferent.

D’una banda, el relat de Mateu se centra en els esdeveniments que tenen a veure amb Josep. Explica la reacció de Josep quan va saber que Maria estava embarassada, el somni en què un àngel li va explicar la situació i com ell va seguir les instruccions de l’àngel (Mt. 1:19-25). Mateu també descriu com un àngel va advertir en un somni a Josep que havia de fugir a Egipte, i el viatge que aquest va fer amb la seva família. Llavors, relata el somni en què un àngel va dir a Josep que tornés a Israel, el seu retorn i la decisió d’establir-se amb la seva família a Natzaret (Mt. 2:13, 14, 19-23). En els primers dos capítols de l’Evangeli de Mateu, el nom de Josep es menciona 8 vegades i el de Maria, només 5.

D’altra banda, el relat de Lluc se centra més en Maria. Per exemple, menciona la visita que li va fer l’àngel Gabriel, que ella va anar a veure la seva familiar Elisabet, i les seves expressions de lloança a Jehovà (Lc. 1:26-56). Lluc també registra el que Simeó va dir a Maria sobre els futurs patiments de Jesús. Fins i tot, quan descriu el viatge al temple que va fer Jesús als 12 anys amb la seva família, Lluc cita les paraules de Maria, però no les de Josep. A més, afegeix que tots aquests esdeveniments van afectar molt Maria (Lc. 2:19, 34, 35, 48, 51). Als primers dos capítols de l’Evangeli de Lluc, el nom de Maria apareix 15 vegades i el de Josep, només 5. Així doncs, Mateu destaca les preocupacions i les accions de Josep mentre que Lluc aporta més detalls sobre el paper de Maria i els seus pensaments i vivències.

De la mateixa manera, les genealogies que proporcionen aquests dos escriptors tenen algunes diferències. Mateu mostra la línia genealògica de Josep i que Jesús, com a fill adoptiu de Josep, era l’hereu legítim, és a dir, tenia el dret legal d’heretar el tron de David. Per què? Perquè Josep era descendent del rei David a través del llinatge del seu fill, Salomó (Mt. 1:6, 16). Ara bé, Lluc registra la genealogia de Maria i mostra que Jesús era l’hereu natural al tron de David. Per què? Perquè «va néixer a la terra com a descendent de David» ja que Maria era descendent d’aquest rei a través del llinatge del seu fill, Natan (Rm. 1:3; Lc. 3:31). Però, com és que Lluc no va indicar en la seva genealogia que Maria era la filla d’Elí? Generalment, els registres oficials únicament incloïen els homes. Per tant, quan Lluc va registrar Josep com a fill d’Elí, era evident que aquest era el gendre d’Elí (Lc. 3:23).

Els registres genealògics de Mateu i de Lluc deixen clar que Jesús era el Messies promès. De fet, la genealogia de Jesús era tan ben coneguda que fins i tot ni els fariseus ni els saduceus la podien posar en dubte. Avui, tant la genealogia de Mateu com la de Lluc formen part del fonament de la nostra fe i ens fan estar segurs que la resta de promeses de Jehovà també es compliran.