Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Què diu la Bíblia?

Què diu la Bíblia?

És la religió un invent dels homes?

ALGUNES PERSONES CREUEN que la religió és un invent dels homes, però altres diuen que Déu utilitza la religió perquè la gent el conegui. Què en penses?

EL QUE DIU LA BÍBLIA

Hi ha una «religió pura i incontaminada davant de Déu» (Jaume 1:27). La religió pura, o verdadera, prové de Déu.

QUÈ MÉS APRENEM A LA BÍBLIA

  • Perquè a Déu li agradi una religió, aquesta s’ha de basar en la veritat de la Bíblia (Joan 4:23, 24).

  • Les religions que es basen en idees humanes no serveixen per a res (Marc 7:7, 8).

Cal ser d’alguna religió?

QUÈ DIRIES?

  • No

  • Depèn

EL QUE DIU LA BÍBLIA

«Considerem-nos els uns als altres per estimular-nos a l’amor i a les bones obres, sense deixar les nostres reunions» (Hebreus 10:24, 25.) Déu vol que els qui l’adoren estiguin organitzats i es reuneixin.

QUÈ MÉS APRENEM A LA BÍBLIA

  • Aquells que adoren junts a Déu han de tenir les mateixes creences (1 Corintis 1:10, 11).

  • Els membres de la religió que a Déu li agrada s’estimen com a germans (1 Pere 2:17).