Germans fidels que van ser alliberats d’un camp de concentració a Alemanya, 1945

QUADERN PER A LA REUNIÓ VIDA I PREDICACIÓ Setembre de 2019

Exemples de conversa

Exemples de conversa basats en que Déu s’interessa per cadascú de nosaltres.

TRESORS DE LA BÍBLIA

«Sacerdot per sempre a la manera de Melquisedec»

Com va ser Melquisedec una representació profètica de Jesús?

TRESORS DE LA BÍBLIA

«Una ombra de les coses bones que han de venir»

Com ens ajuden alguns detalls del tabernacle a entendre el rescat?

TRESORS DE LA BÍBLIA

La fe és molt important

Què és la fe, i per què és tan important que els cristians l’enfortim?

VIDA CRISTIANA

Què faràs en l’any de sequera?

Què ens ajudarà a aguantar «la calor» i «l’any de sequera» esmentats a Jeremies 17:8?

TRESORS DE LA BÍBLIA

Jehovà ens disciplina perquè ens estima

Jehovà ens disciplina de diferents maneres. Serem millors cristians si ens deixem modelar per la disciplina, tot i que de vegades sigui dolorosa.

TRESORS DE LA BÍBLIA

El camí al pecat i la mort

Abans de les males accions hi ha mals pensaments. Si no volem anar pel camí que porta al pecat i la mort, què podem fer quan ens vinguin pensaments incorrectes?

VIDA CRISTIANA

Interesseu-vos sempre en totes aquestes coses

Satanàs ens vol omplir la ment de pensaments perjudicials. Com podem contrarestar els seus atacs?