Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 LLIÇÓ 5

Què trobaràs a les nostres reunions cristianes?

Què trobaràs a les nostres reunions cristianes?

Argentina

Sierra Leone

Bèlgica

Malàisia

Moltes persones han deixat d’assistir a serveis religiosos perquè no hi troben ni guia espiritual ni consol. Llavors, per què hauries d’assistir a les reunions cristianes dels Testimonis de Jehovà? Què hi trobaràs?

L’alegria d’estar entre persones amoroses i amables. En el segle primer, els cristians estaven organitzats en congregacions i es reunien per adorar Déu, per estudiar les Escriptures i per animar-se els uns als altres (Hebreus 10:24, 25). Hi havia un ambient on es respirava amor i sentien que estaven entre amics de debò, els seus germans espirituals (2 Tessalonicencs 1:3; 3 Joan 14). Nosaltres seguim el mateix model i ens sentim igual de feliços.

El benefici d’aprendre a aplicar els principis bíblics. Igual que en temps bíblics, homes, dones i nens ens reunim tots junts. Hi ha mestres qualificats que usen la Bíblia per ajudar-nos a aplicar a la nostra vida diària els principis que conté (Deuteronomi 31:12; Nehemies 8:8). Els assistents també hi ofereixen comentaris i s’hi canten cançons. Així, tots poden expressar la seva esperança cristiana (Hebreus 10:23).

La benedicció d’enfortir la teva fe en Déu. L’apòstol Pau va dir a una de les congregacions del seu temps: «Anhelo de veure-us [...] per confortar-nos mútuament, estant entre vosaltres, amb la fe que ens és comuna a vosaltres i a mi» (Romans 1:11, 12). Quan ens mantenim en contacte amb companys de creença a les reunions, s’enforteix la nostra fe i tenim més clar que volem viure com a cristians.

Per què no acceptes aquesta invitació d’assistir a la següent reunió que tingui la nostra congregació i ho veus tu mateix? Et rebrem amb els braços oberts. Totes les reunions són gratuïtes i no s’hi fan mai coŀlectes.

  • Quin model segueixen les nostres reunions de congregació?

  • Com ens podem beneficiar si assistim a les reunions cristianes?