Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 LLIÇÓ 21

Què és Betel?

Què és Betel?

Departament d’Art, EUA

Alemanya

Kenya

Colòmbia

El nom hebreu Betel significa «casa de Déu» (Gènesi 28:17, 19). És un nom molt apropiat per a les instaŀlacions que els Testimonis de Jehovà tenen arreu del món per dirigir i donar suport a la predicació. Des de la seu mundial, a Nova York (EUA), el Consell Rector supervisa l’activitat de les sucursals en molts països. El grup de persones que serveixen en aquests complexos s’anomena família Betel ja que, igual que una família, viuen, treballen, mengen i estudien la Bíblia junts (Salm 133:1).

És un lloc únic on persones abnegades treballen i viuen com una família. A totes les sucursals hi ha cristians i cristianes que es dediquen a temps complet a fer la voluntat de Déu i servir als interessos del Regne (Mateu 6:33). Encara que no reben cap sou, a tots se’ls proporciona allotjament, menjar i una ajuda econòmica per cobrir despeses personals. A Betel tothom té feina, ja sigui en una oficina, a la cuina o en un menjador. Alguns fan feines d’impremta o d’enquadernació, o bé es cuiden dels habitatges, de la bugada, del manteniment, o d’altres tasques.

Un lloc ple d’activitat que dóna suport a la predicació del Regne. El propòsit fonamental de Betel és donar a conèixer la veritat bíblica al màxim de persones possible. Aquest fullet n’és un bon exemple. Es va redactar sota la supervisió del Consell Rector, es va enviar en format electrònic a centenars d’equips de traducció d’arreu del món, es va imprimir amb impremtes d’alta velocitat a diverses sucursals impressores i es va distribuir a més de cent deu mil congregacions. En cada etapa d’aquest procés, les famílies Betel donen el suport necessari a la tasca més urgent de totes: la predicació de la bona nova (Marc 13:10).

  • Qui treballa a Betel, i quines coses se’ls proporciona?

  • A quina tasca urgent dóna suport cada Betel?