Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 LLIÇÓ 19

Qui és l’esclau fidel i assenyat?

Qui és l’esclau fidel i assenyat?

Tots ens beneficiem de l’aliment espiritual

Poc abans de la seva mort, Jesús va conversar en privat amb Pere, Jaume, Joan i Andreu, quatre deixebles seus. En aquella ocasió va predir el senyal de la seva presència en els darrers dies i va plantejar una pregunta molt important: «Qui és l’esclau fidel i assenyat a qui l’amo ha confiat la gent de casa seva perquè els doni l’aliment al temps degut?» (Mateu 24:3, 45NM; Marc 13:3, 4). Jesús, com el seu «amo», va assegurar als seus deixebles que nomenaria aquells qui donarien aliment espiritual de manera constant als seus seguidors durant el temps de la fi. Qui formaria aquest esclau?

És un petit grup de seguidors de Jesús ungits. L’«esclau» és el grup de cristians ungits que formen el Consell Rector dels Testimonis de Jehovà i proveeix aliment espiritual oportú als adoradors de Jehovà. Depenem de l’esclau fidel i assenyat perquè ens continuï donant ‘al temps degut l’aliment que ens pertoca’ (Lluc 12:42NM).

És l’administrador de la casa de Déu (1 Timoteu 3:15). Jesús va confiar a l’esclau la gran responsabilitat de coordinar l’activitat de la part terrestre de l’organització de Jehovà, cuidant-ne els béns materials, dirigint la predicació i ensenyant-nos per mitjà de les congregacions. Per tal de donar-nos el que necessitem en el moment oportú, «l’esclau fidel i assenyat» distribueix l’aliment espiritual a través de les publicacions que utilitzem al predicar, com també mitjançant la informació que s’exposa a les nostres reunions i congressos.

L’esclau és fidel a les veritats bíbliques i a la seva comissió de predicar la bona nova, i és assenyat perquè demostra saviesa a l’atendre els béns de Crist a la Terra (Actes [Fets] 10:42). La benedicció de Jehovà sobre la feina que fa es veu reflectida en l’augment del Seu poble i en l’abundància de provisions espirituals (Isaïes 60:22; 65:13).

  • A qui va nomenar Jesús perquè donés aliment espiritual als seus deixebles?

  • Per què es pot dir que l’esclau és fidel i assenyat?