Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

14. Siguem honrats en tot

14. Siguem honrats en tot

1 VIVIM EN UN MÓN DESHONEST

«Falsedat és el que es diuen els uns als altres; parlen [...] amb cor fals» (Salm 12:2BEC).

Què ens pot ajudar a ser honrats amb nosaltres mateixos?

 • Salm 31:5; Hebreus 13:18

  Jehovà vol que siguem honrats amb nosaltres mateixos i amb els altres.

 • Salm 139:23, 24; Jaume 1:23-25

  L’oració i la lectura de la Bíblia ens poden ajudar a veure com som realment i a fer els canvis necessaris.

 

2 L’HONRADESA EN LA FAMÍLIA PORTA PAU I UNITAT

«No vaig amb els hipòcrites» (Salm 26:4TBS).

Per què és tan important ser honrats en la família?

 • Proverbis 6:16-19

  L’honradesa en la família genera confiança. Els membres de la família han de ser honrats els uns amb els altres, fins i tot quan no sigui fàcil.

 • Proverbis 22:6; Efesis 6:4

  Si els fills veuen que els seus pares són honrats, serà més fàcil que ells també ho siguin.

 

 3 L’HONRADESA BENEFICIA LA CONGREGACIÓ

«El Senyor detesta els perversos, mentre que als honrats els té per amics» (Proverbis 3:32BCI).

Per què és important que siguem honrats amb els germans de la congregació?

 • Proverbis 10:19; Colossencs 4:6

  Sempre hem de dir la veritat, a més, les nostres paraules han de ser amables i amoroses.

 • Levític 5:1; Hebreus 13:17; Jaume 5:14, 15

  Si som honrats amb els ancians de la congregació, ens podran ajudar.

 • Jeremies 32:9-12; Efesis 6:5-8

  Si fem negocis amb algun germà, hem de ser totalment honrats, tractar-lo de manera justa i complir amb el que hem acordat.

 

4 SER HONRATS SEMPRE ENS BENEFICIA

«És preferible un bon nom que molta riquesa» (Proverbis 22:1TBS).

En quins altres àmbits de la vida hem de ser honrats?

 • Salm 37:21; Mateu 22:17-21; Romans 13:1-7; Efesis 4:25, 28

  Som honrats al tractar amb el nostre encarregat, en els assumptes de negocis, al fer exàmens a l’escola i a l’omplir formularis, com ara declaracions d’impostos o altres documents oficials.

Per què l’honradesa és millor que les coses materials?

 • Salm 15:1, 2; Proverbis 11:1; 1 Timoteu 6:9, 10

  La reputació de ser una persona honrada i confiable té molt valor. L’honradesa ens ajuda a tenir una bona consciència. Jehovà valora molt tots els esforços que fem per ser honrats.