Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 CAPÍTOL 17

Es capacita els súbdits del Regne

Es capacita els súbdits del Regne

QUÈ ESTUDIAREM?

Com les escoles teocràtiques preparen els súbdits del Regne per dur a terme les seves assignacions

1-3. (a) Com va expandir Jesús la predicació? (b) Quines preguntes sorgeixen?

JESÚS va predicar a la regió de Galilea durant dos anys (llegeix Mateu 9:35-38). Va anar a moltes ciutats i molts poblets, ensenyava a les sinagogues i predicava la bona nova del Regne. Anés on anés, multituds de persones s’arremolinaven al seu voltant. Ara bé, Jesús va dir que ‘la collita era abundant’ i calien més segadors.

2 Per això, va fer preparatius per expandir la predicació: va enviar els seus dotze apòstols «a predicar el Regne de Déu» (Lc. 9:1, 2). És probable que els apòstols tinguessin dubtes de com ho havien de fer. Com que Jesús se’ls estimava, abans d’enviar-los va fer el mateix que el seu Pare celestial havia fet amb ell: els va donar formació.

3 Quina formació va rebre Jesús del seu Pare? Quina formació va donar als seus apòstols? Ha donat formació avui dia als seus seguidors perquè compleixin la seva comissió? Si és així, com ho ha fet?

«Dic això segons les instruccions del Pare»

4. Quan i on va aprendre Jesús del seu Pare?

4 Jesús va admetre sense reserves que havia rebut formació del seu Pare. Per exemple, durant el seu ministeri va dir: «Dic això segons les instruccions del Pare» (Jn. 8:28). Quan i on va tenir lloc aquesta instrucció? El Fill primogènit de Déu va començar a rebre aquesta instrucció poc després de ser creat (Col. 1:15). Al costat del seu Pare al cel, el Fill va passar milions i milions d’anys escoltant i observant el Magnífic Instructor (Is. 30:20). Va gaudir de l’oportunitat única d’aprendre sobre les qualitats, les obres i els propòsits del seu Pare.

5. Com va preparar el Pare el seu Fill per a l’obra que li esperava a la Terra?

5 Quan va arribar el moment, Jehovà va preparar el seu Fill per a l’obra que duria a terme a la Terra. Analitzem una profecia que descriu la relació entre el Magnífic Instructor i el seu Fill primogènit (llegeix Isaïes 50:4, 5). La profecia diu que Jehovà despertava el seu Fill «matí per matí».  Aquesta il·lustració transmet la idea d’un professor que desperta el seu alumne d’hora al matí per ensenyar-li. Una obra de consulta bíblica comenta: «Jehovà [...] el porta, per dir-ho així, a l’escola com si fos un alumne, i li ensenya què i com ha de predicar». En aquesta «escola» celestial, Jehovà va ensenyar al seu Fill «el que havia de dir i de predicar» (Jn. 12:49). El Pare també li va ensenyar com havia de predicar. * A la Terra, Jesús va fer bon ús de la instrucció rebuda, ja que a més de dur a terme el seu ministeri també va preparar els deixebles perquè complissin la seva comissió.

6, 7. (a) Quines instruccions va donar Jesús als apòstols, i per a què els va capacitar? (b) De què s’ha assegurat Jesús avui dia?

6 Quina formació va donar Jesús als seus apòstols quan els va enviar a predicar? Com llegim al capítol 10 de Mateu, els va donar instruccions específiques: on predicar (versicles 5 i 6), quin missatge anunciar (versicle 7), la necessitat de confiar en Jehovà (versicles 9 i 10), com iniciar la conversa (versicles 11-13), què fer si rebutjaven el missatge (versicles 14 i 15) i com actuar davant la persecució (versicles 16-23). * Gràcies als clars consells de Jesús, els apòstols van poder encapçalar la predicació de la bona nova al segle primer.

7 I avui dia? Jesús, el Rei del Regne de Déu, ha encomanat als seus seguidors la tasca més important: predicar el «missatge joiós del Regne [...] per tota la terra en testimoniatge per a tots els pobles» (Mt. 24:14). Ens ha capacitat el Rei per dur a terme aquesta obra vital? I tant que sí! Des del cel, s’ha assegurat que els seus seguidors rebin la formació necessària per predicar a les persones del territori i assumir responsabilitats especials a la congregació.

Es prepara els súbdits del Regne per a la predicació

8, 9. (a) Quin va ser el principal objectiu de l’Escola de predicació teocràtica? (b) Com t’ha ajudat la reunió d’entre setmana a millorar en la predicació?

8 Fa temps que l’organització de Jehovà utilitza els congressos i les reunions, com la Reunió de servei, per preparar els servents de Déu per a la predicació. Però, a més, a la dècada de 1940 els germans responsables de l’obra van començar a organitzar diversos cursos.

9 Escola de predicació teocràtica. Com hem vist en el capítol anterior, aquesta escola va començar el 1943. El propòsit d’aquest programa d’instrucció no era tan sols capacitar els servents de Déu perquè presentessin bones assignacions a les reunions. En realitat, el seu objectiu principal era capacitar-nos per usar el do de la parla per lloar Jehovà al predicar (Sl. 150:6). Aquesta escola ajudava tots els cristians que hi estaven matriculats a ser millors proclamadors del Regne. Avui dia, aquesta preparació la rebem a la reunió d’entre setmana.

10, 11. Qui es pot matricular a l’Escola de Galaad, i quin propòsit té aquest curs?

 10 Escola bíblica de Galaad de la Watchtower. El curs que ara s’anomena Escola bíblica de Galaad de la Watchtower va començar el dilluns 1 de febrer de 1943. El propòsit original d’aquesta escola era capacitar pioners i altres servents a temps complet per al servei de missioner a qualsevol lloc del planeta. Però des de l’octubre de 2011 només s’hi poden matricular els qui ja serveixen en alguna faceta del temps complet especial: pioners especials, superintendents itinerants i les seves esposes, betelites i missioners que encara no hi han assistit.

11 Quin objectiu té aquest curs? Un instructor veterà explica que és «enfortir la fe dels estudiants mitjançant un estudi profund de la Paraula de Déu i ajudar-los a cultivar les qualitats espirituals necessàries per fer front als reptes de les seves assignacions». I afegeix: «Un objectiu bàsic del curs és infondre en els estudiants un desig més intens de participar en l’obra d’evangelització» (Ef. 4:11).

12, 13. Quin impacte ha tingut l’Escola de Galaad en la predicació mundial? Posa’n un exemple.

12 Quin impacte ha tingut l’Escola de Galaad en la predicació mundial? Des del 1943 més de vuit mil cinc-cents germans s’han beneficiat d’aquesta instrucció i els graduats de Galaad han servit a més de cent setanta països. * Els missioners fan bon ús de la instrucció rebuda al participar amb valentia en la predicació i ajudar els altres a imitar el seu bon exemple. En moltes ocasions, els missioners van encapçalar l’obra a zones on no hi havia publicadors, o tan sols n’hi havia uns quants.

13 Prenguem com a exemple el cas del Japó, on la predicació organitzada gairebé s’havia aturat durant la Segona Guerra Mundial. L’agost de 1949 no hi havia ni deu publicadors japonesos, però al final d’aquell any tretze graduats de Galaad predicaven zelosament al país, i més endavant n’hi van arribar molts més. Al principi els missioners van concentrar els esforços en les ciutats més grans i més tard en altres ciutats. També van animar els seus estudiants i els altres publicadors a emprendre el servei de pioner. L’entusiasme i la bona feina dels missioners van produir resultats excel·lents. Actualment hi ha més de dos-cents setze mil publicadors al Japó, dels qui gairebé el quaranta per cent són pioners. *

14. Què demostren les escoles teocràtiques? (Consulta també el requadre « Escoles que capaciten els súbdits del Regne».)

14 Altres escoles teocràtiques. Els germans que han assistit a l’Escola del servei de pioner, l’Escola bíblica per a matrimonis i l’Escola bíblica per a germans solters han après a cultivar qualitats espirituals i encapçalar amb entusiasme la predicació. * Totes aquestes escoles teocràtiques demostren  clarament que el nostre Rei ha capacitat plenament els seus seguidors perquè compleixin el seu ministeri (2 Tim. 4:5).

Capacitació per a responsabilitats especials

15. Com imiten l’exemple de Jesús els superintendents cristians?

15 Recordem la profecia d’Isaïes que descriu com Déu va ensenyar a Jesús. A l’«escola» celestial, el Fill va aprendre a «reconfortar el cansat amb la paraula» (Is. 50:4). Jesús va posar en pràctica aquesta instrucció, a la Terra va ser una font de consol per als qui estaven «cansats i afeixugats» (Mt. 11:28-30). Els germans que ocupen posicions de responsabilitat volen imitar Jesús i alleujar les càrregues dels seus companys de creença. Amb aquest propòsit, s’han establert diverses escoles per ajudar els superintendents cristians a servir millor els seus germans espirituals.

16, 17. Quin és l’objectiu de l’Escola del ministeri del Regne? (Consulta també la nota.)

16 Escola del ministeri del Regne. La primera classe va començar el 9 de març de 1959 a South Lansing (Nova York). Es va convidar a un curs d’un mes de durada els superintendents itinerants i els servents de congregació. Més tard es va  traduir el programa a altres idiomes i gradualment els germans d’arreu del món se’n van poder beneficiar. *

El germà Lloyd Barry dirigint l’Escola del ministeri del Regne al Japó (1970)

17 Fent referència a l’objectiu de l’Escola del ministeri del Regne, l’Anuario de los testigos de Jehová del 1962 (en anglès) va explicar: «Enmig d’aquest món tan ocupat, els superintendents de les congregacions dels Testimonis de Jehovà han de ser homes que puguin organitzar la seva vida de manera que donin l’atenció deguda a tots els membres de la congregació i siguin una benedicció per a tots ells. Alhora, però, no poden descuidar la seva família per atendre la congregació, sinó que han de tenir una ment assenyada. Els servents de congregació d’arreu del món es poden beneficiar de l’Escola del ministeri del Regne per obtenir una capacitació que els ajudarà a fer el que diu la Bíblia que s’espera dels superintendents. Quina gran oportunitat!» (1 Tim. 3:1-7; Tt. 1:5-9).

18. En quin sentit es beneficien de l’Escola del ministeri del Regne tots els servents de Déu?

18 De fet, tots els servents de Déu s’han beneficiat de l’Escola del ministeri del Regne. Per què ho diem? Quan els  ancians i els servents ministerials apliquen el que hi han après, són una font d’estímul per als seus germans, igual que ho va ser Jesús. Oi que agraeixes que un ancià o un servent ministerial et digui una paraula amable, t’escolti amb atenció o et faci una visita animadora? (1 Tes. 5:11.) Sens dubte, aquests germans tan amorosos són una gran benedicció per a les congregacions.

19. Quines altres escoles supervisa el Comitè d’Ensenyança, i quin propòsit tenen?

19 Altres escoles teocràtiques. El Comitè d’Ensenyança del Consell Rector supervisa altres escoles que proporcionen formació als germans que ocupen càrrecs de responsabilitat a l’organització. El propòsit d’aquests cursos és ajudar els ancians de congregació, els superintendents itinerants i els membres dels comitès de sucursal a complir millor amb les seves diverses responsabilitats. Aquestes escoles basades en la Bíblia animen els germans a mantenir-se forts en sentit espiritual i posar en pràctica els consells bíblics al cuidar les valuoses ovelles que Jehovà ha deixat al seu càrrec (1 Pe. 5:1-3).

La primera classe de l’Escola de capacitació ministerial a Malawi (2007)

20. Per què va poder dir Jesús que tots nosaltres som «ensenyats per Déu», i què estàs decidit a fer?

20 No hi ha cap dubte, el Rei Messiànic s’ha assegurat que els seus seguidors rebin una bona formació. Tota aquesta capacitació ha vingut de dalt a baix: Jehovà va ensenyar al seu Fill i el seu Fill ha ensenyat als seus seguidors. Per aquesta raó, Jesús va poder dir que tots nosaltres som «ensenyats per Déu» (Jn. 6:45; Is. 54:13). Així, doncs, aprofitem al màxim tota la instrucció que el nostre Rei ens proporciona. I no oblidem mai que l’objectiu principal de tota aquesta formació és ajudar-nos a mantenir-nos forts en sentit espiritual perquè puguem complir bé el nostre ministeri.

^ § 5 Per què diem que el Pare va ensenyar al Fill com havia de predicar? Doncs bé, una profecia que es va escriure segles abans del naixement de Jesús va predir que el Messies utilitzaria moltes il·lustracions (Sl. 78:2TBS; Mt. 13:34, 35). És evident que l’Autor d’aquesta profecia, Jehovà, va determinar amb molta antelació que el seu Fill ensenyaria mitjançant il·lustracions, o paràboles (2 Tim. 3:16, 17).

^ § 6 Uns mesos després, Jesús «en designà encara uns altres setanta, i els envià de dos en dos» a predicar. En aquesta ocasió també els va donar instruccions de com fer-ho (Lc. 10:1-16TBS).

^ § 12 Alguns germans han assistit a l’Escola de Galaad més d’un cop.

^ § 13 Si vols conèixer més detalls sobre l’impacte que els graduats de Galaad han tingut en la predicació mundial, consulta el capítol 23 del llibre Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios.

^ § 14 L’Escola per a proclamadors del Regne ha substituït l’Escola bíblica per a matrimonis i l’Escola bíblica per a germans solters.

^ § 16 Actualment tots els ancians es beneficien de l’Escola del ministeri del Regne, que no té una durada ni una periodicitat fixa. Des de l’any 1984 els servents ministerials també poden assistir a aquesta escola.