Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Les zones on Jesús va viure i va ensenyar

Les zones on Jesús va viure i va ensenyar

Llocs del mapa

 • FENÍCIA

 • GALILEA

 • DECÀPOLIS

 • SAMÀRIA

 • PEREA

 • JUDEA

 • Sidó

 • Sarepta

 • Tir

 • Damasc

 • Mt. Hermon

 • Cesarea de Filip

 • Corazín

 • Betsaida

 • Cafarnaüm

 • Ràfana

 • Canà

 • Magadan

 • Llac de Galilea

 • Gèrgesa

 • Tiberíades

 • Hipos

 • Díon

 • Cànata

 • Natzaret

 • Gàdara

 • Abila

 • Naïm

 • Escitòpolis (Bet-Xean)

 • Betània (?) (a l’altra banda del Jordà)

 • Peŀla

 • Salim

 • Enon

 • Sebaste (Samària)

 • Gèrasa

 • Sicar

 • Mt. Garizim

 • Pou de Jacob

 • Riu Jordà

 • Arimatea

 • Efraïm

 • Filadèlfia (Rabà)

 • Jericó

 • Ramà

 • Emaús

 • Jerusalem

 • Betfagé

 • Betània

 • Betlem

 • Hebron

 • Desert de Judea

 • Mar de la Sal (Mar Morta)

 • TERRITORI DE JERUSALEM

 • Ramà

 • Emaús

 • Muntanya de les Oliveres

 • Jerusalem

 • Betfagé

 • Betània

 • Betlem