Jesús: el camí, la veritat i la vida

Llegeix en aquest llibre cada succés de la vida de Jesús que es registra a la Bíblia.

INTRODUCCIÓ

El camí, la veritat i la vida

Les ensenyances i les accions de Jesús que es troben als Evangelis et poden canviar la vida.

CAPÍTOL 1

Dos missatges de part de Déu

L’àngel Gabriel anuncia missatges difícils de creure.

CAPÍTOL 2

Jesús rep honra abans de néixer

Com va rebre honra Jesús de part d’Elisabet i del fill que esperava?

CAPÍTOL 3

Neix el qui prepararà el camí

Zacaries declara una profecia important quan de manera miraculosa torna a parlar.

CAPÍTOL 4

Maria, embarassada però soltera

Es creu Josep a Maria quan li diu que està embarassada per l’acció de l’esperit sant i no d’un altre home?

CAPÍTOL 5

Quan i on va néixer Jesús?

Com sabem que Jesús no va néixer el 25 de desembre?

CAPÍTOL 6

El nen promès

Quan Josep i Maria porten el nadó Jesús al temple, dos israelites d’edat avançada profetitzen sobre el futur de Jesús.

CAPÍTOL 7

Uns astròlegs visiten Jesús

Per què l’estrella que van veure a l’orient els condueix inicialment al malvat rei Herodes i no a Jesús?

CAPÍTOL 8

S’escapen d’un governant malvat

Durant els primers anys de la vida de Jesús es compleixen tres profecies relacionades amb el Messies.

CAPÍTOL 9

Jesús creix a Natzaret

Quants germans i germanes va tenir Jesús?

CAPÍTOL 10

La família de Jesús viatja a Jerusalem

Josep i Maria es desesperen quan no troben Jesús. En canvi, ell se sorprèn que no sabessin on era.

CAPÍTOL 11

Joan el Baptista prepara el camí

Quan uns fariseus i saduceus van a veure Joan, ell els condemna. Per què?

CAPÍTOL 12

El bateig de Jesús

Per què es va batejar Jesús si mai va pecar?

CAPÍTOL 13

Imitem l’actitud de Jesús davant les temptacions

Les temptacions de Jesús ens ensenyen dos punts clau sobre el Diable.

CAPÍTOL 14

Els primers deixebles de Jesús

Què va convèncer els primers sis deixebles de Jesús que havien trobat el Messies?

CAPÍTOL 15

El primer miracle de Jesús

Jesús li fa veure a la seva mare que ara ja no ha de seguir les seves instruccions, sinó les del seu Pare celestial.

CAPÍTOL 16

La devoció de Jesús per l’adoració verdadera

Si la Llei de Déu permetia als israelites comprar animals a Jerusalem per fer els sacrificis, per què es va enfadar Jesús amb els comerciants del temple?

CAPÍTOL 17

Jesús ensenya a Nicodem durant la nit

Què significa «tornar a néixer»?

CAPÍTOL 18

Jesús continua creixent i Joan continua minvant

Els deixebles de Joan el Baptista estan gelosos, encara que Joan no ho està.

CAPÍTOL 19

Ensenya a una samaritana

Jesús li diu obertament el que sembla que encara no ha dit a ningú.

CAPÍTOL 20

Fa un segon miracle des de Canà

Jesús cura un jove des d’una distància aproximada de 26 quilòmetres.

CAPÍTOL 21

A la sinagoga de Natzaret

Què va dir Jesús perquè la gent de la seva ciutat el volgués matar?

CAPÍTOL 22

Quatre deixebles seran pescadors de persones

Els convida a deixar un tipus de pesca i començar-ne un altre.

CAPÍTOL 23

Jesús fa grans miracles a Cafarnaüm

Quan Jesús expulsa dimonis, no permet que diguin a la gent que ell és el Fill de Déu. Per què?

CAPÍTOL 24

Jesús amplia la seva obra per tot Galilea

Persones van a Jesús perquè les curi, però Jesús explica que la seva obra té un propòsit més important.

CAPÍTOL 25

Jesús mostra compassió a un leprós

Amb una senzilla però impactant resposta, Jesús demostra que s’interessa molt per les persones que cura.

CAPÍTOL 26

«Els teus pecats et són perdonats»

Què diu Jesús sobre la relació que hi ha entre el pecat i les malalties?

CAPÍTOL 27

Jesús escull Mateu

Per què menja Jesús amb persones que són conegudes per ser pecadores?

CAPÍTOL 28

Per què els deixebles de Jesús no dejunen?

Jesús els hi respon amb un exemple sobre les bótes de vi.

CAPÍTOL 29

Es poden fer bones obres en dissabte?

Per què els jueus persegueixen Jesús per haver curat un home que ha estat malalt durant trenta-vuit anys?

CAPÍTOL 30

Jesús és el Fill de Déu

Els jueus creuen que Jesús es considera igual a Déu. Però Jesús deixa clar que Déu és superior a ell.

CAPÍTOL 31

Arrenquen espigues en dissabte

Per què Jesús diu que ell és el «Senyor del dissabte»?

CAPÍTOL 32

Què està permès fer en dissabte?

Els saduceus i els fariseus normalment estan dividits entre ells, però ara s’uneixen per una causa.

CAPÍTOL 33

Jesús compleix la profecia d’Isaïes

Per què Jesús diu als que ha curat que no diguin a ningú el que ha fet?

CAPÍTOL 34

Jesús escull els dotze apòstols

Quina diferència hi ha entre un apòstol i un deixeble?

CAPÍTOL 35

El famós Sermó de la Muntanya

Troba l’explicació dels punts principals del sermó de Jesús.

CAPÍTOL 36

Un centurió demostra molta fe

Què fa aquest oficial de l’exèrcit que impressiona Jesús?

CAPÍTOL 37

Jesús ressuscita el fill d’una viuda

Els que veuen aquest miracle comprenen l’autèntic significat que té.

CAPÍTOL 38

Joan espera una resposta de Jesús

Per què Joan el Baptista pregunta si Jesús és el Messies? És que ara té dubtes?

CAPÍTOL 39

Jesús condemna una generació insensible

Jesús diu que el Dia del Judici serà més fàcil de suportar per a Sodoma que per a Cafarnaüm, ciutat que ha sigut el seu centre d’activitats.

CAPÍTOL 40

Una lliçó sobre el perdó

Quan Jesús li va dir a una dona, que potser era una prostituta, que els seus pecats li eren perdonats, ¿volia dir que no passa res si desobeïm la Llei de Déu?

CAPÍTOL 41

D’on obté Jesús el poder per fer miracles?

Els germans de Jesús pensen que ha perdut el seny.

CAPÍTOL 42

Jesús censura els fariseus

Què és «el senyal del profeta Jonàs»?

CAPÍTOL 43

Les paràboles del Regne

Jesús posa vuit exemples o paràboles per explicar alguns aspectes del Regne del cel.

CAPÍTOL 44

Jesús calma una tempesta

Quan Jesús va calmar el vent i les onades, va ensenyar com serà la vida sota la governació del seu Regne.

CAPÍTOL 45

Jesús té poder sobre els dimonis

És possible que una persona estigui posseïda per més d’un dimoni?

CAPÍTOL 46

Es cura quan toca el vestit de Jesús

Jesús demostra la seva compassió i el seu poder en aquesta ocasió tan emotiva.

CAPÍTOL 47

Una nena torna a viure!

La gent es burla de Jesús quan diu que la nena no és morta, sinó que dorm. Què sap ell que els altres no saben?

CAPÍTOL 48

Fa miracles, però el rebutgen a Natzaret

Els habitants de Natzaret rebutgen Jesús, però no pel que ensenya o pels miracles que fa. Hi ha un altre motiu.

CAPÍTOL 49

Predica a Galilea i capacita els apòstols

Què vol dir que «el Regne del cel s’ha apropat»?

CAPÍTOL 50

Preparats per predicar tot i la persecució

Per què diu que fugin quan els persegueixin si no han de tenir por a la mort?

CAPÍTOL 51

Un assassinat durant una festa d’aniversari

El ball de Salomé fascina tant Herodes que promet donar-li tot el que demani. Quina horrible petició fa?

CAPÍTOL 52

Alimenta milers de persones amb cinc pans i dos peixos

Aquest miracle de Jesús és tan important que els quatre Evangelis en parlen.

CAPÍTOL 53

Un governant que controla les forces de la natura

Quines lliçons aprenen els apòstols quan Jesús camina sobre l’aigua i calma el vent?

CAPÍTOL 54

Jesús, «el pa de la vida»

Per què Jesús renya les persones després de l’esforç que han fet per anar a trobar-lo?

CAPÍTOL 55

Molts s’ofenen per les paraules de Jesús

Jesús explica una cosa que sona tan ofensiva que molts dels seus deixebles l’abandonen.

CAPÍTOL 56

Què és el que contamina una persona?

¿És el que entra per la boca o el que en surt?

CAPÍTOL 57

Jesús cura una nena i un home sord

Per què una dona no s’ofèn quan Jesús compara la gent de la seva nació amb gossets?

CAPÍTOL 58

Jesús multiplica pans i adverteix del llevat

Finalment, els deixebles entenen de quin tipus de llevat està parlant Jesús.

CAPÍTOL 59

Qui és el Fill de l’home?

Què són les claus del Regne? Qui les utilitza, i com ho fa?

CAPÍTOL 60

La transfiguració: veuen la glòria de Crist

Què era la transfiguració? Què representava?

CAPÍTOL 61

Jesús cura un noi endimoniat

Jesús diu que no han pogut curar un noi perquè a algú li ha faltat fe. A qui? Al noi, al seu pare o als deixebles de Jesús?

CAPÍTOL 62

Una lliçó important d’humilitat

Uns homes aprenen una lliçó important d’un nen.

CAPÍTOL 63

Jesús dóna als apòstols més consells importants

Jesús descriu els tres passos que cal seguir per tractar problemes greus entre germans.

CAPÍTOL 64

Hem de perdonar

Jesús utilitza la paràbola de l’esclau que no perdona per mostrar que per a Déu és molt important que estiguem disposats a perdonar els altres.

CAPÍTOL 65

Ensenya de camí a Jerusalem

Durant tres converses breus, Jesús mostra quines actituds poden impedir que una persona el segueixi.

CAPÍTOL 66

A la festa dels Tabernacles a Jerusalem

Per què la gent que escoltava Jesús creia que estava endimoniat?

CAPÍTOL 67

«Ningú ha parlat mai com aquest home»

Pràcticament tot el tribunal suprem jueu s’oposa a Jesús, però un dels seus membres s’atreveix a parlar a favor d’ell.

CAPÍTOL 68

El Fill de Déu és «la llum del món»

Jesús va dir: «La veritat us farà lliures». Lliures de què?

CAPÍTOL 69

Fills d’Abraham o del Diable?

Jesús explica com identificar els fills d’Abraham, així com qui és el seu Pare.

CAPÍTOL 70

Jesús cura un home cec de naixement

Els deixebles pregunten per què l’home va néixer cec. Que potser havien pecat ell o els seus pares? Quan Jesús el cura, la gent reacciona de maneres diferents.

CAPÍTOL 71

Els fariseus interroguen l’home que havia sigut cec

L’explicació lògica de l’home que havia sigut cec fa enfadar els fariseus. Tal com temien els seus pares, els fariseus l’expulsen de la sinagoga.

CAPÍTOL 72

Jesús envia 70 deixebles a predicar

A Judea, Jesús envia 70 deixebles en parelles a predicar el Regne. ¿On prediquen els deixebles, a les sinagogues o a les cases?

CAPÍTOL 73

Un samarità demostra que de debò estima els altres

Com fa servir Jesús la paràbola del bon samarità per ensenyar una lliçó important?

CAPÍTOL 74

Lliçons sobre l’hospitalitat i l’oració

Jesús visita Maria i Marta a casa seva. Què ensenya sobre l’hospitalitat? Com ensenya més tard als seus deixebles a orar?

CAPÍTOL 75

Jesús explica d’on prové la verdadera felicitat

Jesús parla als seus opositors sobre el «dit de Déu» i com el Regne de Déu és enmig d’ells. També explica d’on prové la verdadera felicitat.

CAPÍTOL 76

Jesús menja amb un fariseu

Jesús condemna la hipocresia religiosa dels fariseus i escribes. Quines càrregues pesades posen sobre la gent?

CAPÍTOL 77

Jesús dóna consells sobre les riqueses

Jesús explica una paràbola d’un home ric que construeix graners més grans. Quin consell torna a donar sobre els perills de buscar riqueses?

CAPÍTOL 78

Estigues a punt, administrador fidel!

Jesús s’interessa per l’espiritualitat dels seus deixebles. Quina és la funció de l’administrador? Per què és tan important el consell de Jesús d’estar a punt?

CAPÍTOL 79

Jesús adverteix d’una destrucció imminent

Jesús diu que les persones a qui està intentant ajudar seran destruïdes si no es penedeixen. ¿Aprendran la lliçó que Jesús els intenta ensenyar sobre la seva amistat amb Déu?

CAPÍTOL 80

El bon pastor i les pletes

La relació entre un pastor i les seves ovelles és un bon exemple del que Jesús sent pels seus deixebles. Reconeixeran les seves ensenyances i el seguiran?

CAPÍTOL 81

El Fill està unit amb el Pare, però no és Déu

Alguns opositors de Jesús l’acusen de fer-se igual a Déu. Com desmenteix de manera magistral aquesta acusació?

CAPÍTOL 82

Jesús predica a Perea

Jesús explica als seus oients què es necessita per salvar-se. El seu consell va ser molt important. Ho és també avui dia?

CAPÍTOL 83

Invitacions per a un menjar

Mentre sopa a casa d’un fariseu, Jesús explica una paràbola sobre un gran sopar. Dóna una lliçó important a tots els servents de Déu. Quina és?

CAPÍTOL 84

Què implica ser deixeble de Crist?

Ser deixeble de Crist és una gran responsabilitat. Jesús explica molt bé el que implica. Alguns possibles seguidors de Jesús se sorprenen pel que diu.

CAPÍTOL 85

L’alegria per un pecador que es penedeix

Els fariseus i els escribes critiquen Jesús per tenir tractes amb les persones senzilles. Jesús respon amb paràboles que mostren com veu Déu els pecadors.

CAPÍTOL 86

El fill pròdig torna a casa

Quines lliçons podem aprendre de la paràbola de Jesús del fill pròdig?

CAPÍTOL 87

Sigues previsor i actua amb saviesa

Jesús ensenya una veritat sorprenent explicant una paràbola d’un majordom d’una casa que és corrupte i astut.

CAPÍTOL 88

L’home ric i Llàtzer experimenten un canvi

La clau per entendre la paràbola de Jesús és identificar a qui representen els dos personatges principals.

CAPÍTOL 89

Jesús ensenya a Perea de camí a Judea

Jesús destaca una qualitat que ens pot ajudar a perdonar fins i tot aquells que ens ofenen moltes vegades.

CAPÍTOL 90

«La resurrecció i la vida»

Què va voler dir Jesús a l’afirmar que qui tingui fe en ell «no morirà mai»?

CAPÍTOL 91

Jesús ressuscita Llàtzer

Dues característiques d’aquest succés fan que sigui impossible, fins i tot pels opositors de Jesús, negar aquest miracle.

CAPÍTOL 92

Només un leprós mostra agraïment

El leprós està agraït a Jesús i també a algú més.

CAPÍTOL 93

El Fill de l’home serà revelat

Per què es pot comparar la presència de Crist a un llampec?

CAPÍTOL 94

La importància de l’oració i la humilitat

A la paràbola del jutge injust i la viuda, Jesús recalca el valor d’una qualitat en concret.

CAPÍTOL 95

Jesús parla del divorci i de l’amor pels nens

L’opinió que té Jesús dels nens és diferent de la dels deixebles. Per què?

CAPÍTOL 96

Jesús respon a un home ric

Per què diu Jesús que serà més fàcil que un camell passi pel forat d’una agulla que no pas que un ric entri al Regne de Déu?

CAPÍTOL 97

La paràbola dels treballadors d’una vinya

En quin sentit els primers seran els últims, i els últims els primers?

CAPÍTOL 98

Els apòstols tornen a buscar prominència

Jaume i Joan demanen un lloc especial al Regne, però no estan sols.

CAPÍTOL 99

Jesús cura dos cecs i ajuda Zaqueu

Quina explicació té l’aparent contradicció del relat bíblic sobre la curació que fa Jesús d’un cec prop de Jericó?

CAPÍTOL 100

La paràbola de les deu mines

A què es va referir Jesús quan va dir: «A tot aquell que té, se li donarà més, però a qui no té, se li prendrà fins i tot el que té»?

CAPÍTOL 101

Jesús menja a casa de Simó, a Betània

Maria, la germana de Llàtzer, fa una cosa que causa polèmica, però Jesús la defensa.

CAPÍTOL 102

El Rei entra a Jerusalem en un pollí

Jesús compleix una profecia que es va predir fa 500 anys.

CAPÍTOL 103

Jesús torna a netejar el temple

Aparentment, sembla que els negocis dels comerciants de Jerusalem són legals. Llavors, per què Jesús els anomena «lladres»?

CAPÍTOL 104

Tindran fe en Déu els jueus que escolten la seva veu?

És el mateix creure en Jesús que actuar motivat per aquesta fe?

CAPÍTOL 105

S’utilitza una figuera per ensenyar una lliçó sobre la fe

Jesús ensenya als seus deixebles el poder que té la fe, i els hi explica per quin motiu Déu rebutja la nació d’Israel.

CAPÍTOL 106

Dues paràboles relacionades amb la vinya

Troba el significat de la paràbola de l’home que demana als seus fills que treballin a la vinya, i la de l’home que lloga la seva vinya a uns vinyaters assassins.

CAPÍTOL 107

Els convidats del rei a un banquet de casament

La paràbola de Jesús en realitat és una profecia.

CAPÍTOL 108

Jesús frustra els intents d’entrampar-lo

Primer deixa sense paraules els fariseus, després els saduceus, i finalment, un grup d’enemics que s’han unit per entrampar-lo.

CAPÍTOL 109

Jesús denuncia els seus opositors

Per què Jesús no accepta les ensenyances dels líders religiosos?

CAPÍTOL 110

L’últim dia de Jesús al temple

Jesús utilitza l’exemple d’una viuda pobra per ensenyar una lliçó molt impactant.

CAPÍTOL 111

Els apòstols demanen un senyal

La seva profecia va tenir un compliment inicial durant el segle primer. Seria possible que també tingués un compliment posterior i més gran?

CAPÍTOL 112

Una lliçó sobre la importància d’estar alerta

¿Volia ensenyar Jesús que la meitat dels seus deixebles no tenen seny i que l’altra meitat són assenyats?

CAPÍTOL 113

Una lliçó sobre la importància de ser diligent

La paràbola de Jesús explica què volen dir aquestes paraules: «A tot aquell que té, se li donarà més».

CAPÍTOL 114

Crist com a Rei del Regne jutja les ovelles i les cabres

Jesús fa servir una paràbola sorprenent per explicar la base per a un judici etern.

CAPÍTOL 115

S’apropa l’última Pasqua de Jesús

Per què és interessant que els líders religiosos decideixin pagar a Judes 30 monedes de plata per trair Jesús?

CAPÍTOL 116

Una lliçó d’humilitat a l’última Pasqua

Jesús sorprèn els apòstols fent un servei que feien els esclaus.

CAPÍTOL 117

El Sopar del Senyor

Jesús institueix un memorial que els seus seguidors han de celebrar cada any el 14 de nissan.

CAPÍTOL 118

Una discussió sobre qui és el més important

Els apòstols ja han oblidat la lliçó que Jesús els ha ensenyat fa un moment.

CAPÍTOL 119

Jesús: el camí, la veritat i la vida

Jesús ensenya una veritat important sobre com apropar-se a Déu.

CAPÍTOL 120

Els deixebles han de donar fruit i ser amics de Jesús

De quina manera els deixebles de Jesús poden «donar fruit»?

CAPÍTOL 121

«Ànims! Jo he vençut el món»

Com pot Jesús haver vençut el món si el món el va matar?

CAPÍTOL 122

L’última oració de Jesús amb els apòstols

Jesús deixa clar que ha aconseguit una cosa molt més important que salvar la humanitat.

CAPÍTOL 123

Jesús fa oració molt angoixat

Per què Jesús diu en oració: «Aparta de mi aquesta copa»? Que potser està esquivant la seva comissió de morir per rescatar la humanitat?

CAPÍTOL 124

Crist és traït i arrestat

Judes pot trobar Jesús encara que és de nit.

CAPÍTOL 125

Porten Jesús a Anàs i després a Caifàs

El judici de Jesús és una burla de la justícia.

CAPÍTOL 126

Pere nega Jesús a casa de Caifàs

Com és possible que Pere, un home de fe i que serveix Déu, li hagi girat l’esquena a Jesús tan ràpidament?

CAPÍTOL 127

Jutjat pel Sanedrí i després per Pilat

Els líders religiosos jueus revelen les seves verdaderes intencions.

CAPÍTOL 128

Pilat i Herodes s’adonen que Jesús és innocent

Per quin motiu Pilat envia Jesús a Herodes perquè el jutgi? Serà que Pilat no té autoritat per jutjar-lo?

CAPÍTOL 129

Pilat declara: «Aquí teniu l’home!»

Fins i tot Pilat s’adona de les extraordinàries qualitats que Jesús demostra.

CAPÍTOL 130

Entreguen Jesús per matar-lo

Per què Jesús diu a les dones que es lamenten que plorin per elles mateixes i pels seus fills en comptes de plorar per ell?

CAPÍTOL 131

Un Rei innocent pateix al pal de turment

Jesús fa una promesa molt important a un dels criminals que executen amb ell.

CAPÍTOL 132

«No hi ha dubte que aquest home era Fill de Déu»

La miraculosa foscor a ple dia, el fort terratrèmol i el fet que la cortina del temple s’esquinci porten a una conclusió.

CAPÍTOL 133

La preparació i l’enterrament del cos de Jesús

Per què hi ha tanta pressa per enterrar Jesús abans de la posta de sol?

CAPÍTOL 134

Troben la tomba buida i Jesús està viu

Després de la seva resurrecció, Jesús s’apareix primer a dones que són deixebles seves, i no als seus apòstols.

CAPÍTOL 135

Després de ressuscitar, Jesús s’apareix a molts

Com demostra Jesús als seus deixebles que ha ressuscitat?

CAPÍTOL 136

A la vora del llac de Galilea

A Pere se li recorda tres vegades com pot demostrar el seu amor per Jesús.

CAPÍTOL 137

Centenars veuen Jesús abans de la Pentecosta

Després de ressuscitar i abans de pujar cap al cel, Jesús recalca repetidament als seus deixebles el que rebran i com l’hauran d’utilitzar.

CAPÍTOL 138

Crist a la dreta de Déu

Què faria Jesús mentre arribés el moment de prendre acció contra els seus enemics?

CAPÍTOL 139

Jesús porta el paradís a la terra

Jesús encara té molta feina a fer abans d’entregar el Regne al seu Déu i Pare.

Per imitar Jesús, sigues...

Durant tota la seva vida, Jesús va demostrar vuit qualitats repetides vegades.

Índex de textos

Fes servir aquest índex per trobar en aquest llibre on s’analitza cada versicle dels Evangelis.

Índex de paràboles (exemples)

Troba el capítol d’aquest llibre on s’analitza cada paràbola de Jesús.

Algunes profecies sobre el Messies

Compara successos de la vida de Jesús amb les profecies bíbliques que proven que ell és el Messies, i troba els capítols d’aquest llibre on s’analitzen.

Les zones on Jesús va viure i va ensenyar

Aquest mapa mostra on va predicar Jesús.