Informe mundial dels testimonis de Jehovà de l’any de servei 2017

Informació sobre la predicació mundial dels testimonis de Jehovà des de setembre de 2016 a agost de 2017.

Xifres totals 2017

Aquest informe anual mostra els recursos i l’esforç que s’ha fet per predicar a tot el món.

Informe de països i territoris 2017

Aquest informe inclou xifres sobre membres, batejats, assistents al Memorial i més.