La teva família pot ser feliç

Pots tenir un matrimoni i una família feliç aplicant els principis bíblics.

Introducció

Pots gaudir d’una família i un matrimoni feliç si apliques els consells pràctics basats en la Bíblia que conté aquest fullet.

SECCIÓ 1

Busca la guia de Déu per tenir un matrimoni feliç

Dues preguntes senzilles et poden ajudar a millorar el teu matrimoni.

SECCIÓ 2

Sigueu fidels l’un a l’altre

N’hi ha prou amb no cometre adulteri per ser fidel en el matrimoni?

SECCIÓ 3

Com podeu solucionar els problemes

L’actitud pot marcar la diferència entre un matrimoni fort i feliç i un de dèbil i trist.

SECCIÓ 4

Com podeu administrar els diners

Quin paper tenen la confiança i l’honestedat?

SECCIÓ 5

Com podeu mantenir la pau amb els familiars

Podeu honrar els vostres pares sense comprometre el vostre matrimoni.

SECCIÓ 6

L’arribada d’un bebè al matrimoni

Pot enfortir la vostra relació l’arribada d’un bebè?

SECCIÓ 7

Com podeu educar els fills

La disciplina inclou més que tan sols posar regles i castigar.

SECCIÓ 8

Quan colpeja una tragèdia

Busca l’ajuda que necessites.

SECCIÓ 9

Adoreu Jehovà com a família

Com podeu gaudir més de la vostra adoració en família?