Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 APÈNDIX

Qui és l’arcàngel Miquel?

Qui és l’arcàngel Miquel?

L’ÉSSER espiritual anomenat Miquel no es menciona sovint a la Bíblia. Però sempre que s’hi fa referència, està en acció. En el llibre de Daniel, Miquel combat amb els àngels malvats; en la carta de Judes, disputa amb Satanàs, i en el llibre d’Apocalipsi (Revelació), està fent guerra contra el Diable i els seus dimonis. Al defensar la governació de Jehovà i lluitar contra els enemics de Déu, Miquel fa honor al significat del seu nom: «Qui és com Déu?». Però qui és en realitat Miquel?

De vegades, es coneix algunes persones per més d’un nom. Per exemple, el patriarca Jacob també rep el nom d’Israel, i l’apòstol Pere, el de Simó (Gènesi 49:1, 2; Mateu 10:2). De la mateixa manera, la Bíblia indica que Miquel és un altre nom que rep Jesucrist abans i després de viure a la Terra. Vegem algunes raons bíbliques que ens porten a aquesta conclusió.

Arcàngel. La Paraula de Déu diu que Miquel és «l’arcàngel» (Judes 9). Aquest terme significa «àngel en cap». Fixa’t que es  diu que Miquel és l’arcàngel; això denota que només n’hi ha un. De fet, a la Bíblia la paraula arcàngel només apareix en la forma singular, mai en plural. A més, es relaciona Jesús amb la funció d’arcàngel. Fent referència al Senyor Jesucrist ressuscitat, 1 Tessalonicencs 4:16 explica: «El mateix Senyor amb aclamació, amb veu d’arcàngel, [...] descendirà del cel» (Reina Valera). En aquest text es descriu la veu de Jesús com d’arcàngel; per tant, això implica que el propi Jesús és l’arcàngel Miquel.

Comandant de l’exèrcit. La Bíblia afirma que «Miquel i els seus àngels anaven a combatre [...] el drac amb els seus àngels» (Apocalipsi [Revelació] 12:7). Així doncs, Miquel és el Comandant d’un exèrcit d’àngels fidels. I en el llibre d’Apocalipsi també es descriu Jesús com el Comandant d’un exèrcit d’àngels fidels (Apocalipsi [Revelació] 19:14-16). I l’apòstol Pau fa referència específicament a «Jesús, el Senyor» i els «seus àngels poderosos» (2 Tessalonicencs 1:7, Interconfessional). Així veiem que la Bíblia parla tant de Miquel i «els seus àngels» com de Jesús i «els seus àngels» (Mateu 13:41; 16:27; 24:31; 1 Pere 3:22). Com que la Paraula de Déu no indica enlloc que hi hagi dos exèrcits celestials d’àngels fidels (un encapçalat per Miquel i un altre encapçalat per Jesús), és lògic pensar que Miquel és en realitat Jesucrist en la seva posició celestial. *

^ § 1 En el volum 2, pàgines 386 i 387, de l’obra Perspicacia para comprender las Escrituras (editada pels Testimonis de Jehovà), trobaràs més informació que demostra que el nom Miquel fa referència al Fill de Déu.