Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 CAPÍTOL DISSET

Apropem-nos a Déu mitjançant l’oració

Apropem-nos a Déu mitjançant l’oració
  • Per què hem d’orar a Déu?

  • Què hem de fer perquè Déu ens escolti?

  • Com respon Déu a les nostres oracions?

Al Creador, «que ha fet cel i terra», li agrada escoltar les nostres oracions

1, 2. Per què hem de veure l’oració com un gran privilegi i per què ens cal saber què ensenya la Bíblia sobre l’oració?

EN COMPARACIÓ amb l’immens univers, la Terra és molt petita. Per a Jehovà, «que ha fet cel i terra», totes les nacions juntes són en realitat com «una gota en un gibrell [o cubell]» (Salm 115:15; Isaïes 40:15, Bíblia Evangèlica Catalana [BEC]). De tota manera, la Bíblia també diu que Jehovà «és a prop dels qui l’invoquen, dels qui l’invoquen amb sinceritat. Satisfà el desig dels seus fidels, escolta el seu crit d’auxili» (Salm 145:18, 19). Pensa què vol dir això. El Creador totpoderós és tan a prop de nosaltres que ens escolta si ‘l’invoquem amb sinceritat’. Quin privilegi tan gran que tenim de poder orar a Déu!

2 Ara bé, si volem que Jehovà ens escolti quan orem, ho hem de fer de la manera que ell aprova. Si no aprenem què ensenya la Bíblia sobre l’oració, com sabrem si li agraden les nostres? Per això, aquest aspecte és importantíssim per a nosaltres, ja que l’oració ens ajuda a acostar-nos a Jehovà.

PER QUÈ HEM D’ORAR A JEHOVÀ?

3. Quina raó important tenim per orar a Jehovà?

3 Una raó important per la qual hem d’orar a Jehovà és que ell ens convida a fer-ho. La seva Paraula ens anima  dient: «No us inquieteu per res, sinó manifesteu a Déu en tota ocasió les vostres necessitats per mitjà de l’oració i de la pregària, amb acció de gràcies. I la pau de Déu, que ultrapassa tot allò que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en el Crist Jesús» (Filipencs 4:6, 7). Segur que volem aprofitar una provisió com aquesta del Governant Suprem de l’univers!

4. Per què es farà més forta la nostra relació amb Jehovà si orem sovint?

4 Una altra raó per orar a Jehovà és que si ho fem sovint la nostra relació amb ell es farà més forta. Si tens un amic de veritat, no li truques tan sols quan necessites alguna cosa. Més aviat, els bons amics s’interessen l’un per l’altre, i la seva amistat es fa més gran a mesura que comparteixen obertament els seus pensaments, preocupacions i sentiments. En cert sentit, passa el mateix amb la nostra relació amb Jehovà Déu. Amb l’ajuda d’aquest llibre has après de la Bíblia moltes coses sobre Jehovà, la seva personalitat i els seus propòsits. L’has arribat a conèixer i t’has adonat que és una persona real. L’oració et dóna l’oportunitat d’expressar els teus pensaments i  sentiments més íntims al teu Pare celestial. En la mesura que ho facis, t’aproparàs més a Jehovà (Jaume 4:8).

QUÈ HEM DE FER PERQUÈ DÉU ENS ESCOLTI?

5. Què mostra que Jehovà no escolta totes les oracions?

5 Escolta Jehovà totes les oracions? Pensa en les paraules que va dir als israelites rebels en els temps del profeta Isaïes: «Ni que multipliqueu les pregàries, tampoc no us escolto. Teniu les mans plenes de sang» (Isaïes 1:15). Així doncs, segons quines coses fem pot ser que Déu no escolti les nostres oracions. Si volem que Déu ens escolti favorablement quan orem, hem de complir unes condicions bàsiques.

6. Quina és una condició essencial perquè Déu escolti les nostres oracions, i com la podem complir?

6 Una condició essencial és que hem d’orar amb fe (Marc 11:24). L’apòstol Pau va escriure: «Sense la fe és impossible d’agradar-li; cal que el qui vulgui acostar-se a Déu cregui que existeix i que recompensa els qui el busquen» (Hebreus 11:6). Tenir fe de veritat vol dir més que senzillament saber que Déu existeix, que escolta les oracions i que les respon. La fe es demostra per les nostres accions. Hem de donar evidència clara que tenim fe per la manera com vivim el dia a dia (Jaume 2:26).

7. (a) Per què hem de ser respectuosos quan ens dirigim a Jehovà en oració? (b) De quina manera podem mostrar humilitat i sinceritat quan orem a Déu?

7 Jehovà també espera que orem amb humilitat i sinceritat. Oi que tenim moltes raons per ser humils quan parlem amb Jehovà? Quan algú té l’oportunitat de parlar amb un rei o amb el president d’un govern, ho fa d’una manera respectuosa, reconeixent l’elevada posició d’aquest governant, no és cert? Doncs amb més motiu hem de ser respectuosos quan orem a Jehovà (Salm 138:6). Al capdavall, ell és el «Déu Totpoderós» (Gènesi 17:1BEC).  La manera de dirigir-nos a Déu quan orem ha de mostrar que reconeixem humilment la nostra posició davant d’ell. Aquesta mateixa humilitat farà que les nostres oracions siguin sinceres, de tot cor, i no pas oracions rutinàries o repetitives (Mateu 6:7, 8, NM).

8. Com podem fer que les nostres accions estiguin d’acord amb les nostres oracions?

8 Una altra condició perquè Déu ens escolti és que les nostres accions estiguin d’acord amb les nostres oracions. Jehovà espera que posem de la nostra part tot el que puguem per aconseguir allò que li demanem en oració. Per exemple, si orem: «Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia», aleshores hem de treballar de valent en qualsevol tipus de feina que puguem fer (Mateu 6:11, BEC; 2 Tessalonicencs 3:10). Si orem demanant ajuda per superar alguna debilitat carnal, hem d’anar amb compte i evitar les circumstàncies o situacions que ens puguin representar una temptació (Colossencs 3:5, BEC). A més d’aquestes condicions bàsiques, també hi ha preguntes sobre l’oració que cal respondre.

ALGUNES PREGUNTES SOBRE L’ORACIÓ

9. A qui hem d’orar, i mitjançant qui?

9 A qui hem d’orar? Jesús va ensenyar els seus seguidors a orar al «Pare nostre del cel» (Mateu 6:9). Per tant, hem de dirigir les nostres oracions només a Jehovà Déu. De tota manera, Jehovà vol que reconeguem la posició del seu Fill unigènit, Jesucrist. Com vam aprendre al capítol 5, Jesús va ser enviat a la Terra per servir de rescat i alliberar-nos del pecat i de la mort (Joan 3:16; Romans 5:12). Ell és el Gran Sacerdot i Jutge nomenat per Déu (Joan 5:22; Hebreus 6:20, Interconfessional). Així doncs, les Escriptures ens insten a fer les nostres oracions mitjançant Jesús. Ell mateix va dir: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida;  ningú no ve al Pare sinó per mi» (Joan 14:6). Perquè les nostres oracions siguin escoltades, hem d’orar tan sols a Jehovà, mitjançant el seu Fill.

10. Per què no cal adoptar una postura concreta quan orem?

10 Hem d’orar en alguna postura concreta? En realitat, no. Jehovà no demana que orem posant el cos, o les mans, en alguna posició específica. La Bíblia ensenya que es pot orar de manera acceptable en moltes postures diferents, sigui assegut, inclinat, de genolls, o de peu. (1 Paralipòmens [Cròniques] 17:16; Nehemies 8:6; Daniel 6:11 [6:10 en NM]; Marc 11:25, BEC). El que importa de debò no és adoptar una postura especial perquè altres la vegin, sinó tenir una actitud de cor correcta. De fet, pot ser que durant les nostres activitats diàries o davant d’una emergència, necessitem fer una oració en silenci en qualsevol lloc que ens trobem. Jehovà escolta aquestes oracions encara que les persones que tinguem al voltant ni s’adonin que estem orant (Nehemies 2:1-6).

11. Per quins assumptes personals podem orar?

11 Per quines coses podem orar? La Bíblia ens explica que «si demanem alguna cosa segons la seva voluntat, [Jehovà] ens escolta» (1 Joan 5:14). Per tant, podem orar per qualsevol cosa que estigui d’acord amb la voluntat de Déu. Vol Déu que quan orem li parlem de les nostres preocupacions? És clar que sí! Orar a Jehovà pot assemblar-se molt a parlar amb un amic íntim amb qui podem ‘desfogar el nostre cor’ sense embuts (Salm 62:9 [62:8 en NM]). És apropiat que orem demanant esperit sant, ja que ens ajudarà a fer el que és correcte (Lluc 11:13, BEC). També podem demanar que ens ajudi a prendre decisions sàvies, o demanar-li forces per suportar els problemes (Jaume 1:5). Quan pequem, hem de suplicar que se’ns perdoni sobre la base del sacrifici de Jesucrist  (Efesis 1:3, 7, BEC). Evidentment, els assumptes personals no han de ser l’únic tema de les nostres oracions. Podem orar per altres persones, siguin membres de la nostra família o companys de creença (Actes [Fets] 12:5; Colossencs 4:12, BEC).

12. Com podem posar en primer lloc en les nostres oracions els assumptes relacionats amb el nostre Pare celestial?

12 En les nostres oracions, hem de posar en primer lloc tot el que té a veure amb Jehovà. Tenim moltes raons per alabar-lo sincerament i donar-li les gràcies per la seva gran bondat (1 Paralipòmens [Cròniques] 29:10-13). En l’oració model que trobem a Mateu 6:9-13, Jesús ens ensenya a orar que el nom de Déu sigui santificat, és a dir, tractat com sagrat, o sant. Just després es demana que vingui el Regne de Déu i que es faci la seva voluntat tant a la Terra com al cel. En aquesta oració model, Jesús no fa esment de les preocupacions personals fins que no ha tractat aquests importants assumptes relacionats amb Jehovà. Quan fem el mateix i posem Déu en primer lloc en les nostres oracions, mostrem que estem interessats en alguna cosa més que el nostre benestar.

13. Què indiquen les Escriptures amb relació a la durada de les oracions que Déu accepta?

13 Com han de ser de llargues? La Bíblia no posa límits pel que fa a la durada de les oracions, siguin públiques o privades. Poden ser breus, com l’oració que fem abans de menjar, o llargues, com aquelles oracions en què li obrim el nostre cor a Jehovà (1 Samuel 1:12, 15). De tota manera, Jesús va condemnar la hipocresia dels qui feien llargues oracions, de cara a la galeria (Lluc 20:46, 47). Aquesta manera d’orar no impressiona Jehovà. El més important és que orem des del cor. Si ho fem, la durada de les oracions que Déu accepta variarà d’acord amb les necessitats i les circumstàncies.

En qualsevol moment que oris, Déu t’escolta

14. Què vol dir la Bíblia quan ens anima a «pregar sempre», i què ens reconforta saber?

 14 Amb quina freqüència hem d’orar? La Bíblia ens anima a «pregar sempre sense defallir», a ser «perseverants en l’oració», i a ‘pregar constantment’ (Lluc 18:1; Romans 12:12; 1 Tessalonicencs 5:17, BEC). Això no vol dir que hem d’estar tot el dia orant a Jehovà. Més aviat, la Bíblia ens insta a orar regularment; sovint per donar les gràcies a Jehovà per la bondat que ens manifesta i per buscar la seva guia, el seu consol i la seva força. Oi que et reconforta saber que Jehovà no posa cap límit a la durada de les nostres oracions, ni a les vegades que podem parlar amb ell? Si valorem de veritat el privilegi de l’oració, segur que trobarem molts moments per orar al nostre Pare celestial.

15. Per què hem de dir «amén» al final d’una oració, sigui pública o privada?

15 Per què diem «Amén» al final d’una oració? La paraula amén significa «certament» i «que així sigui». A la Bíblia trobem força exemples que mostren que és apropiat dir «amén» al final d’una oració pública o privada (1 Paralipòmens [Cròniques] 16:36; Salm 41:14 [41:13 en NM]). Al dir «amén» quan acabem d’orar, confirmem que ens hem expressat amb sinceritat. També si diem «amén», sigui en silenci o en veu alta, després d’una oració pública, mostrem que hi estem d’acord (1 Corintis 14:16, BEC).

COM RESPON DÉU A LES NOSTRES ORACIONS

16. De què podem estar ben segurs pel que fa a l’oració?

16 De veritat respon Déu a les oracions? I tant que sí! Tenim base per estar ben segurs que Aquell qui ‘escolta l’oració’ respon a les oracions sinceres de milions de persones (Salm 65:2, BEC). Podem rebre la resposta de Jehovà de diverses maneres.

17. Per què es pot dir que Jehovà usa els seus àngels i els seus servents humans per respondre a les nostres oracions?

 17 Per respondre a les oracions, Jehovà fa servir tant els seus àngels com els seus servents humans (Hebreus 1:13, 14). Hi ha hagut moltes experiències de persones que han fet oració a Déu perquè els ajudés a entendre la Bíblia, i poc temps després s’han trobat amb un testimoni de Jehovà. Aquest tipus d’experiències demostren que els àngels dirigeixen l’obra de predicar el Regne (Apocalipsi [Revelació] 14:6, BEC). Pot ser que Jehovà faci que un  company cristià se senti motivat a ajudar-nos en moments d’autèntica necessitat (Proverbis 12:25; Jaume 2:16).

En resposta a les nostres oracions, Jehovà pot motivar un cristià a ajudar-nos

18. Com usa Jehovà el seu esperit sant i la seva Paraula per respondre a les oracions d’aquells qui el serveixen?

18 Jehovà també fa servir el seu esperit sant i la seva Paraula, la Bíblia, per respondre a les oracions d’aquells qui el serveixen. Quan orem perquè ens ajudi a suportar les proves, pot respondre a les nostres oracions donant-nos guia i fortalesa a través del seu esperit sant (2 Corintis 4:7). Sovint trobem la resposta a les nostres oracions a la Bíblia, on Jehovà ens proporciona ajuda per prendre decisions encertades. De vegades trobem textos bíblics molt útils mentre fem el nostre estudi personal de la Bíblia i quan llegim publicacions cristianes, com ara aquest llibre. Altres vegades, alguna cosa que es diu a les reunions cristianes, o potser algun comentari d’un ancià de la congregació que es preocupa per nosaltres, ens fa pensar en aspectes de les Escriptures en què hauríem de meditar (Gàlates 6:1).

19. Què podem tenir present quan sembli que les nostres oracions no reben resposta?

19 Si sembla que Jehovà triga a respondre a les nostres oracions, no serà mai perquè no sigui capaç de contestar-les. Més aviat, recordem que Jehovà respon a les oracions com ell vol i quan ell vol. Ell coneix molt millor que nosaltres mateixos les nostres necessitats i com atendre-les.  Sovint deixa que seguim ‘demanant, buscant i trucant’ (Lluc 11:5-10). La nostra tenacitat li mostrarà a Déu que realment desitgem allò que li demanem i que la nostra fe és autèntica. Fins i tot, Jehovà ens pot respondre d’una manera que no sigui evident. Per exemple, pot ser que respongui a la nostra oració sobre un problema en particular donant-nos prou fortalesa per suportar-lo, en comptes de resoldre’l (Filipencs 4:13).

20. Per què hem d’aprofitar al màxim el preciós privilegi de l’oració?

20 Que agraïts ens sentim! El Creador del vast univers és a prop de tots els qui l’invoquen de la manera que ell vol (Salm 145:18). Per tant, orem sovint per aprofitar al màxim el preciós privilegi que és l’oració. Si ho fem, ens sentirem molt feliços a mesura que ens acostem cada cop més a Jehovà, Aquell qui escolta l’oració.