Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Com pots treure profit d’aquest fullet

Com pots treure profit d’aquest fullet

Amb aquest fullet se’t farà molt agradable aprendre directament de la Paraula de Déu, la Bíblia. Al final de cada paràgraf apareixen les referències bíbliques que responen a les preguntes que estan en negreta.

Al llegir els textos bíblics, pensa com es contesten aquestes preguntes. Amb molt de gust, qualsevol testimoni de Jehovà t’ajudarà a analitzar el significat del que diu la Bíblia. Llegeix Lluc 24:32, 45.

Nota: Els Testimonis de Jehovà han editat totes les publicacions mencionades en aquest fullet.