Programa del congrés de circuit 2018-2019 amb el superintendent de circuit

Fes servir el programa per seguir aquest congrés de circuit. El tema del congrés és «Sigues decidit!»

Sigues decidit!

Per què és difícil ser decidit, i què ens pot ajudar a tenir aquesta qualitat?

Respon a les següents preguntes

Aquestes preguntes es contestaran durant el programa.