Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Preguntes d’estudi per a El meu llibre d’històries bíbliques

Preguntes d’estudi per a El meu llibre d’històries bíbliques

Història 1

Déu comença a crear coses

 1. D’on vénen totes les coses bones? Pots posar un exemple?

 2. Què va ser el primer que va crear Déu?

 3. Per què era especial aquest àngel?

 4. Descriu com era la Terra al començament. (Mira el dibuix.)

 5. Com va començar Déu a preparar la Terra per als animals i les persones?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Jeremies 10:12.

  Quines qualitats de Déu percebem gràcies a la creació? (Is. 40:26, BCI; Rm. 11:33)

 2. Llegeix Colossencs 1:15-17.

  Quin paper va tenir Jesús en la creació, i com hauria d’afectar això la nostra manera de veure’l? (Col. 1:15-17)

 3. Llegeix Gènesi 1:1-10.

  1. Quin és l’origen de la Terra? (Gèn. 1:1)

  2. Què va passar el primer dia creatiu? (Gèn. 1:3-5)

  3. Descriu què va passar durant el segon dia creatiu. (Gèn. 1:7, 8)

Història 2

Un jardí molt maco

 1. Com va preparar Déu la Terra perquè fos la nostra casa?

 2. Descriu la gran varietat d’animals que Déu va fer. (Mira el dibuix.)

 3. Per què era especial el jardí d’Edèn?

 4. Què volia Déu que arribés a ser tota la Terra?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 1:11-25.

  1.  

  2. Què va passar durant el quart dia creatiu? (Gèn. 1:16)

  3. Quins animals va fer Déu durant el cinquè i el sisè dia? (Gèn. 1:20, 21, 25)

 2. Llegeix Gènesi 2:8, 9.

  Quins dos arbres especials va posar Déu al jardí? Què simbolitzaven?

Història 3

La primera parella

 1. En què es diferencia el dibuix de la història 3 del dibuix de la història 2?

 2. Qui va fer el primer home? Com es deia l’home?

 3. Quina feina va encarregar Déu a Adam?

 4. Per què va fer Déu que Adam s’adormís profundament?

 5. Quant de temps podrien viure Adam i Eva? Quina feina volia Jehovà que fessin?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Salm 83:18, NM.

  Com es diu Déu? Quina posició singular ocupa sobre la Terra? (Jer. 16:21; Dan. 4:17, BEC)

 2. Llegeix Gènesi 1:26-31.

  1. Quina va ser la culminació de la creació de Déu el sisè dia? En què es diferenciava aquesta creació dels animals? (Gèn. 1:26)

  2. Quina provisió va fer Jehovà tant per a l’home com per als animals? (Gèn. 1:30)

 3. Llegeix Gènesi 2:7-25.

  1. Què implicava la feina d’Adam d’assignar nom als animals? (Gèn. 2:19)

  2. Com ens ajuda Gènesi 2:24 a comprendre el concepte de Jehovà sobre el matrimoni, la separació i el divorci? (Mt. 19:4-6, 9)

Història 4

Perden el paradís

 1. Al dibuix, què els passa a Adam i Eva?

 2. Per què els va castigar Jehovà?

 3. Què va dir a Eva una serp?

 4. Qui va fer que la serp parlés amb Eva?

 5. Per què van perdre Adam i Eva el paradís?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 2:16, 17 i 3:1-13, 24.

  1. Per què presentava una imatge falsa de Jehovà la pregunta de la serp? (Gèn. 3:1-5; 1 Jn. 5:3)

  2. De què ens adverteix l’exemple d’Eva? (Fili. 4:8; Jm. 1:14, 15, BCI; 1 Jn. 2:16, BCI)

  3. Per què es pot dir que Adam i Eva no van assumir la responsabilitat de les seves accions? (Gèn. 3:12, 13)

  4. Com van defensar la sobirania de Jehovà els querubins col·locats a l’est del jardí d’Edèn? (Gèn. 3:24)

 2. Llegeix Apocalipsi (Revelació) 12:9.

  A quin grau ha tingut èxit Satanàs fent que la gent es posi en contra de la governació de Déu? (1 Jn. 5:19)

Història 5

Comença una vida difícil

 1. Com era la vida per a Adam i Eva fora del jardí d’Edèn?

 2. Què els va començar a passar a Adam i Eva? Per què?

 3. Per què els fills d’Adam i Eva envellirien i moririen?

 4. Si Adam i Eva haguessin obeït Jehovà, quina vida haurien tingut ells i els seus fills?

 5. Com li va portar dolor a Eva la seva desobediència?

 6. Com es deien els primers dos fills d’Adam i Eva?

 7. Qui són els altres nens del dibuix?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 3:16-23 i 4:1, 2.

  1. Com es va veure afectada la vida d’Adam per la maledicció de la terra? (Gèn. 3:17-19; Rm. 8:20, 22)

  2. Per què era apropiat el nom d’Eva, que significa «la que viu»? (Gèn. 3:20, BCI, nota)

  3. Com va mostrar consideració Jehovà a Adam i Eva fins i tot després que pequessin? (Gèn. 3:7, 21)

 2. Llegeix Apocalipsi (Revelació) 21:3, 4.

  Quines «coses d’abans» desitges que siguin eliminades?

Història 6

Un fill bo, i un de dolent

 1. Quines feines tenen Caín i Abel?

 2. Quins regals porten a Jehovà Caín i Abel?

 3. Per què està content Jehovà amb el regal d’Abel, i per què no li agrada el de Caín?

 4. Quina classe de persona és Caín? Com intenta Jehovà corregir-lo?

 5. Què fa Caín quan està sol amb el seu germà al camp?

 6. Explica què li va passar a Caín després de matar el seu germà.

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 4:2-26.

  1. Com va descriure Jehovà la perillosa situació en què es trobava Caín? (Gèn. 4:7)

  2. Com va mostrar Caín l’actitud del seu cor? (Gèn. 4:9)

  3. Com veu Jehovà que es vessi sang innocent? (Gèn. 4:10; Is. 26:21)

 2. Llegeix 1 Joan 3:11, 12.

  1. Per què bullia d’indignació Caín, i en quin sentit ens és això una advertència avui? (Gèn. 4:4, 5; Prov. 14:30; 28:22)

  2. Com mostra la Bíblia que, tot i que els membres de la nostra família s’oposin a Jehovà, podem mantenir la nostra integritat? (Sl. 27:10; Mt. 10:21, 22)

 3. Llegeix Joan 11:25.

  Quina garantia dóna Jehovà respecte a tots els qui moren per causa de la justícia? (Jn. 5:24)

Història 7

Un home valent

 1. Per què era diferent Henoc?

 2. Per què feia coses tan dolentes la gent del temps d’Henoc?

 3. Quines coses dolentes feia la gent? (Mira el dibuix.)

 4. Per què havia de ser valent Henoc?

 5. Quant de temps vivia la gent llavors? Quant de temps va viure Henoc?

 6. Què va passar després de la mort d’Henoc?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 5:21-24, 27, BCI.

  1. Quina relació tenia Henoc amb Jehovà? (Gèn. 5:24, BCI)

  2. Segons la Bíblia, qui és la persona que més anys va viure, i quants anys tenia quan va morir? (Gèn. 5:27, BCI)

 2. Llegeix Gènesi 6:5.

  Fins a quin punt va arribar la maldat a la Terra després de la mort d’Henoc? Què podem dir del nostre temps? (2 Tim. 3:13)

 3. Llegeix Hebreus 11:5.

  Quina qualitat d’Henoc ‘va agradar a Déu’, i en què va resultar? (Gèn. 5:22)

 4. Llegeix Judes 14, 15.

  Com poden imitar els cristians avui la valentia d’Henoc quan avisen les persones que s’acosta la batalla d’Harmaguedon? (2 Tim. 4:2; Heb. 13:6)

Història 8

Gegants a la Terra

 1. Què va passar quan alguns àngels de Déu van fer cas de Satanàs?

 2. Per què alguns àngels van deixar la seva feina al cel i van baixar a la Terra?

 3. Per què estava malament que els àngels baixessin a la Terra i es fessin cossos humans?

 4. En què eren diferents els fills dels àngels?

 5. Com veus al dibuix, què feien els fills dels àngels quan es van convertir en gegants?

 6. Després d’Henoc, quin home bo va viure a la Terra? Per què estava Déu content amb ell?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 6:1-8.

  Què indica Gènesi 6:6 sobre l’efecte que pot tenir la nostra conducta en els sentiments de Jehovà? (Sl. 78:40, 41; Prov. 27:11)

 2. Llegeix Judes 6.

  En quin sentit són un recordatori per a nosaltres avui dia els àngels del temps de Noè que «van abandonar el lloc que els pertocava»? (1 Cor. 3:5-9; 2 Pe. 2:4, 9, 10)

Història 9

Noè construeix una arca

 1. Quantes persones tenia la família de Noè? Com es deien els seus tres fills?

 2. Quina cosa estranya li va dir Déu a Noè que fes? Per què?

 3. Com van reaccionar els veïns de Noè quan els va parlar de l’arca?

 4. Què va dir Déu a Noè que fes amb els animals?

 5. Després que Déu tanqués la porta de l’arca, què havien de fer Noè i la seva família?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 6:9-22.

  1. Què va fer que Noè fos un destacat adorador del Déu verdader? (Gèn. 6:9, 22)

  2. Què sent Jehovà respecte a la violència? Quin efecte ha de tenir això en l’entreteniment que triem? (Gèn. 6:11, 12; Sl. 11:5)

  3. Com podem imitar Noè quan rebem instruccions mitjançant l’organització de Jehovà? (Gèn. 6:22; 1 Jn. 5:3)

 2. Llegeix Gènesi 7:1-9.

  Com ens anima el fet que Jehovà considerés just Noè, tot i que era un home imperfecte? (Gèn. 7:1; Prov. 10:16; Is. 26:7)

Història 10

El gran Diluvi

 1. Per què no va poder entrar ningú més a l’arca un cop que va començar a ploure?

 2. Quants dies i nits va fer Jehovà que plogués, i fins a on van arribar les aigües?

 3. Què va passar amb l’arca quan les aigües van començar a cobrir la terra?

 4. Van sobreviure els gegants al Diluvi? Què va passar amb els pares dels gegants?

 5. Què va passar amb l’arca després de cinc mesos?

 6. Per què va deixar anar Noè un corb?

 7. Com va saber Noè que s’havien assecat les aigües?

 8. Què va dir Déu a Noè després que ell i la seva família haguessin estat a l’arca més d’un any?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 7:10-24.

  1. Fins a quin punt va ser completa la destrucció de vida a la Terra? (Gèn. 7:23)

  2. Quants dies van tardar a evaporar-se les aigües del Diluvi? (Gèn. 7:24)

 2. Llegeix Gènesi 8:1-17.

  Com mostra Gènesi 8:17 que el propòsit original de Jehovà per a la Terra no havia canviat? (Gèn. 1:22)

 3. Llegeix 1 Pere 3:19, 20.

  1. Quan els àngels rebels van tornar al cel, quina sentència van rebre? (Jud. 6)

  2. Com enforteix el relat de Noè i la seva família la nostra confiança en la capacitat que té Jehovà d’alliberar el seu poble? (2 Pe. 2:9)

Història 11

El primer arc iris

 1. Com es veu al dibuix, què va ser el primer que va fer Noè al sortir de l’arca?

 2. Què va ordenar Déu a Noè i la seva família després del Diluvi?

 3. Quina promesa va fer Déu?

 4. Quan veiem un arc iris, de què ens recordem?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 8:18-22.

  1. Com podem nosaltres portar una «olor agradable» a Jehovà? (Gèn. 8:21, BCI; Heb. 13:15, 16)

  2. Què va observar Jehovà respecte a la condició del cor de l’home? Per aquest motiu, quina precaució hem de tenir? (Gèn. 8:21; Mt. 15:18, 19)

 2. Llegeix Gènesi 9:9-17.

  1. Quin pacte va fer Jehovà amb totes les criatures de la Terra? (Gèn. 9:10, 11)

  2. Quant de temps tindrà vigor el pacte de l’arc iris? (Gèn. 9:16)

Història 12

Fan una gran torre

 1. Qui era Nemrod, i què en pensava Déu?

 2. Al dibuix, per què estan fent totxos?

 3. Per què no estava content Jehovà amb el que construïen?

 4. Com va aturar Déu la construcció de la torre?

 5. Quin nom va rebre la ciutat, i què significa aquest nom?

 6. Què va passar amb la gent després que Déu confongués les llengües?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Proverbis 3:31, BCI.

  Quines característiques tenia Nemrod, i quina advertència ens dóna això? (Sl. 11:5, BEC)

 2. Llegeix Gènesi 11:1-9.

  Quin era el motiu que va impulsar la construcció de la torre, i per què estava condemnat al fracàs aquest projecte? (Gèn. 11:4; Prov. 16:18; Jn. 5:44)

Història 13

Abraham: un amic de Déu

 1. Quina classe de persones vivien a la ciutat d’Ur?

 2. Qui és l’home del dibuix, quan va néixer, i on vivia?

 3. Què va dir Déu a Abraham que fes?

 4. Per què es va anomenar Abraham amic de Déu?

 5. Qui va anar amb Abraham quan va marxar d’Ur?

 6. Què va dir Déu a Abraham quan va arribar a la terra de Canaan?

 7. Quina promesa va fer Déu a Abraham quan tenia noranta-nou anys?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 11:27-32.

  1. Quin era el parentesc entre Abraham i Lot? (Gèn. 11:27)

  2. Tot i que es diu que Taré es va traslladar amb la seva família a Canaan, com sabem que en realitat va ser Abraham qui va prendre la iniciativa? Per què ho va fer? (Gèn. 11:31; Ac. [Fets] 7:2-4)

 2. Llegeix Gènesi 12:1-7.

  Com va ampliar Jehovà el pacte abrahàmic després que Abraham arribés a la terra de Canaan? (Gèn. 12:7)

 3. Llegeix Gènesi 17:1-8, 15-17.

  1. Quin canvi en el seu nom va tenir Abram als noranta-nou anys, i per què? (Gèn. 17:5)

  2. Quines benediccions futures va prometre Jehovà a Sara? (Gèn. 17:15, 16)

 4. Llegeix Gènesi 18:9-19.

  1. Quines responsabilitats dels pares s’exposen a Gènesi 18:19? (Deut. 6:6, 7; Ef. 6:4)

  2. Quina experiència de Sara mostra que no podem amagar res a Jehovà? (Gèn. 18:12, 15; Sl. 44:22 [44:21 en NM])

Història 14

Es prova la fe d’Abraham

 1. Què va prometre Déu a Abraham, i com va complir Déu la seva promesa?

 2. Com es veu al dibuix, com va provar Déu la fe d’Abraham?

 3. Què va fer Abraham, tot i que no entenia la raó de l’ordre de Déu?

 4. Què va passar quan Abraham va treure el ganivet per matar el seu fill?

 5. Com de forta era la fe d’Abraham en Déu?

 6. Què va proporcionar Déu a Abraham per fer un sacrifici, i com ho va fer?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 21:1-7.

  Per què va circumcidar Abraham el seu fill al vuitè dia? (Gèn. 17:10-12; 21:4)

 2. Llegeix Gènesi 22:1-18.

  Com va mostrar Isaac submissió al seu pare, Abraham, i com va prefigurar això un fet futur de més importància? (Gèn. 22:7-9; 1 Cor. 5:7; Fili. 2:8, 9)

Història 15

La dona de Lot mira enrere

 1. Per què es van separar Abraham i Lot?

 2. Per què va triar Lot viure a Sodoma?

 3. Com eren els habitants de Sodoma?

 4. Quina advertència van donar dos àngels a Lot?

 5. Per què es va convertir la dona de Lot en una columna de sal?

 6. Què podem aprendre de la dona de Lot?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 13:5-13.

  Què podem aprendre d’Abraham pel que fa a com resoldre problemes amb altres persones? (Gèn. 13:8, 9; Rm. 12:10, BCI; Fili. 2:3, 4)

 2. Llegeix Gènesi 18:20-33.

  Com ens assegura la manera com Jehovà va tractar Abraham que Jehovà i Jesús jutjaran amb justícia? (Gèn. 18:25, 26; Mt. 25:31-33, BCI)

 3. Llegeix Gènesi 19:1-29.

  1. Què indica aquest relat bíblic sobre l’opinió de Déu respecte a l’homosexualitat? (Gèn. 19:5, 13; Lev. 20:13)

  2. Quina diferència veiem en la manera com van respondre Abraham i Lot a la guia de Déu? Què ens ensenya això? (Gèn. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Llegeix Lluc 17:28-32.

  Quina actitud de cor tenia la dona de Lot cap a les coses materials? Com ens serveix d’advertència a nosaltres? (Lc. 12:15; 17:31, 32; Mt. 6:19-21, 25)

 5. Llegeix 2 Pere 2:6-8.

  Igual que Lot, quina actitud hem de tenir respecte al món injust que ens envolta? (Ez. 9:4; 1 Jn. 2:15-17, BCI)

Història 16

Una muller per a Isaac

 1. Qui són l’home i la dona del dibuix?

 2. Què va fer Abraham per aconseguir una dona per al seu fill, i per què?

 3. Com va ser contestada l’oració del servent d’Abraham?

 4. Què va respondre Rebeca quan li van preguntar si es volia casar amb Isaac?

 5. Què va retornar la felicitat a Isaac?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 24:1-67.

  1. Quines bones qualitats va mostrar Rebeca quan es va trobar amb el servent d’Abraham al pou? (Gèn. 24:17-20; Prov. 31:17, 31)

  2. Quin bon exemple per als cristians d’avui dóna Abraham amb els preparatius que va fer per a Isaac? (Gèn. 24:37, 38; 1 Cor. 7:39; 2 Cor. 6:14, BCI)

  3. Per què hem de trobar temps per meditar, tal com va fer Isaac? (Gèn. 24:63, BEC; Sl. 77:13 [77:12 en NM]; Fili. 4:8)

Història 17

Uns bessons ben diferents

 1. Qui eren Esaú i Jacob, i en què eren diferents?

 2. Quina edat tenien Esaú i Jacob quan va morir el seu avi Abraham?

 3. Què va fer Esaú que va posar molt tristos els seus pares?

 4. Per què es va enfadar moltíssim Esaú amb el seu germà Jacob?

 5. Quina instrucció va donar Isaac a Jacob?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 25:5-11, 20-34.

  1. Què va profetitzar Jehovà sobre els dos fills de Rebeca? (Gèn. 25:23)

  2. En què es diferenciava l’actitud de Jacob i la d’Esaú envers el dret de primogenitura? (Gèn. 25:31-34)

 2. Llegeix Gènesi 26:34, 35; 27:1-46; i 28:1-5.

  1. Com va fer evident Esaú que no apreciava les coses espirituals? (Gèn. 26:34, 35; 27:46)

  2. Què va dir Isaac a Jacob que havia de fer per rebre la benedicció de Jehovà? (Gèn. 28:1-4)

 3. Llegeix Hebreus 12:16, 17, BCI.

  Segons mostra l’exemple d’Esaú, com acabaran els qui menyspreen les coses sagrades?

Història 18

Jacob se’n va a Haran

 1. Qui és la noia del dibuix, i què fa Jacob per ella?

 2. Què estava disposat a fer Jacob per casar-se amb Raquel?

 3. Què va fer Laban el dia del casament de Jacob i Raquel?

 4. A quin acord va arribar Jacob per obtenir Raquel com a esposa?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 29:1-30.

  1. Fins i tot quan Laban el va enganyar, com va mostrar Jacob que era un home honorable, i què podem aprendre del seu exemple? (Gèn. 25:27; 29:26-28; Mt. 5:37)

  2. Com mostra l’exemple de Jacob la diferència entre l’amor i l’encapritxament? (Gèn. 29:18, 20, 30; Cànt. 8:6)

  3. Quines quatre dones van formar part de la família de Jacob i més tard li van donar fills? (Gèn. 29:23, 24, 28, 29, BCI)

Història 19

La gran família de Jacob

 1. Com es deien els sis fills que Jacob va tenir amb la seva primera muller, Lia?

 2. Quins van ser els dos fills que Zilpà, la serventa de Lia, va donar a Jacob?

 3. Com es deien els dos fills que Bilhà, la serventa de Raquel, va donar a Jacob?

 4. Quins dos fills va tenir Raquel? Què va passar quan va néixer el segon?

 5. Segons el dibuix, quants fills va tenir Jacob, i què va provenir d’ells?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 29:32-35; 30:1-26; i 35:16-19.

  Tal com es veu en el cas dels dotze fills de Jacob, com es posava nom sovint als nens hebreus en temps antics?

 2. Llegeix Gènesi 37:35.

  Tot i que tan sols s’anomena Dina a la Bíblia, com sabem que Jacob tenia més d’una filla? (Gèn. 37:34, 35)

Història 20

Dina es fica en problemes

 1. Per què no volien Abraham i Isaac que els seus fills es casessin amb persones de la terra de Canaan?

 2. Aprovava Jacob que la seva filla es fes amiga de les noies cananees?

 3. Al dibuix, qui és l’home que es mira Dina, i quina cosa dolenta va fer?

 4. Què van fer els germans de Dina, Simeó i Leví, quan es van assabentar del que havia passat?

 5. Estava d’acord Jacob amb el que havien fet Simeó i Leví?

 6. Com va començar tot aquest problema familiar?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 34:1-31.

  1. La visita de Dina a les filles de la terra de Canaan, era un fet puntual? Explica-ho. (Gèn. 34:1, NM)

  2. Per què Dina va tenir certa mesura de responsabilitat per perdre la virginitat? (Gàl. 6:7)

  3. Com poden mostrar els joves d’avui dia que es prenen seriosament l’exemple amonestador de Dina? (Prov. 13:20, BCI; 1 Cor. 15:33, BCI; 1 Jn. 5:19)

Història 21

Els seus germans l’odien

 1. Per què estaven gelosos de Josep els seus germans, i què van fer?

 2. Què volen fer a Josep els seus germans, però què diu Rubèn?

 3. Què passa quan apareixen els mercaders ismaelites?

 4. Què fan els germans de Josep perquè el seu pare cregui que Josep és mort?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 37:1-35.

  1. Com poden imitar els cristians l’exemple de Josep quan es tracta d’informar mala conducta en la congregació? (Gèn. 37:2; Lev. 5:1; 1 Cor. 1:11)

  2. Què va portar els germans de Josep a trair-lo? (Gèn. 37:11, 18; Prov. 27:4; Jm. 3:14-16)

  3. Quina reacció de Jacob és natural quan s’està de dol? (Gèn. 37:35)

Història 22

Fiquen Josep a la presó

 1. Quants anys té Josep quan el porten a Egipte, i què passa quan arriba allí?

 2. Per què acaba Josep a la presó?

 3. Quina responsabilitat rep Josep dins la presó?

 4. A la presó, què fa Josep pel coper i el forner de Faraó?

 5. Què passa quan el coper és alliberat de la presó?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 39:1-23.

  Tenint en compte que no hi havia una llei escrita de part de Déu que condemnés l’adulteri en els dies de Josep, què el va impulsar a fugir de la dona de Putifar? (Gèn. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Llegeix Gènesi 40:1-23.

  1. Descriu breument el somni del coper i la interpretació que Jehovà va donar a Josep. (Gèn. 40:9-13)

  2. Quin va ser el somni del forner, i què significava? (Gèn. 40:16-19)

  3. Com ha imitat avui dia la classe del servent fidel i assenyat l’actitud de Josep? (Gèn. 40:8; Sl. 36:10 [36:9 en NM]; Jn. 17:17; Ac. [Fets] 17:2, 3)

  4. Com ens ajuda Gènesi 40:20 a tenir un punt de vista cristià sobre les celebracions d’aniversari de naixement? (Ecl. 7:1; Mc. 6:21-28)

Història 23

Els somnis de Faraó

 1. Què li passa a Faraó una nit?

 2. Com és que el coper finalment es recorda de Josep?

 3. Tal com es veu al dibuix, quins dos somnis té Faraó?

 4. Què diu Josep que signifiquen els somnis?

 5. Com arriba Josep a ser l’home més important d’Egipte després de Faraó?

 6. Per què vénen a Egipte els germans de Josep, i per què no el reconeixen?

 7. Quin somni recorda Josep, i què l’ajuda a entendre això?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 41:1-57.

  1. Com va dirigir Josep l’atenció cap a Jehovà, i de quina manera poden els cristians d’avui imitar el seu exemple? (Gèn. 41:16, 25, 28; Mt. 5:16; 1 Pe. 2:12)

  2. Com mostren els anys d’abundància a Egipte, seguits dels anys de fam, el contrast que existeix avui dia entre l’estat espiritual del poble de Jehovà i el de la cristiandat? (Gèn. 41:29, 30; Am. 8:11, 12)

 2. Llegeix Gènesi 42:1-8 i 50:20.

  Està malament que un adorador de Jehovà s’inclini davant un home per mostrar honor i respecte a la seva posició si això és un costum al país? (Gèn. 42:6)

Història 24

Prova els seus germans

 1. Per què acusa Josep els seus germans de ser espies?

 2. Per què deixa Jacob que el seu fill petit, Benjamí, vagi a Egipte?

 3. Com acaba la copa de plata de Josep dins el sac de Benjamí?

 4. Què ofereix Judà per obtenir l’alliberament de Benjamí?

 5. En què han canviat els germans de Josep?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 42:9-38.

  Per què el que diu Josep a Gènesi 42:18 és un bon recordatori per a tots els qui tenen responsabilitats avui dia en l’organització de Jehovà? (Neh. 5:15; 2 Cor. 7:1, 2)

 2. Llegeix Gènesi 43:1-34.

  1. Tot i que Rubèn era el primogènit, com es veu clarament que Judà va arribar a ser el portaveu dels seus germans? (Gèn. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Par. [Crò.] 5:2)

  2. De quina manera evident va posar Josep a prova els seus germans, i per què? (Gèn. 43:33, 34)

 3. Llegeix Gènesi 44:1-34.

  1. Com a part del pla d’amagar la seva identitat als seus germans, quin paper va fer Josep? (Gèn. 44:5, 15; Lev. 19:26)

  2. Com van mostrar els germans de Josep que ja no tenien l’esperit d’enveja que li havien tingut en el passat? (Gèn. 44:13, 33, 34)

Història 25

La família se’n va a Egipte

 1. Què passa quan Josep diu als seus germans qui és?

 2. Què explica amb tendresa Josep als seus germans?

 3. Què diu Faraó quan li parlen dels germans de Josep?

 4. Quantes persones hi havia a la família de Jacob quan van marxar a Egipte?

 5. Quin nom va rebre la família de Jacob, i per què?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Gènesi 45:1-28.

  Com mostra el relat bíblic de Josep que Jehovà pot fer que una situació que sembla perjudicar els seus servents acabi sent beneficiosa? (Gèn. 45:5-8; Is. 8:10; Fili. 1:12-14)

 2. Llegeix Gènesi 46:1-27.

  Quina seguretat li va donar Jehovà a Jacob quan anava cap a Egipte? (Gèn. 46:1-4)

Història 26

Job es manté fidel a Déu

 1. Qui era Job?

 2. Què va intentar fer Satanàs? Ho va aconseguir?

 3. Què li va permetre Jehovà fer a Satanàs, i per què?

 4. Per què la dona de Job va dir-li: «Maleeix Déu i mor!»? (Mira el dibuix.)

 5. Com pots veure al segon dibuix, com va beneir Jehovà a Job, i per què?

 6. Quines benediccions rebrem si som fidels a Jehovà igual que Job?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Job 1:1-22.

  Com poden els cristians d’avui dia imitar Job? (Job 1:1; Fili. 2:15; 2 Pe. 3:14)

 2. Llegeix Job 2:1-13.

  De quines dues maneres ben diferents van reaccionar Job i la seva dona a la persecució de Satanàs? (Job 2:9, 10; Prov. 19:3; Miq. 7:7; Mal. 3:14)

 3. Llegeix Job 42:10-17.

  1. Com s’assembla la recompensa que va rebre Job a la que va rebre Jesús per la seva fidelitat? (Job 42:12; Fili. 2:9-11)

  2. Com ens anima veure les benediccions que va rebre Job per haver-se mantingut íntegre a Déu? (Job 42:10, 12; Heb. 6:10, BCI; Jm. 1:2-4, 12; 5:11)

Història 27

Un rei dolent a Egipte

 1. Al dibuix, qui és l’home amb el fuet, i a qui està donant cops?

 2. Després de morir Josep, què els va passar als israelites?

 3. Per què tenien por els egipcis dels israelites?

 4. Què va ordenar Faraó a les dones que ajudaven les mares israelites a donar a llum?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 1:6-22.

  1. Com va començar Jehovà a complir la promesa que havia fet a Abraham? (Èx. 1:7; Gèn. 12:2; Ac. [Fets] 7:17)

  2. Com van mostrar les llevadores hebrees respecte per la santedat de la vida? (Èx. 1:17; Gèn. 9:6)

  3. Com van ser recompensades les llevadores per haver-se mantingut fidels a Jehovà? (Èx. 1:20, 21; Prov. 19:17)

  4. Com va intentar Satanàs frustrar el propòsit de Jehovà referent a la Descendència promesa d’Abraham? (Èx. 1:22; Mt. 2:16)

Història 28

Com es va salvar Moisès

 1. Qui és el nen petit del dibuix, i a qui li agafa el dit?

 2. Què va fer la mare de Moisès per salvar-lo de ser assassinat?

 3. Qui és la nena del dibuix, i què va fer?

 4. Quan la filla de Faraó va trobar el nen, què va suggerir Maria?

 5. Què va dir la princesa a la mare de Moisès?

Pregunta addicional:

 1. Llegeix Èxode 2:1-10.

  Quina oportunitat va tenir la mare de Moisès d’educar-lo i ensenyar-lo en la seva infantesa, i quin exemple dóna això avui dia als pares? (Èx. 2:9, 10; Deut. 6:6-9; Prov. 22:6; Ef. 6:4; 2 Tim. 3:15)

Història 29

Per què va fugir Moisès

 1. On va créixer Moisès, però què sabia dels seus pares?

 2. Què va fer Moisès quan tenia 40 anys?

 3. Què va dir Moisès a un israelita que s’estava barallant, i què va respondre aquest home?

 4. Per què va fugir Moisès d’Egipte?

 5. On va fugir Moisès, i qui va conèixer allí?

 6. Què va fer Moisès durant els 40 anys després de fugir d’Egipte?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 2:11-25.

  Tot i els anys d’educació en la saviesa dels egipcis, com va mostrar Moisès lleialtat a Jehovà i al seu poble? (Èx. 2:11, 12; Heb. 11:24)

 2. Llegeix Actes (Fets) 7:22-29.

  Què podem aprendre de l’intent de Moisès d’alliberar ell sol Israel de l’esclavatge egipci? (Ac. [Fets] 7:23-25; 1 Pe. 5:6, 10)

Història 30

L’arbust ardent

 1. Com es diu la muntanya del dibuix?

 2. Descriu quina cosa estranya va veure Moisès quan va anar a la muntanya amb les seves ovelles.

 3. Què va dir una veu que sortia de l’arbust en flames? De qui era la veu?

 4. Què va respondre Moisès quan Déu li va dir que ell trauria el seu poble d’Egipte?

 5. Què li va dir Déu a Moisès que respongués si el poble li preguntava qui l’havia enviat?

 6. Com podria demostrar Moisès que Déu l’havia enviat?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 3:1-22.

  Com ens ajuda l’experiència de Moisès a confiar que Jehovà ens donarà suport per complir una tasca teocràtica, tot i que no ens sentim qualificats per fer-la? (Èx. 3:11, 13; 2 Cor. 3:5, 6)

 2. Llegeix Èxode 4:1-20.

  1. Com va canviar l’actitud de Moisès durant els 40 anys que va passar a Madian? Quina lliçó n’aprenen aquells qui s’esforcen per assolir privilegis a la congregació? (Èx. 2:11, 12; 4:10, 13, BCI; Miq. 6:8, BCI; 1 Tim. 3:1, 6, 10, BEC)

  2. Encara que Jehovà ens disciplini mitjançant la seva organització, quina confiança ens dóna l’exemple de Moisès? (Èx. 4:12-14; Sl. 103:14; Heb. 12:4-11)

Història 31

Moisès i Aaron van a Faraó

 1. Quin efecte van tenir en els israelites els miracles que van fer Moisès i Aaron?

 2. Què van dir a Faraó Moisès i Aaron, i què va respondre Faraó?

 3. Com veus al dibuix, què va passar quan Aaron va tirar el seu bastó?

 4. Com va donar Jehovà una lliçó a Faraó, i com va reaccionar Faraó?

 5. Què va passar després de la desena plaga?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 4:27-31 i 5:1-23.

  Què va voler dir Faraó amb les paraules: «No conec [Jehovà]»? (Èx. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rm. 1:21)

 2. Llegeix Èxode 6:1-13, 26-30.

  1. Com es va fer conèixer Jehovà a Abraham, Isaac i Jacob? (Èx. 3:13, 14; 6:3; Gèn. 12:8)

  2. Com ens fa sentir saber que Jehovà va usar Moisès, tot i que Moisès no se sentia prou qualificat per a la seva comissió? (Èx. 6:12, 30; Lc. 21:13-15)

 3. Llegeix Èxode 7:1-13.

  1. Quan Moisès i Aaron van comunicar amb valor a Faraó els judicis de Jehovà, quin exemple van donar als servents de Déu d’avui? (Èx. 7:2, 3, 6; Ac. [Fets] 4:29-31)

  2. Com va mostrar Jehovà la seva superioritat sobre els déus d’Egipte? (Èx. 7:12; 1 Par. [Crò.] 29:12)

Història 32

Les 10 plagues

 1. Amb l’ajuda dels dibuixos, descriu les tres primeres plagues que Jehovà va portar sobre Egipte.

 2. En què es van diferenciar les tres primeres plagues de la resta?

 3. En què van consistir la quarta, la cinquena i la sisena plaga?

 4. Descriu les plagues set, vuit i nou.

 5. Què va dir Jehovà als israelites que fessin abans de la desena plaga?

 6. Quina va ser la desena plaga, i què va passar després?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 7:19– 8:23.

  1. Tot i que els sacerdots egipcis que practicaven màgia van poder imitar les primeres dues plagues de Jehovà, què van haver d’admetre després de la tercera plaga? (Èx. 8:18, 19; Mt. 12:24-28)

  2. Com va demostrar la quarta plaga la capacitat de Jehovà de protegir el seu poble? Amb això ben present, com se sent el poble de Déu a mesura que s’acosta la «gran tribulació»? (Èx. 8:22, 23; Ap. [Rev.] 7:13, 14; 2 Par. [Crò.] 16:9)

 2. Llegeix Èxode 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; i 10:13-15, 21-23.

  1. Quins dos grups van representar Faraó i els sacerdots que practicaven màgia? Igualment avui, què són incapaços de fer aquests grups? (Èx. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. Com ens ajuda Èxode 9:16 a comprendre per què Jehovà ha permès que Satanàs existeixi fins avui? (Rm. 9:21, 22)

 3. Llegeix Èxode 12:21-32.

  Com va fer possible la Pasqua la salvació de molts? A què dirigia l’atenció la Pasqua? (Èx. 12:21-23; Jn. 1:29; Rm. 5:18, 19, 21; 1 Cor. 5:7)

Història 33

Creuen el mar Roig

 1. Quants homes israelites, a part de dones i nens, van sortir d’Egipte? Qui va marxar amb ells?

 2. Com es va sentir Faraó després de deixar anar els israelites? Què va fer?

 3. Què va fer Jehovà per evitar que els egipcis ataquessin el seu poble?

 4. Què va passar quan Moisès va allargar el seu bastó sobre el Mar Roig, i què van fer els israelites?

 5. Què va passar quan els egipcis van entrar al mar perseguint els israelites?

 6. Com van mostrar els israelites que estaven contents i agraïts a Jehovà perquè els havia salvat?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 12:33-36.

  Com va fer Jehovà que el seu poble fos recompensat per tots els anys que havien passat com a esclaus dels egipcis? (Èx. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Llegeix Èxode 14:1-31.

  Quin efecte tenen les paraules de Moisès d’Èxode 14:13, 14 sobre els servents de Jehovà de l’actualitat a mesura que s’acosta l’Harmaguedon? (2 Par. [Crò.] 20:17; Sl. 91:8)

 3. Llegeix Èxode 15:1-8, 20, 21.

  1. Per què han de lloar Jehovà amb cançons els seus servents? (Èx. 15:1, 2; Sl. 105:2, 3; Ap. [Rev.] 15:3, 4)

  2. Quin exemple pel que fa a lloar Jehovà van donar Maria i les dones al mar Roig per a les cristianes d’avui? (Èx. 15:20, 21; Sl. 68:12 [68:11 en NM])

Història 34

Un nou tipus d’aliment

 1. Al dibuix, què estan recollint del terra aquestes persones, i com es diu?

 2. Quina instrucció dóna Moisès al poble sobre la recollida de mannà?

 3. Què diu Jehovà al poble que faci el sisè dia? Per què?

 4. Quin miracle fa Jehovà quan es guarda el mannà per al setè dia?

 5. Quant de temps alimenta Jehovà el poble amb el mannà?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 16:1-36 i Nombres 11:7-9.

  1. Què indica Èxode 16:8 sobre la necessitat de respectar els nomenaments teocràtics de la congregació cristiana? (Heb. 13:17, BCI)

  2. Al desert, com es recordava als israelites cada dia que depenien de Jehovà? (Èx. 16:14-16, 35; Deut. 8:2, 3)

  3. Quin significat simbòlic va donar Jesús al mannà? Com ens beneficiem nosaltres d’aquest «pa del cel»? (Jn. 6:31-35, 40)

 2. Llegeix Josuè 5:10-12.

  Quants anys van menjar mannà els israelites i com els va posar a prova això? Què podem aprendre d’aquest relat? (Èx. 16:35; Nom. 11:4-6; 1 Cor. 10:10, 11, BCI)

Història 35

Jehovà dóna les seves lleis

 1. On acampen els israelites aproximadament dos mesos després de sortir d’Egipte?

 2. Què diu Jehovà que vol que faci el poble, i què li responen?

 3. Per què dóna Jehovà a Moisès dues taules de pedra?

 4. A part dels Deu Manaments, quines altres lleis va donar Jehovà als israelites?

 5. Quines dues lleis va dir Jesucrist que són les més importants?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; i 31:18.

  Com ens ajuden les paraules d’Èxode 19:8 a entendre el que implica la dedicació cristiana? (Mt. 16:24; 1 Pe. 4:1-3)

 2. Llegeix Deuteronomi 6:4-6; Levític 19:18; i Mateu 22:36-40.

  Com demostren els cristians que estimen Déu i els altres? (Mc. 6:34; Ac. [Fets] 4:20; Rm. 15:2)

Història 36

El vedell d’or

 1. Què fa la gent del dibuix? Per què?

 2. Per què s’enfada Jehovà? Què fa Moisès quan veu el que està fent el poble?

 3. Què ordena Moisès a alguns homes?

 4. Què ens ensenya aquesta història?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 32:1-35.

  1. Com mostra aquest relat el que pensa Jehovà sobre barrejar la religió falsa amb l’adoració verdadera? (Èx. 32:4-6, 10; 1 Cor. 10:7, 11, BCI)

  2. Quina precaució han de prendre els cristians a l’hora de triar l’entreteniment, com cantar i ballar? (Èx. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1 Jn. 2:15-17, BCI)

  3. Com va donar un bon exemple la tribu de Leví pel que fa a la defensa de la justícia? (Èx. 32:25-28; Sl. 18:26 [18:25 en NM])

Història 37

Una tenda per adorar Déu

 1. Com es diu la construcció del dibuix? Per a què s’utilitza?

 2. Per què va dir Jehovà a Moisès que fessin la tenda perquè es pogués desmuntar fàcilment?

 3. Què és la caixa que hi ha a l’habitació petita del fons de la tenda? Què conté aquesta caixa?

 4. A qui tria Jehovà perquè sigui el gran sacerdot? Què fa el gran sacerdot?

 5. Quines tres coses hi ha a l’habitació més gran de la tenda?

 6. Què hi ha al pati del tabernacle? Per a què s’utilitzen aquestes dues coses?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Èxode 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; i 28:1.

  Què representaven els querubins de «l’arca del testimoniatge»? (Èx. 25:20, 22; Nom. 7:89; 2 Re. 19:15)

 2. Llegeix Èxode 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; i Hebreus 9:1-5.

  1. Per què va emfasitzar Jehovà als sacerdots que servien al tabernacle la importància de mantenir-se nets en sentit físic? Quin efecte ha de tenir això en nosaltres avui dia? (Èx. 30:18-21; 40:30, 31; Heb. 10:22)

  2. Com mostra l’apòstol Pau a la seva carta als cristians hebreus que el tabernacle i el pacte de la Llei havien quedat obsolets? (Heb. 9:1, 9; 10:1)

Història 38

Els dotze espies

 1. Què et crida l’atenció del raïm del dibuix? D’on ha sortit?

 2. Per què envia Moisès dotze espies a la terra de Canaan?

 3. Què diuen a Moisès deu espies quan tornen?

 4. Com mostren confiança en Jehovà dos espies? Com es diuen?

 5. Per què s’enfada Jehovà? Què diu a Moisès?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Nombres 13:1-33.

  1. Qui va ser triat per espiar la terra? Quina magnífica oportunitat tenien? (Nom. 13:2, 3, 18-20)

  2. Per què l’opinió de Josuè i Caleb era diferent de la dels altres espies, i què ens ensenya això? (Nom. 13:28-30; Mt. 17:20; 2 Cor. 5:7)

 2. Llegeix Nombres 14:1-38.

  1. Quina advertència sobre la murmuració contra els representants de Jehovà hem de tenir en compte? (Nom. 14:2, 3, 27; Mt. 25:40, 45; 1 Cor. 10:10)

  2. Com mostra Nombres 14:24 que Jehovà s’interessa personalment per cada un dels seus servents? (1 Re. 19:18; Prov. 15:3)

Història 39

La vara d’Aaron floreix

 1. Qui es rebel·la contra l’autoritat de Moisès i Aaron, i què diuen a Moisès?

 2. Què diu Moisès a Coré i els seus 250 seguidors?

 3. Què diu Moisès al poble? Què passa així que deixa de parlar?

 4. Què els passa a Coré i els seus 250 seguidors?

 5. Què fa Eleazar, el fill d’Aaron, amb els encensers dels morts? Per què?

 6. Per què fa Jehovà que la vara d’Aaron floreixi? (Mira el dibuix.)

Altres preguntes:

 1. Llegeix Nombres 16:1-49.

  1. Què van fer Coré i els seus seguidors? Per què era això un acte de rebel·lió contra Jehovà? (Nom. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Prov. 11:2)

  2. Quina actitud errònia van cultivar Coré i 250 «principals de la comunitat»? (Nom. 16:1-3; Prov. 15:33; Is. 49:7)

 2. Llegeix Nombres 17:1-11 i 26:10.

  1. Què van indicar les flors de la vara d’Aaron? Per què va manar Jehovà que es guardés a l’arca? (Nom. 17:5, 8, 10)

  2. Quina lliçó essencial aprenem del senyal de la vara d’Aaron? (Nom. 17:10; Ac. [Fets] 20:28; Fili. 2:14; Heb. 13:17, BCI)

Història 40

Moisès colpeja la roca

 1. Com cuida Jehovà els israelites mentre són al desert?

 2. De què es queixen els israelites quan acampen a Cadés?

 3. Com proporciona Jehovà aigua per al poble i els seus animals?

 4. Al dibuix, qui és l’home que s’assenyala a ell mateix? Per què fa això?

 5. Per què s’enfada Jehovà amb Moisès i Aaron, i com els castiga?

 6. Què passa a la muntanya d’Hor? Qui es converteix en el gran sacerdot d’Israel?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Nombres 20:1-13, 22-29 i Deuteronomi 29:4 [29:5 en NM].

  1. Què aprenem de com va cuidar Jehovà els israelites al desert? (Deut. 29:4 [29:5 en NM]; Mt. 6:31; Heb. 13:5; Jm. 1:17)

  2. Com va veure Jehovà que Moisès i Aaron no li donessin la glòria davant Israel? (Nom. 20:12; 1 Cor. 10:12, BEC; Ap. [Rev.] 4:11)

  3. Què podem aprendre de la reacció de Moisès a la disciplina de Jehovà? (Nom. 12:3; 20:12, 27, 28; Deut. 32:4; Heb. 12:7-11)

Història 41

La serp de coure

 1. Què hi ha enroscat en un pal en aquest dibuix, i per què Jehovà li ha manat a Moisès que ho posi allà?

 2. Com mostra el poble que no agraeix tot el que Jehovà ha fet per ells?

 3. Què demana el poble a Moisès quan Jehovà envia serps verinoses per castigar-los?

 4. Per què diu Jehovà a Moisès que faci una serp de coure?

 5. Quina lliçó aprenem d’aquesta història?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Nombres 21:4-9.

  1. Què aprenem del fet que els israelites es queixessin de les coses que Jehovà els havia donat? (Nom. 21:5, 6; Rm. 2:4)

  2. En segles posteriors, com utilitzaven els israelites la serp de coure, i què va fer el rei Ezequies? (Nom. 21:9; 2 Re. 18:1-4)

 2. Llegeix Joan 3:14, 15.

  Per què prefigura molt bé la mort de Jesús en un pal el fet que es posés una serp en un pal com a senyal? (Gàl. 3:13, Nou Testament, Foment de Pietat; 1 Pe. 2:24, Nou Testament, Trinitarian Bible Society)

Història 42

Una ruca que parla

 1. Qui és Balac, i per què envia a buscar Balaam?

 2. Per què s’ajeu a terra la ruca de Balaam?

 3. Què sent Balaam que diu la ruca?

 4. Què li diu un àngel a Balaam?

 5. Què passa quan Balaam prova de maleir Israel?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Nombres 21:21-35.

  Per què Israel va derrotar Sehon, el rei dels amorreus, i Og, el rei de Basan? (Nom. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Llegeix Nombres 22:1-40.

  Per quin motiu va provar Balaam de maleir Israel, i què aprenem d’això? (Nom. 22:16, 17; Prov. 6:16, 18; 2 Pe. 2:15; Jud. 11)

 3. Llegeix Nombres 23:1-30.

  Tot i que Balaam va parlar com si adorés Jehovà, com van demostrar una altra cosa les seves accions? (Nom. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22, BCI)

 4. Llegeix Nombres 24:1-25.

  Com enforteix aquest relat la nostra fe en el compliment del propòsit de Jehovà? (Nom. 24:10; Is. 54:17)

Història 43

Josuè es el nou cap

 1. Qui són els dos homes que estan amb Moisès al dibuix?

 2. Què li diu Jehovà a Josuè?

 3. Per què puja Moisès al cim de la muntanya de Nebó, i què li diu Jehovà?

 4. Quants anys té Moisès quan mor?

 5. Per què està trist el poble, però quina raó tenen per estar contents?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Nombres 27:12-23.

  Quina gran responsabilitat li dóna Jehovà a Josuè, i com es nota que avui dia Jehovà cuida el seu poble? (Nom. 27:15-19; Ac. [Fets] 20:28; Heb. 13:7, BCI)

 2. Llegeix Deuteronomi 3:23-29.

  Per què no va permetre Jehovà a Moisès i Aaron que entressin a la Terra Promesa, i què aprenem d’això? (Deut. 3:25-27; Nom. 20:12, 13)

 3. Llegeix Deuteronomi 31:1-8, 14-23.

  Com mostren les paraules de comiat de Moisès a Israel que acceptava amb humilitat la disciplina de Jehovà? (Deut. 31:6-8, 23)

 4. Llegeix Deuteronomi 32:45-52.

  Com hauria d’afectar les nostres vides la Paraula de Déu? (Deut. 32:47; Lev. 18:5; Heb. 4:12)

 5. Llegeix Deuteronomi 34:1-12.

  Tot i que Moisès no va veure mai Jehovà literalment, què indica Deuteronomi 34:10 respecte a la seva relació amb Jehovà? (Èx. 33:11, 20; Nom. 12:8)

Història 44

Rahab amaga els espies

 1. On viu Rahab?

 2. Qui són els dos homes del dibuix, i què fan a Jericó?

 3. Què mana el rei de Jericó que faci Rahab, i què respon ella?

 4. Com ajuda Rahab els dos homes, i quin favor els demana?

 5. Quina promesa fan a Rahab els dos espies?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Josuè 2:1-24.

  Com es va complir la promesa que es troba a Èxode 23:28 quan els israelites van conquerir Jericó? (Jos. 2:9-11)

 2. Llegeix Hebreus 11:31.

  Com destaca la importància de la fe l’exemple de Rahab? (Rm. 1:17; Heb. 10:39, BCI; Jm. 2:25)

Història 45

Creuen el riu Jordà

 1. Quin miracle fa Jehovà perquè els israelites puguin creuar el riu Jordà?

 2. Quin acte de fe han de realitzar els israelites per creuar el riu Jordà?

 3. Per què li diu Jehovà a Josuè que agafi dotze pedres grans del llit del riu?

 4. Què passa tan aviat com els sacerdots surten del Jordà?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Josuè 3:1-17.

  1. Tal com s’il·lustra en aquest relat, què hem de fer per rebre l’ajuda i la benedicció de Jehovà? (Jos. 3:13, 15; Prov. 3:5; Jm. 2:22, 26)

  2. Com estava el riu Jordà quan els israelites el van creuar per entrar a la Terra Promesa, i com va donar glòria això a Jehovà? (Jos. 3:15; 4:18; Sl. 66:5-7)

 2. Llegeix Josuè 4:1-18.

  Amb quin propòsit es van agafar les dotze pedres del Jordà i es van col·locar a Guilgal? (Jos. 4:4-7)

Història 46

Les muralles de Jericó

 1. Què diu Jehovà que facin els guerrers i sacerdots durant sis dies?

 2. Què han de fer els homes el setè dia?

 3. Tal com veus al dibuix, què els passa a les muralles de Jericó?

 4. Per què hi ha una corda penjada a la finestra?

 5. Què diu Josuè que facin els guerrers a la gent i a la ciutat, i què han de fer amb la plata, l’or, el coure i el ferro?

 6. Què es diu als espies que facin?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Josuè 6:1-25.

  1. Com s’assembla la marxa que van fer els israelites el setè dia al voltant de Jericó a la predicació que fan els Testimonis de Jehovà en aquests últims dies? (Jos. 6:15, 16; Is. 60:22; Mt. 24:14, BCI; 1 Cor. 9:16)

  2. Com es va complir la profecia escrita a Josuè 6:26 uns 500 anys després, i què ens ensenya això sobre la paraula de Jehovà? (1 Re. 16:34; Is. 55:11)

Història 47

Un lladre a Israel

 1. Qui és l’home del dibuix que està enterrant uns objectes valuosos que ha agafat de Jericó, i qui són els qui l’ajuden?

 2. Per què és una cosa molt seriosa el que han fet Acan i la seva família?

 3. Què respon Jehovà quan Josuè pregunta per què han sigut derrotats els israelites a la batalla d’Ai?

 4. Què passa amb Acan i la seva família quan els porten a Josuè?

 5. Quina lliçó important ens ensenya el càstig que va rebre Acan?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Josuè 7:1-26.

  1. Què revelen les oracions de Josuè sobre la relació que tenia amb el Creador? (Jos. 7:7-9; Sl. 119:145; 1 Jn. 5:14)

  2. Què mostra l’exemple d’Acan, i quina advertència ens dóna això? (Jos. 7:11, 14, 15; Prov. 15:3; 1 Tim. 5:24; Heb. 4:13)

 2. Llegeix Josuè 8:1-29.

  Quina responsabilitat personal tenim respecte a la congregació cristiana avui dia? (Jos. 7:13; Lev. 5:1; Prov. 28:13, BCI)

Història 48

Els savis gabaonites

 1. En què es diferencia la gent de Gabaon dels cananeus d’altres ciutats properes?

 2. Com es mostra al dibuix, què fan els gabaonites, i per què?

 3. Quina promesa fan Josuè i els caps dels israelites als gabaonites, però què descobreixen tres dies després?

 4. Què passa quan els reis d’altres ciutats senten que els gabaonites han fet les paus amb Israel?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Josuè 9:1-27.

  1. Tenint en compte que Jehovà havia donat a la nació d’Israel la instrucció «d’exterminar tots els [...] habitants» de Canaan, quines qualitats de Déu posa de manifest el fet que perdonés els gabaonites? (Jos. 9:22, 24; Mt. 9:13; Ac. [Fets] 10:34, 35, BCI; 2 Pe. 3:9, BEC)

  2. Com dóna Josuè un bon exemple als cristians d’avui per haver mantingut el pacte que havia fet amb els gabaonites? (Jos. 9:18, 19; Mt. 5:37; Ef. 4:25)

 2. Llegeix Josuè 10:1-5.

  Com imita avui dia la gran multitud els gabaonites, i amb què s’han d’enfrontar per aquest motiu? (Jos. 10:4; Zac. 8:23; Mt. 25:35-40; Ap. [Rev.] 12:17)

Història 49

El Sol es queda quiet

 1. Què està dient Josuè al dibuix, i per què?

 2. Com ajuda Jehovà Josuè i els seus guerrers?

 3. Quants reis enemics derrota Josuè, i en quant de temps?

 4. Per què Josuè divideix en diferents parts la terra de Canaan?

 5. Quants anys té Josuè quan mor, i què li passa al poble després?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Josuè 10:6-15.

  Quina confiança ens dóna avui dia saber que Jehovà va fer que el Sol i la Lluna es quedessin quiets per ajudar Israel? (Jos. 10:8, 10, 12, 13; Sl. 18:4 [18:3 en NM]; Prov. 18:10)

 2. Llegeix Josuè 12:7-24.

  Qui va derrotar en realitat els trenta-un reis de Canaan, i per què és important això per a nosaltres avui dia? (Jos. 12:7; 24:11-13; Deut. 31:8; Lc. 21:9, 25-28)

 3. Llegeix Josuè 14:1-5.

  Com es va repartir la terra entre les tribus d’Israel, i què indica això respecte a les herències que es rebran al paradís? (Jos. 14:2; Is. 65:21; Ez. 47:21-23; 1 Cor. 14:33)

 4. Llegeix Jutges 2:8-13.

  Avui dia, qui actua com a restricció contra l’apostasia tal com Josuè ho va fer a Israel? (Jut. 2:8, 10, 11; Mt. 24:45-47, BCI; 2 Tes. 2:3-6; Tt. 1:7-9; Ap. [Rev.] 1:1; 2:1, 2)

Història 50

Dues dones valentes

 1. Qui són els jutges, i com es diuen alguns d’ells?

 2. Quin privilegi especial té Dèbora i què implica?

 3. Quan Israel és amenaçat pel rei Jabín i el cap del seu exèrcit, Sisarà, quin missatge de Jehovà dóna Dèbora al jutge Barac, i qui diu que s’emportarà el mèrit de la victòria?

 4. Com mostra Jael que és una dona valenta?

 5. Què passa després de la mort del rei Jabín?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Jutges 2:14-22.

  Com fan els israelites que la ira de Jehovà caigui sobre ells, i què aprenem d’això? (Jut. 2:20; Prov. 3:1, 2; Ez. 18:21-23)

 2. Llegeix Jutges 4:1-24.

  Què poden aprendre de Dèbora i Jael sobre la fe i la valentia les dones cristianes? (Jut. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Prov. 31:30; 1 Cor. 16:13)

 3. Llegeix Jutges 5:1-31.

  En quin sentit es pot considerar la cançó de victòria de Barac i Dèbora una oració respecte a la guerra futura d’Harmaguedon? (Jut. 5:3, 31; 1 Par. [Crò.] 16:8-10; Ap. [Rev.] 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)

Història 51

Rut i Noemí

 1. Com és que Noemí acaba vivint a la terra de Moab?

 2. Qui són Rut i Orpà?

 3. Com reaccionen Rut i Orpà quan Noemí els diu que tornin al seu poble?

 4. Qui és Booz, i com ajuda Rut i Noemí?

 5. Com es diu el fill que tenen Booz i Rut, i per què convé recordar-lo?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Rut 1:1-17.

  1. Com expressa Rut el seu amor lleial? (Rut 1:16, 17)

  2. Com es reflecteix la mateixa disposició mental de Rut en l’actitud de les «altres ovelles» respecte als ungits que hi ha a la Terra avui dia? (Jn. 10:16; Zac. 8:23)

 2. Llegeix Rut 2:1-23.

  Per què Rut és un bon exemple per a les dones joves d’avui dia? (Rut 2:17, 18; Prov. 23:22; 31:15)

 3. Llegeix Rut 3:5-13.

  1. Què li va semblar a Booz que Rut volgués casar-se amb ell en comptes de fer-ho amb un home més jove?

  2. Què ens ensenya l’actitud de Rut respecte a l’amor lleial? (Rut 3:10; 1 Cor. 13:4, 5, BEC)

 4. Llegeix Rut 4:7-17.

  Com poden imitar Booz els homes cristians d’avui dia? (Rut 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13, BEC; 5:8, BCI)

Història 52

Gedeó i els seus 300 homes

 1. De quina manera i per què tornen a tenir molts problemes els israelites?

 2. Per què diu Jehovà a Gedeó que té massa homes al seu exèrcit?

 3. Quants homes queden després que Gedeó els diu als qui tenen por que tornin cap a casa?

 4. Fes servir el dibuix per explicar com Jehovà redueix l’exèrcit de Gedeó a 300 homes.

 5. Com organitza Gedeó els seus 300 homes, i com guanya la batalla Israel?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Jutges 6:36-40.

  1. Com s’assegura Gedeó del que vol Jehovà?

  2. Com podem saber avui quina és la voluntat de Jehovà? (Prov. 2:3-6; Mt. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Llegeix Jutges 7:1-25.

  1. Què podem aprendre dels 300 que es van mantenir alerta en contrast amb els qui es van despreocupar? (Jut. 7:3, 6; Rm. 13:11, 12; Ef. 5:15-17)

  2. Tal com els 300 van aprendre al fixar-se en Gedeó, com aprenem nosaltres al fixar-nos en Jesucrist, el Gedeó Major? (Jut. 7:17; Mt. 11:29, 30; 28:19, 20, BEC; 1 Pe. 2:21)

  3. Com ens ajuda Jutges 7:21 a estar contents de servir sigui on sigui que se’ns assigni dins l’organització de Jehovà? (1 Cor. 4:2; 12:14-18; Jm. 4:10, BCI)

 3. Llegeix Jutges 8:1-3.

  Quan hem de tractar diferències personals amb algun germà o germana, què podem aprendre de la manera com Gedeó va resoldre la disputa amb la gent d’Efraïm? (Prov. 15:1; Mt. 5:23, 24; Lc. 9:48)

Història 53

Jeftè fa una promesa

 1. Qui és Jeftè, i en quina època viu?

 2. Quina promesa fa Jeftè a Jehovà?

 3. Per què Jeftè es posa trist quan torna a casa després de guanyar els ammonites?

 4. Què diu la filla de Jeftè quan s’assabenta de la promesa del seu pare?

 5. Per què estima el poble a la filla de Jeftè?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Jutges 10:6-18.

  Quina advertència ens dóna el registre d’infidelitat a Jehovà del poble d’Israel? (Jut. 10:6, 15, 16; Rm. 15:4; Ap. [Rev.] 2:10)

 2. Llegeix Jutges 11:1-11, 29-40, NM.

  1. Com sabem que el fet que Jeftè oferís la seva filla «en holocaust» no vol dir que l’oferís com a sacrifici humà i la cremés? (Jut. 11:31, BEC; Lev. 16:24; Deut. 18:10, 12)

  2. En quin sentit va oferir Jeftè la seva filla en sacrifici?

  3. Què podem aprendre de l’actitud de Jeftè respecte al vot que havia fet a Jehovà? (Jut. 11:35, 39, NM; Ecl. 5:3, 4 [5:4, 5 en NM]; Mt. 16:24)

  4. Per què la filla de Jeftè és un bon exemple per als joves cristians pel que fa a emprendre una carrera en el servei a temps complet? (Jut. 11:36; Mt. 6:33; Fili. 3:8)

Història 54

L’home més fort

 1. Com es diu l’home més fort que ha viscut mai, i qui li va donar la seva força?

 2. Tal com pots veure al dibuix, què va fer una vegada Samsó a un lleó?

 3. Al dibuix, quin secret està explicant Samsó a Dalila, i com fa això que el capturin els filisteus?

 4. Com va portar la mort Samsó a tres mil enemics filisteus el dia que va morir?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Jutges 13:1-14.

  Com van donar Manóah i la seva muller un bon exemple als pares pel que fa a la criança dels fills? (Jut. 13:8, BCI; Sl. 127:3; Ef. 6:4)

 2. Llegeix Jutges 14:5-9 i 15:9-16.

  1. Què revelen sobre la manera com funciona l’esperit sant de Jehovà els relats en els quals Samsó mata un lleó, trenca unes cordes noves amb les quals l’havien lligat, i fa servir la mandíbula d’un ase per matar mil homes?

  2. Com ens ajuda avui l’esperit sant? (Jut. 14:6; 15:14; Zac. 4:6, BEC; Ac. [Fets] 4:31)

 3. Llegeix Jutges 16:18-31.

  Quin efecte van tenir en Samsó les males companyies, i què podem aprendre d’això? (Jut. 16:18, 19; 1 Cor. 15:33, BCI)

Història 55

Un nen serveix Déu

 1. Com es diu el nen del dibuix, i qui són els altres que hi apareixen?

 2. Quina oració fa Anna un dia que visita el tabernacle de Jehovà, i com la contesta Jehovà?

 3. Quants anys té Samuel quan el porten a servir a la tenda de Jehovà, i què fa la seva mare per a ell cada any?

 4. Com es diuen els fills d’Elí, i quina classe d’homes són?

 5. Com crida Jehovà a Samuel, i quin missatge li dóna?

 6. En qui es converteix Samuel quan creix, i què li passa quan es fa gran?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Samuel 1:1-28.

  1. Quin bon exemple de portar la davantera pel que fa a l’adoració verdadera dóna Elcanà als caps de família? (1 Sam. 1:3, 21; Mt. 6:33; Fili. 1:10, BCI)

  2. Quina lliçó aprenem de l’exemple d’Anna pel que fa a afrontar problemes desconcertants? (1 Sam. 1:10, 11; Sl. 55:22, BEC; Rm. 12:12)

 2. Llegeix 1 Samuel 2:11-36.

  De quina manera va honrar Elí els seus fills més que no pas Jehovà, i per què això ens serveix d’advertència? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Deut. 21:18-21; Mt. 10:36, 37)

 3. Llegeix 1 Samuel 4:16-18.

  Quines quatre notícies tràgiques arriben de la línia de batalla, i com afecten Elí?

 4. Llegeix 1 Samuel 8:4-9.

  Com va ofendre Israel enormement Jehovà, i com podem nosaltres donar suport al seu Regne amb lleialtat? (1 Sam. 8:5, 7; Jn. 17:16; Jm. 4:4)

Història 56

Saül, el primer rei d’Israel

 1. Què fa Samuel al dibuix, i per què?

 2. Per què li agrada a Jehovà Saül, i quina classe d’home és?

 3. Com es diu el fill de Saül, i què fa?

 4. Per què ofereix Saül un sacrifici i no espera Samuel perquè ho faci?

 5. Què aprenem del relat sobre Saül?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Samuel 9:15-21 i 10:17-27.

  Quan uns homes van parlar amb poc respecte de Saül, com el va ajudar la modèstia? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Prov. 17:27)

 2. Llegeix 1 Samuel 13:5-14.

  Quin pecat va cometre Saül a Guilgal? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Llegeix 1 Samuel 15:1-35.

  1. Quin pecat greu va cometre Saül en relació amb Agag, el rei d’Amalec? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. Com va intentar Saül justificar les seves accions i passar la culpa a altres? (1 Sam. 15:24)

  3. Quan ens donen algun consell, de quina advertència hem de fer cas? (1 Sam. 15:19-21; Sl. 141:5, BEC; Prov. 9:8, 9; 11:2)

Història 57

Déu tria David

 1. Com es diu el noi del dibuix, i com sabem que és valent?

 2. On viu David, i com es diuen el seu pare i el seu avi?

 3. Per què diu Jehovà a Samuel que vagi a casa de Jesè a Betlem?

 4. Què passa quan Jesè porta set dels seus fills a Samuel?

 5. Quan entra David, què diu Jehovà a Samuel?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Samuel 17:34, 35.

  Com destaquen aquests fets el valor de David i la seva confiança en Jehovà? (1 Sam. 17:37)

 2. Llegeix 1 Samuel 16:1-14.

  1. Com ens ajuden les paraules de Jehovà de 1 Samuel 16:7 a ser imparcials i evitar tenir prejudicis a causa de l’aparença externa? (Ac. [Fets] 10:34, 35, BCI; 1 Tim. 2:4)

  2. Com mostra l’exemple de Saül que, si Jehovà retira el seu esperit sant d’una persona, el buit que queda el pot ocupar un esperit malvat o un impuls intern de fer coses dolentes? (1 Sam. 16:14; Mt. 12:43-45; Gàl. 5:16)

Història 58

David i Goliat

 1. Com desafia Goliat els soldats israelites?

 2. Com és de gran Goliat, i quina recompensa promet el rei Saül a l’home que mati Goliat?

 3. Què respon David quan Saül li diu que ell no pot lluitar contra Goliat perquè només és un nen?

 4. Com mostra David la seva confiança en Jehovà quan respon a Goliat?

 5. Tal com veus al dibuix, amb què mata David a Goliat, i què passa amb els filisteus després?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Samuel 17:1-54.

  1. Quin era el secret del valor de David, i com podem nosaltres imitar el seu coratge? (1 Sam. 17:37, 45; Ef. 6:10, 11)

  2. Per què els cristians han d’evitar un esperit competitiu com el de Goliat quan participen en jocs o altres formes d’entreteniment? (1 Sam. 17:8; Gàl. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  3. Com indiquen les paraules de David que tenia fe en l’ajuda de Déu? (1 Sam. 17:45-47; 2 Par. [Crò.] 20:15)

  4. En comptes de simplement descriure una lluita entre dos exèrcits enemics, com mostra aquest relat que la batalla realment era entre els déus falsos i el veritable Déu, Jehovà? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  5. Com imita la resta ungida l’exemple de David de confiar en Jehovà? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Ap. [Rev.] 12:17)

Història 59

Per què ha de fugir David

 1. Per què Saül està gelós de David? En què es diferencia Jonatan, el fill de Saül?

 2. Què passa un dia quan David està tocant l’arpa per a Saül?

 3. Què diu Saül que ha de fer David abans de casar-se amb Mical, la filla de Saül? Per què diu això Saül?

 4. Com es veu al dibuix, què passa per tercer cop quan David està tocant l’arpa per a Saül?

 5. Com salva Mical a David, i què ha de fer David durant set anys?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Samuel 18:1-30.

  1. Com va prefigurar el fort amor que sentia Jonatan per David l’amor mutu que existeix entre «les altres ovelles» i el «petit ramat»? (1 Sam. 18:1; Jn. 10:16; Lc. 12:32; Zac. 8:23)

  2. Tenint en compte que Jonatan era l’hereu natural de Saül, com mostra 1 Samuel 18:4 l’extraordinària submissió de Jonatan al qui havia estat triat per ser rei?

  3. Com mostra l’exemple de Saül que l’enveja pot portar a cometre pecats greus? Quina advertència en traiem? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jm. 3:14-16)

 2. Llegeix 1 Samuel 19:1-17.

  A l’enfrontar-se a Saül, com va arriscar Jonatan la seva vida? (1 Sam. 19:1, 4-6; Prov. 16:14)

Història 60

Abigail i David

 1. Com es diu la dona que ve a veure David al dibuix, i quina classe de persona és?

 2. Qui és Nabal?

 3. Per què envia David alguns dels seus homes a demanar un favor a Nabal?

 4. Què diu Nabal als homes de David, i com reacciona David?

 5. Com mostra Abigail que és una dona sàvia?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Samuel 22:1-4.

  Quin bon exemple va donar la família de David pel que fa a ajudar-nos els uns als altres a la congregació cristiana? (Prov. 17:17; 1 Tes. 5:14, BEC)

 2. Llegeix 1 Samuel 25:1-43.

  1.      

  2. Què poden aprendre les mullers cristianes avui dia de l’exemple d’Abigail? (1 Sam. 25:32, 33; Prov. 31:26; Ef. 5:24)

  3. Quines dues coses va impedir Abigail que fes David? (1 Sam. 25:31, 33; Rm. 12:19; Ef. 4:26)

  4. Com ajuda els homes d’avui dia a tenir el punt de vista de Jehovà sobre les dones la reacció de David a les paraules d’Abigail? (Ac. [Fets] 21:8, 9; Rm. 2:11, BCI; 1 Pe. 3:7)

Història 61

David fet rei

 1. Què fan David i Abisai mentre Saül dorm al seu campament?

 2. Quines preguntes fa David a Saül?

 3. Després de deixar Saül, on va David?

 4. Què fa que David es posi molt trist i escrigui una cançó molt maca?

 5. Quants anys té David quan comença a regnar a Hebron, i com es diuen alguns dels seus fills?

 6. On regna David més tard?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Samuel 26:1-25.

  1. Quina actitud respecte a l’ordre teocràtic reflecteixen les paraules de David de 1 Samuel 26:11? (Sl. 37:7; Rm. 13:2)

  2. Quan ens esforcem de valent per mostrar bondat amorosa però ens trobem amb una resposta negativa, com ens poden ajudar les paraules de David de 1 Samuel 26:23 a mantenir un punt de vista correcte? (1 Re. 8:32; Sl. 18:20, BEC)

 2. Llegeix 2 Samuel 1:26.

  Com podem els cristians avui dia desenvolupar entre nosaltres el mateix «amor intens» que es tenien David i Jonatan? (1 Pe. 4:8, BCI; Col. 3:14, BEC; 1 Jn. 4:12)

 3. Llegeix 2 Samuel 5:1-10.

  1. Quants anys va regnar David, i com es divideix el seu regnat? (2 Sam. 5:4, 5)

  2. A què es deu la grandesa de David, i què ens recorda això avui dia? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Cor. 1:31; Fili. 4:13)

Història 62

Desgràcies a casa de David

 1. Què passa finalment amb la terra de Canaan gràcies a l’ajuda de Jehovà?

 2. Què passa una nit que David està al terrat del seu palau?

 3. Per què s’enfada molt Jehovà amb David?

 4. Segons veus al dibuix, a qui envia Jehovà per fer saber a David els pecats que ha comès? Què diu que li passarà a David?

 5. Quines desgràcies pateix David?

 6. Després de David, qui es converteix en el rei d’Israel?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 2 Samuel 11:1-27.

  1. Com ens protegeix el fet d’estar ocupats en el servei a Jehovà?

  2. Com és que va pecar David, i quina advertència dóna això als servents de Jehovà d’avui? (2 Sam. 11:2; Mt. 5:27-29; 1 Cor. 10:12; Jm. 1:14, 15, BCI)

 2. Llegeix 2 Samuel 12:1-18.

  1. Què poden aprendre els ancians i els pares de com Natan va dirigir-se a David per donar-li consell? (2 Sam. 12:1-4; Prov. 12:18; Mt. 13:34)

  2. Per què Jehovà va tractar David amb misericòrdia? (2 Sam. 12:13; Sl. 32:5; 2 Cor. 7:9, 10)

Història 63

El savi rei Salomó

 1. Què pregunta Jehovà a Salomó, i què li contesta ell?

 2. Com que està content amb la petició de Salomó, què li promet Jehovà?

 3. Quin problema gros presenten dues dones a Salomó?

 4. Com pots veure al dibuix, com resol el problema Salomó?

 5. Com és el regnat de Salomó, i per què?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Reis 3:3-28.

  1. Què poden aprendre avui dia els homes que reben responsabilitats a l’organització de Déu de les paraules sinceres de Salomó que llegim a 1 Reis 3:7? (Sl. 119:105, BCI; Prov. 3:5, 6)

  2. Per què la petició de Salomó és un exemple excel·lent de les coses per les quals podem orar? (1 Re. 3:9, 11; Prov. 30:8, 9; 1 Jn. 5:14)

  3. Quina seguretat pel que fa al regnat futur de Jesucrist, el Salomó Major, ens dóna la manera com Salomó va resoldre la disputa entre les dues dones? (1 Re. 3:28; Is. 9:5, 6 [9:6, 7 en NM]; 11:2-4)

 2. Llegeix 1 Reis 4:29-34, BEC.

  1. Com va respondre Jehovà a la petició de Salomó d’un cor obedient? (1 Re. 4:29, BEC)

  2. Tenint en compte els esforços que feia la gent per escoltar la saviesa de Salomó, quina actitud hauríem de tenir nosaltres respecte a l’estudi de la Paraula de Déu? (1 Re. 4:29, 34, BEC; Jn. 17:3; 2 Tim. 3:16)

Història 64

El temple de Salomó

 1. Quant de temps triga Salomó a construir el temple de Jehovà? Per què costa tants diners?

 2. Quantes habitacions principals hi ha al temple, i què es posa a la cambra interior?

 3. Què diu Salomó en la seva oració quan s’acaba el temple?

 4. Com mostra Jehovà que li agrada l’oració de Salomó?

 5. Què aconsegueixen que faci Salomó les seves dones, i què passa amb Salomó?

 6. Per què s’enfada Jehovà amb Salomó, i què li diu Jehovà?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Paralipòmens (Cròniques) 28:9, 10.

  Segons les paraules de David que trobem a 1 Paralipòmens (Cròniques) 28:9, 10, què ens hauríem d’esforçar per fer cada dia? (Sl. 19:15 [19:14 en NM]; Fili. 4:8, 9)

 2. Llegeix 2 Paralipòmens (Cròniques) 6:12-21, 32-42.

  1. Com va mostrar Salomó que cap edifici fet per homes pot contenir el Déu Altíssim? (2 Par. [Crò.] 6:18; Ac. [Fets] 17:24, 25)

  2. Què mostren sobre Jehovà les paraules de Salomó que trobem a 2 Paralipòmens (Cròniques) 6:32, 33? (Ac. [Fets] 10:34, 35, BCI; Gàl. 2:6, BCI)

 3. Llegeix 2 Paralipòmens (Cròniques) 7:1-5.

  Els fills d’Israel es van sentir impulsats a lloar Jehovà quan van veure la seva glòria. I a nosaltres, com ens hauria d’afectar el fet de veure com Jehovà beneeix el seu poble? (2 Par. [Crò.] 7:3; Sl. 22:23 [22:22 en NM]; 34:2 [34:1 en NM]; 96:2)

 4. Llegeix 1 Reis 11:9-13.

  Com destaca la vida de Salomó que és important mantenir-nos fidels fins al final? (1 Re. 11:4, 9; Mt. 10:22; Ap. [Rev.] 2:10)

Història 65

Es divideix el regne

 1. Com es diuen els dos homes del dibuix, i qui són?

 2. Què fa Ahies amb el vestit que porta, i què significa aquesta acció?

 3. Què intenta fer Salomó a Jeroboam?

 4. Per què el poble fa Jeroboam rei sobre deu tribus?

 5. Per quina raó Jeroboam fa dos vedells d’or? Què li passa al país en poc temps?

 6. Què li passa al regne de dues tribus i al temple de Jehovà a Jerusalem?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Reis 11:26-43.

  Quin tipus de persona era Jeroboam i què li va prometre Jehovà si guardava les lleis de Déu? (1 Re. 11:28, 38)

 2. Llegeix 1 Reis 12:1-33.

  1. Què poden aprendre els pares i els ancians del mal exemple de Roboam sobre l’abús de l’autoritat? (1 Re. 12:13; Ecl. 7:7, BEC; 1 Pe. 5:2, 3)

  2. A qui s’han de dirigir els joves per trobar orientació de confiança quan han de prendre decisions importants a la vida? (1 Re. 12:6, 7; Prov. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 13:7, BCI)

  3. Què va motivar Jeroboam a establir dos centres d’adoració de vedells, i com va mostrar això una enorme falta de fe en Jehovà? (1 Re. 11:37; 12:26-28)

  4. Qui va portar la gent del regne de deu tribus a rebel·lar-se contra l’adoració verdadera? (1 Re. 12:32, 33, BEC)

Història 66

La malvada reina Jezabel

 1. Qui és Jezabel?

 2. Per què està trist el rei Acab un dia?

 3. Què fa Jezabel per aconseguir la vinya de Nabot per al seu marit, Acab?

 4. A qui envia Jehovà per castigar Jezabel?

 5. Com veus al dibuix, què passa quan Jehú arriba al palau de Jezabel?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Reis 16:29-33 i 18:3, 4.

  Fins a quin punt existien males condicions a Israel al temps del rei Acab? (1 Re. 16:33)

 2. Llegeix 1 Reis 21:1-16.

  1. Com va demostrar Nabot valor i lleialtat a Jehovà? (1 Re. 21:1-3; Lev. 25:23-28)

  2. Què podem aprendre de l’exemple d’Acab sobre com fer front al desànim? (1 Re. 21:4; Rm. 5:3-5)

 3. Llegeix 2 Reis 9:30-37.

  Què ens ensenya el zel que va mostrar Jehú per fer la voluntat de Jehovà? (2 Re. 9:4-10; 2 Cor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2, BCI)

Història 67

Josafat confia en Jehovà

 1. Qui és Josafat, i en quina època viu?

 2. De què tenen por els israelites, i què fan molts d’ells?

 3. Què respon Jehovà a l’oració de Josafat?

 4. Què fa Jehovà que passi abans de la batalla?

 5. Quina lliçó podem aprendre de Josafat?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 2 Paralipòmens (Cròniques) 20:1-30.

  1. Com va mostrar Josafat el que han de fer els servents fidels de Déu davant de circumstàncies amenaçadores? (2 Par. [Crò.] 20:12; Sl. 25:15; 62:2 [62:1 en NM])

  2. Com que Jehovà ha usat sempre un canal de comunicació al tractar amb el seu poble, quin canal fa servir avui dia? (2 Par. [Crò.] 20:14, 15; Mt. 24:45-47, BCI; Jn. 15:15)

  3. Quan Jehovà comenci «la batalla del gran dia del Déu Totpoderós», com s’assemblarà la nostra situació a la de Josafat? (2 Par. [Crò.] 20:15, 17; 32:8; Ap. [Rev.] 16:14, 16, BEC)

  4. A imitació dels levites, com contribueixen avui dia a la predicació mundial els pioners i els missioners? (2 Par. [Crò.] 20:19, 21; Rm. 10:13-15; 2 Tim. 4:2, BCI)

Història 68

Dos nois tornen a viure

 1. Qui són les tres persones del dibuix, i què li passa al nen?

 2. Què demana Elies en oració respecte al nen, i què passa llavors?

 3. Com es diu l’ajudant d’Elies?

 4. Per què ha d’anar Eliseu a la casa d’una dona de Sunam?

 5. Què fa Eliseu, i què passa amb el nen mort?

 6. Quin poder té Jehovà, tal com va mostrar mitjançant Elies i Eliseu?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Reis 17:8-24.

  1. Com es van posar a prova l’obediència i la fe d’Elies? (1 Re. 17:9; 19:1-4, 10)

  2. Per què destaca la fe de la vídua de Sarepta? (1 Re. 17:12-16; Lc. 4:25, 26)

  3. Com demostra l’experiència de la vídua de Sarepta que són certes les paraules de Jesús de Mateu 10:41, 42? (1 Re. 17:10-12, 17, 23, 24)

 2. Llegeix 2 Reis 4:8-37.

  1. Què ens ensenya la dona de Sunam sobre l’hospitalitat? (2 Re. 4:8; Lc. 6:38; Rm. 12:13; 1 Jn. 3:17, BEC)

  2. Com podem fer actes de bondat als servents de Déu avui dia? (Ac. [Fets] 20:35; 28:1, 2; Gàl. 6:9, 10; Heb. 6:10, BEC)

Història 69

Una nena ajuda un poderós

 1. Al dibuix, què li està dient la nena a la dona?

 2. Qui és la dona del dibuix, i què fa la nena a la casa de la dona?

 3. Què ordena Eliseu al seu servent que digui a Naaman, i per què s’enfada Naaman?

 4. Què passa quan Naaman fa cas dels seus servents?

 5. Per què no vol Eliseu el regal de Naaman, però què fa Guehazí?

 6. Què li passa a Guehazí, i què ens ensenya això?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 2 Reis 5:1-27.

  1. Com pot animar els joves d’avui dia l’exemple de la nena israelita? (2 Re. 5:3; Sl. 8:2, BEC; 148:12, 13)

  2. Per què és bo tenir present l’exemple de Naaman quan ens donin un consell basat en les Escriptures? (2 Re. 5:15; Heb. 12:5, 6; Jm. 4:6)

  3. Què podem aprendre si comparem l’exemple d’Eliseu amb el de Guehazí? (2 Re. 5:9, 10, 14-16, 20; Mt. 10:8; Ac. [Fets] 5:1-5; 2 Cor. 2:17)

Història 70

Jonàs i el gran peix

 1. Qui és Jonàs, i què li diu Jehovà que faci?

 2. Com que Jonàs no vol anar on Jehovà diu, què és el que fa?

 3. Què diu Jonàs que han de fer els mariners perquè s’aturi la tempesta?

 4. Tal com pots veure al dibuix, què passa quan Jonàs cau dins l’aigua?

 5. Quant de temps s’està Jonàs dins del gran peix i què fa allà?

 6. On va Jonàs després de sortir del gran peix? Què ens ensenya això?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Jonàs 1:1-2:1 (1:1-17 en NM).

  Evidentment, com veia Jonàs la seva missió de predicar a la gent de Nínive? (Jo. 1:2, 3; Prov. 3:7; Ecl. 8:12)

 2. Llegeix Jonàs 2:2, 3, 11 (2:1, 2, 10 en NM).

  Segons l’experiència de Jonàs, per què podem confiar que Jehovà escoltarà les nostres oracions? (Sl. 22:25 [22:24 en NM]; 34:7 [34:6 en NM]; 1 Jn. 5:14)

 3. Llegeix Jonàs 3:1-10.

  1. Com ens anima el fet que Jehovà continués usant Jonàs tot i que d’entrada va fallar a l’hora de complir la seva missió? (Sl. 103:14; 1 Pe. 5:10)

  2. Què ens ensenya l’experiència de Jonàs amb la gent de Nínive sobre prejutjar les persones del nostre territori? (Jo. 3:6-9; Ecl. 11:6; Ac. [Fets] 13:48, BEC)

Història 71

Déu promet un paradís

 1. Qui era Isaïes, quan va viure, i què li va mostrar Jehovà?

 2. Què vol dir la paraula paradís, i en què et fa pensar?

 3. Què li va dir Jehovà a Isaïes que escrivís sobre el nou paradís?

 4. Per què van perdre Adam i Eva el lloc tan maco on vivien?

 5. Què promet Jehovà a aquells qui l’estimen?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Isaïes 11:6-9.

  1. Com descriu la Paraula de Déu la pau que hi haurà entre els animals i les persones al nou món? (Sl. 148:10, 13; Is. 65:25; Ez. 34:25)

  2. Com es compleixen les paraules d’Isaïes en sentit espiritual al poble de Jehovà avui dia? (Rm. 12:2; Ef. 4:23, 24)

  3. Qui mereix el mèrit de la transformació de la personalitat de les persones tant ara com al nou món? (Is. 48:17, 18; Gàl. 5:22, 23, BCI; Fili. 4:7)

 2. Llegeix Apocalipsi (Revelació) 21:3, 4.

  1. Com indica la Bíblia que el fet que Déu habiti amb la humanitat vol dir que hi serà present en sentit figurat, però no en sentit físic? (Lev. 26:11, 12; 2 Par. [Crò.] 6:18; Is. 66:1; Ap. [Rev.] 21:2, 3, 22-24)

  2. Quines llàgrimes i quin dolor desapareixeran? (Lc. 8:49-52; Rm. 8:21, 22; Ap. [Rev.] 21:4)

Història 72

Déu ajuda Ezequies

 1. Qui és l’home del dibuix, i per què té molts problemes?

 2. Què són les cartes que Ezequies ha posat davant Déu, i què diu en oració Ezequies?

 3. Quin tipus de rei és Ezequies? Quin missatge li envia Jehovà per mitjà del profeta Isaïes?

 4. Tal com es veu al dibuix, què fa l’àngel de Jehovà als assiris?

 5. Tot i que el regne de dues tribus gaudeix de pau durant un temps, què passa després de la mort d’Ezequies?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 2 Reis 18:1-36.

  1. Com va intentar l’ajudant de camp assiri, o Rabsaquè (Fundació Bíblica Catalana, ed. 1933), debilitar la fe dels israelites? (2 Re. 18:19, 21, BCI; Èx. 5:2; Sl. 64:4 [64:3 en NM])

  2. Com tenen en compte els Testimonis de Jehovà l’exemple d’Ezequies quan han de tractar amb opositors? (2 Re. 18:36; Sl. 39:2 [39:1 en NM]; Prov. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 2. Llegeix 2 Reis 19:1-37.

  1. Com imita el poble de Jehovà l’exemple d’Ezequies en èpoques d’angoixa? (2 Re. 19:1, 2; Prov. 3:5, 6; Heb. 10:24, 25, BCI; Jm. 5:14, 15, BEC)

  2. Quina derrota triple va patir el rei Senaquerib, i qui prefigura profèticament? (2 Re. 19:32, 35, 37; Ap. [Rev.] 20:2, 3)

 3. Llegeix 2 Reis 21:1-6, 16.

  Per què es pot dir que Manasés va ser un dels reis més malvats que mai va governar a Jerusalem? (2 Par. [Crò.] 33:4-6, 9)

Història 73

L’últim rei bo d’Israel

 1. Quants anys té Josies quan comença a regnar, i què fa als set anys de ser rei?

 2. Què fa Josies al primer dibuix?

 3. Què troba el gran sacerdot quan els homes estan reparant el temple?

 4. Per què s’esquinça la roba Josies?

 5. Quin missatge de Jehovà dóna la profetessa Huldà a Josies?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 2 Paralipòmens (Cròniques) 34:1-28.

  1. Quin exemple dóna Josies a aquells qui hagin tingut una infància difícil? (2 Par. [Crò.] 33:21-25; 34:1, 2; Sl. 27:10)

  2. Quins passos decisius va fer Josies a favor de l’adoració verdadera als anys vuitè, dotzè i divuitè del seu regnat? (2 Par. [Crò.] 34:3, 8)

  3. Què podem aprendre del rei Josies i del gran sacerdot Helquies pel que fa al manteniment dels nostres llocs d’adoració? (2 Par. [Crò.] 34:9-13; Prov. 11:14; 1 Cor. 10:31)

Història 74

Un home que no té por

 1. Qui és el jove del dibuix?

 2. Què pensa Jeremies sobre això de ser profeta, però què li diu Jehovà?

 3. Quin missatge continua dient Jeremies al poble?

 4. Com proven els sacerdots d’aturar Jeremies, però com mostra ell que no té gens de por?

 5. Què els passa als israelites per no canviar el seu mal comportament?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Jeremies 1:1-8.

  1. Tal com mostra l’exemple de Jeremies, què capacita una persona per servir Jehovà? (2 Cor. 3:5, 6)

  2. Com anima l’exemple de Jeremies els cristians joves d’avui dia? (Ecl. 12:1; 1 Tim. 4:12, BCI)

 2. Llegeix Jeremies 10:1-5.

  Quin poderós raonament usa Jeremies per mostrar la inutilitat de creure en ídols? (Jer. 10:5; Is. 46:7; Hab. 2:19, BCI)

 3. Llegeix Jeremies 26:1-16.

  1. Al proclamar el missatge d’advertència avui dia, com s’ha pres a pit la resta ungida el manament de Jehovà a Jeremies de ‘no treure’n ni una paraula’? (Jer. 26:2, BCI; Deut. 4:2; Ac. [Fets] 20:27)

  2. Quin bon exemple va donar Jeremies als Testimonis de Jehovà d’avui dia a l’hora de proclamar el missatge d’advertència a les nacions? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5, BCI)

 4. Llegeix 2 Reis 24:1-17.

  Quines tràgiques conseqüències va patir Judà per la seva infidelitat a Jehovà? (2 Re. 24:2-4, 14)

Història 75

Quatre nois a Babilònia

 1. Qui són els quatre nois del dibuix, i per què són a Babilònia?

 2. Què vol fer Nabucodonosor amb els quatre nois, i què ordena als seus servidors?

 3. Què demana Daniel respecte a l’aliment i la beguda per a ell i els seus tres amics?

 4. Després de menjar llegums durant deu dies, quin aspecte tenen Daniel i els seus tres amics en comparació amb els altres nois?

 5. Com acaben Daniel i els seus tres amics al palau del rei, i en quin sentit són millors que els sacerdots i els savis?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Daniel 1:1-21.

  1. Quins esforços hem de fer si volem resistir les temptacions i superar les nostres febleses? (Dan. 1:8; Gèn. 39:7, 10; Gàl. 6:9)

  2. Com es poden veure els joves avui dia temptats o pressionats perquè participin en coses que alguns considerin molt especials, com delicadeses? (Dan. 1:8; Prov. 20:1; 2 Cor. 6:17–7:1)

  3. Què ens ajuda a entendre sobre acumular coneixement seglar el relat bíblic dels quatre hebreus? (Dan. 1:20; Is. 54:13; 1 Cor. 3:18-20)

Història 76

Jerusalem és destruïda

 1. Tal com es veu al dibuix, què passa amb Jerusalem i els israelites?

 2. Qui és Ezequiel, i quines coses escandaloses li mostra Jehovà?

 3. Què promet Jehovà al veure que els israelites no li tenen cap respecte?

 4. Què fa el rei Nabucodonosor quan els israelites es rebel·len contra ell?

 5. Per què permet Jehovà que els israelites pateixin aquesta destrucció tan gran?

 6. Com es queda buida la terra d’Israel, i per quant de temps?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 2 Reis 25:1-26.

  1. Qui era Sedequies, què li va passar, i com va complir això la profecia bíblica? (2 Re. 25:5-7; Ez. 12:13-15)

  2. A qui va considerar Jehovà responsable de tota la infidelitat que havia comès Israel? (2 Re. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Par. [Crò.] 36:14, 17)

 2. Llegeix Ezequiel 8:1-18.

  Com ha imitat la cristiandat els israelites apòstates adoradors del Sol? (Ez. 8:16; Is. 5:20, 21; Jn. 3:19-21; 2 Tim. 4:3, BCI)

Història 77

No es van inclinar

 1. Què ordena Nabucodonosor, el rei de Babilònia, al poble?

 2. Per què els tres amics de Daniel no s’inclinen davant la imatge d’or?

 3. Com mostren els tres hebreus que confien en Jehovà quan Nabuconodosor els dóna una altra oportunitat d’inclinar-s’hi?

 4. Què ordena Nabucodonosor fer amb Xadrac, Meixac i Abed-Negó?

 5. Què veu Nabucodonosor quan mira dins del forn?

 6. Per què lloa el rei al Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó? Quin exemple ens van donar?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Daniel 3:1-30, BEC.

  1. Quina actitud dels tres joves hebreus han d’imitar tots els servents de Déu quan s’enfronten a proves d’integritat? (Dan. 3:17, 18; Mt. 10:28; Rm. 14:7, 8)

  2. Quina important lliçó va ensenyar Jehovà a Nabucodonosor? (Dan. 3:28, 29, BEC; 4:34, 35, BEC)

Història 78

Una mà escriu a la paret

 1. Què passa quan el rei de Babilònia està celebrant un gran banquet i fa servir les copes i els bols que s’havien agafat del temple de Jehovà a Jerusalem?

 2. Què demana Baltasar als seus savis, però què no poden fer?

 3. Què li diu al rei la seva mare?

 4. Segons el que Daniel diu al rei, per què Déu ha fet que una mà escrigui a la paret?

 5. Com explica Daniel el significat de les paraules escrites a la paret?

 6. Què passa mentre Daniel encara està parlant?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Daniel 5:1-6:1 (5:1-31 en NM).

  1. En què es diferencia el temor de Déu i la por que va sentir Baltasar quan va veure l’escriptura a la paret? (Dan. 5:6, 7; Sl. 19:9, BEC; Rm. 8:35-39)

  2. Com va mostrar Daniel una gran valentia al parlar amb Baltasar i els seus nobles? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28, BEC; Ac. [Fets] 4:29)

  3. Com destaca el capítol 5 de Daniel la sobirania universal de Jehovà? (Dan. 4:17, 25; 5:21)

Història 79

Daniel llançat als lleons

 1. Qui és Darius, i quina opinió té de Daniel?

 2. Què fan fer a Darius uns homes gelosos?

 3. Què fa Daniel quan s’assabenta de la nova llei?

 4. Per què està tan amoïnat Darius que no pot dormir? Què fa l’endemà?

 5. Què contesta Daniel a Darius?

 6. Què passa amb els homes dolents que van intentar matar Daniel? Què escriu Darius a tota la gent del seu regne?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Daniel 6:1-28.

  1. En quin sentit la conspiració contra Daniel ens recorda el que han fet els enemics per aturar l’obra dels Testimonis de Jehovà a l’actualitat? (Dan. 6:7, BEC; Sl. 94:20; Is. 10:1; Rm. 8:31)

  2. Com poden imitar els servents de Déu avui dia l’exemple de Daniel pel que fa a la submissió a «les autoritats que governen»? (Dan. 6:5, 10, BEC; Rm. 13:1; Ac. [Fets] 5:29)

  3. Com podem imitar Daniel amb relació a servir Jehovà «amb tanta constància»? (Dan. 6:16, 20, BEC; Fili. 3:16; Ap. [Rev.] 7:15)

Història 80

Israel surt de Babilònia

 1. Què estan fent els israelites que apareixen al dibuix?

 2. Com va complir Cir la profecia que Jehovà havia donat mitjançant Isaïes?

 3. Què diu Cir als israelites que no poden tornar a Jerusalem?

 4. Què dóna Cir al poble perquè s’endugui a Jerusalem?

 5. Quant triguen els israelites a arribar a Jerusalem?

 6. Quants anys han passat des que el país va quedar completament deshabitat?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Isaïes 44:28, BCI i 45:1-4.

  1. Com va emfasitzar Jehovà que la profecia respecte a Cir es compliria amb tota seguretat? (Is. 55:10, 11; Rm. 4:17)

  2. Què mostra la profecia d’Isaïes respecte a Cir sobre la capacitat de Jehovà de predir el futur? (Is. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pe. 1:20)

 2. Llegeix Esdres 1:1-11.

  Com podem seguir avui dia l’exemple dels qui no van poder tornar a Jerusalem i ajudar els qui serveixen a temps complet? (Esd. 1:4, 6; Rm. 12:13; Col. 4:12)

Història 81

Confien en l’ajuda de Déu

 1. Quantes persones van fer el llarg viatge de Babilònia a Jerusalem? Què hi troben quan hi arriben?

 2. Què comencen a construir els israelites quan arriben a Jerusalem, però què fan els seus enemics?

 3. Qui són Ageu i Zacaries, i què diuen al poble?

 4. Per què envia Tatanai una carta a Babilònia? Quina resposta rep?

 5. Què fa Esdres quan s’assabenta que s’ha de reparar el temple de Déu?

 6. Què està demanant en oració Esdres al dibuix, i quina resposta rep la seva petició? Què ens ensenya això?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Esdres 3:1-13.

  Si mai ens trobem en un lloc on no hi ha cap congregació del poble de Déu, què hem de seguir fent? (Esd. 3:3, 6; Ac. [Fets] 17:16, 17; Heb. 13:15)

 2. Llegeix Esdres 4:1-7.

  Quin exemple va donar Zorobabel al poble de Jehovà pel que fa a la unió entre religions? (Èx. 34:12; 1 Cor. 15:33, BCI; 2 Cor. 6:14-17)

 3. Llegeix Esdres 5:1-5, 17 i 6:1-22.

  1. Per què els opositors no van poder aturar l’obra de construcció del temple? (Esd. 5:5; Is. 54:17)

  2. Com anima l’actuació dels ancians jueus els ancians cristians a buscar la guia de Jehovà quan s’han d’enfrontar a opositors? (Esd. 6:14; Sl. 32:8; Rm. 8:31; Jm. 1:5)

 4. Llegeix Esdres 8:21-23, 28-36.

  Abans d’emprendre una determinada acció, quin exemple d’Esdres faríem bé d’imitar? (Esd. 8:23; Sl. 127:1; Prov. 10:22, NM; Jm. 4:13-15)

Història 82

Mardoqueu i Ester

 1. Qui són Mardoqueu i Ester?

 2. Per què el rei Assuer vol una altra muller, i quina escull?

 3. Qui és Aman, i per què s’enfada tant?

 4. Quina nova llei es fa, i què fa Ester quan rep un missatge de Mardoqueu?

 5. Què passa amb Aman, i què passa amb Mardoqueu?

 6. Com se salven els israelites dels seus enemics?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Ester 2:12-18.

  Com va demostrar Ester la importància de cultivar un «esperit dolç i tranquil»? (Est. 2:15; 1 Pe. 3:1-5)

 2. Llegeix Ester 4:1-17.

  Tal com Ester va tenir una oportunitat d’actuar a favor de l’adoració verdadera, quina oportunitat tenim nosaltres avui dia d’expressar la nostra devoció i lleialtat a Jehovà? (Est. 4:13, 14; Mt. 5:14-16; 24:14)

 3. Llegeix Ester 7:1-6.

  Tal com ho va fer Ester, com s’han arriscat a ser perseguits avui dia molts servents de Déu? (Est. 7:4; Mt. 10:16-22; 1 Pe. 2:12)

Història 83

Els murs de Jerusalem

 1. Com se sentien els israelites al no tenir murs al voltant de la ciutat de Jerusalem?

 2. Qui és Nehemies?

 3. Quina és la feina de Nehemies, i per què és important?

 4. Quina notícia posa trist Nehemies, i què fa?

 5. Com mostra bondat el rei Artaxerxes a Nehemies?

 6. Com organitza Nehemies l’obra de construcció perquè els enemics dels israelites no la puguin aturar?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Nehemies 1:4-6 i 2:1-20.

  Com va buscar Nehemies la guia de Jehovà? (Neh. 2:4, 5; Rm. 12:12; 1 Pe. 4:7)

 2. Llegeix Nehemies 3:3-5.

  Què poden aprendre els ancians i els assistents de congregació del contrast entre els de Tecuè i els «més distingits»? (Neh. 3:5, 27; 2 Tes. 3:7-10; 1 Pe. 5:5, BCI)

 3. Llegeix Nehemies 4:1-23, BEC.

  1. Què va motivar els israelites a seguir construint tot i l’oposició feroç? (Neh. 4:6, 8, 9, BEC; Sl. 50:15; Is. 65:13, 14)

  2. Com ens anima en l’actualitat l’exemple dels israelites?

 4. Llegeix Nehemies 6:15.

  Què mostra respecte al poder de la fe el fet que els murs de Jerusalem es completessin en dos mesos? (Sl. 56:4, 5 [56:3, 4 en NM]; Mt. 17:20; 19:26)

Història 84

Un àngel visita Maria

 1. Qui és la dona que apareix al dibuix?

 2. Què li diu Gabriel a Maria?

 3. Com explica Gabriel a Maria que tindrà un fill tot i que no ha viscut amb cap home?

 4. Què passa quan Maria visita la seva parenta Elisabet?

 5. Què pensa Josep quan s’assabenta que Maria tindrà un fill? Què li fa canviar d’opinió?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Lluc 1:26-56.

  1. Què indica Lluc 1:35 de tota imperfecció adàmica que hi hagués a l’òvul de Maria quan la vida del Fill de Déu hi va ser transferida del reialme espiritual? (Ag. 2:11-13; Jn. 6:69; Heb. 7:26; 10:5)

  2. Com va rebre Jesús honra fins i tot abans de néixer? (Lc. 1:41-43)

  3. Quin bon exemple va donar Maria als cristians d’avui dia que reben privilegis especials de servei? (Lc. 1:38, 46-49; 17:10; Prov. 11:2)

 2. Llegeix Mateu 1:18-25.

  Tot i que a Jesús no se li va posar el nom d’Emmanuel, com va complir com a humà el significat d’aquest nom? (Mt. 1:22, 23; Jn. 14:8-10, NTC; Heb. 1:1-3)

Història 85

Jesús neix en un estable

 1. Qui és el nen petit del dibuix, i on el posa Maria?

 2. Per què va néixer Jesús en un estable amb els animals?

 3. Al dibuix, qui són els homes que entren a l’estable, i què els havia dit un àngel?

 4. Per què Jesús és tan especial?

 5. Per què es pot dir que Jesús és el Fill de Déu?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Lluc 2:1-20.

  1. Quin paper va tenir Cèsar August en el compliment de la profecia sobre el naixement de Jesús? (Lc. 2:1-4; Miq. 5:2, BEC)

  2. Com pot una persona arribar a comptar-se entre els qui la Bíblia anomena «la humanitat que ell estima»? (Lc. 2:14; Mt. 16:24; Jn. 17:3; Ac. [Fets] 3:19; Heb. 11:6)

  3. Si aquells humils pastors de Judea tenien raó per sentir-se feliços perquè havia nascut un Salvador, per què es poden sentir encara més feliços avui dia els servents de Déu? (Lc. 2:10, 11; Ef. 3:8, 9; Ap. [Rev.] 11:15; 14:6)

Història 86

Guiats per una estrella

 1. Qui són els homes del dibuix, i per què assenyala un d’ells una estrella brillant?

 2. Per què s’enfada el rei Herodes, i què fa?

 3. On porta l’estrella els homes? Per què tornen al seu país per un altre camí?

 4. Què ordena Herodes, i per què?

 5. Què diu Jehovà a Josep que faci?

 6. Qui va fer aparèixer l’estrella? Per què?

Pregunta addicional:

 1. Llegeix Mateu 2:1-23.

  Quina edat tenia Jesús i on vivia quan els astròlegs el van visitar? (Mt. 2:1, 11, 16)

Història 87

El jove Jesús al temple

 1. Quants anys té Jesús en aquest dibuix? On és?

 2. Què fa cada any Josep amb la seva família?

 3. Després d’un dia de viatge cap a casa, per què Josep i Maria han de tornar cap a Jerusalem?

 4. On troben Josep i Maria a Jesús? Per què la gent està molt sorpresa?

 5. Què diu Jesús a la seva mare, Maria?

 6. Com podem imitar Jesús pel que fa a aprendre coses sobre Déu?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Lluc 2:41-52.

  1. Tot i que la Llei exigia només als homes que assistissin a les celebracions anuals, quin bon exemple van donar Josep i Maria als pares d’avui dia? (Lc. 2:41; Deut. 16:16; 31:12; Prov. 22:6)

  2. Quin bon exemple va donar Jesús als joves d’avui dia pel que fa a la subjecció als pares? (Lc. 2:51; Deut. 5:16; Prov. 23:22; Col. 3:20)

 2. Llegeix Mateu 13:53-56.

  Quins quatre germans naturals de Jesús es mencionen a la Bíblia? Com van ser utilitzats dos d’ells més tard en la congregació cristiana? (Mt. 13:55; Ac. [Fets] 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gàl. 1:19; Jm. 1:1; Jud. 1)

Història 88

Joan bateja Jesús

 1. Qui són els dos homes del dibuix?

 2. Com s’ha de batejar una persona?

 3. A qui sol batejar Joan?

 4. Per quina raó especial demana Jesús a Joan que el bategi?

 5. Com demostra Déu que està content pel fet que Jesús s’hagi batejat?

 6. Què passa quan Jesús marxa quaranta dies a un lloc solitari?

 7. Quins són alguns dels primers seguidors, o deixebles, de Jesús? Quin va ser el seu primer miracle?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 3:13-17.

  Quin patró va establir Jesús per al bateig dels seus deixebles? (Sl. 40:8, 9 [40:7, 8 en NM]; Mt. 28:19, 20, BEC; Lc. 3:21, 22)

 2. Llegeix Mateu 4:1-11.

  Com ens anima a estudiar la Bíblia amb regularitat l’habilitat amb què Jesús usava les Escriptures? (Mt. 4:5-7; 2 Pe. 3:17, 18; 1 Jn. 4:1, BEC)

 3. Llegeix Joan 1:29-51.

  Cap a qui va dirigir Joan el Baptista els seus deixebles, i com el podem imitar avui dia? (Jn. 1:29, 35, 36; 3:30; Mt. 23:10)

 4. Llegeix Joan 2:1-12.

  Com demostra el primer miracle de Jesús que Jehovà no reté cap cosa bona dels seus servents? (Jn. 2:9, 10; Sl. 84:11 [84:12 en NM]; Jm. 1:17)

Història 89

Jesús neteja el temple

 1. Per què es venen animals al temple?

 2. Per què s’enfada Jesús?

 3. Segons veus al dibuix, què fa Jesús, i què ordena als homes que venen els coloms?

 4. Quan els seguidors de Jesús veuen el que fa, de què es recorden?

 5. Per quin districte passa Jesús de camí a Galilea?

Pregunta addicional:

 1. Llegeix Joan 2:13-25.

  Tenint en compte la indignació de Jesús al veure els canvistes al temple, quina ha de ser la visió correcta sobre les activitats comercials a la Sala del Regne? (Jn. 2:15, 16; 1 Cor. 10:24, 31-33)

Història 90

Amb la dona vora el pou

 1. Per què Jesús s’ha aturat al costat d’un pou a Samaria? Què li diu allà a una dona?

 2. Per què està sorpresa la dona? Què li diu Jesús, i per què?

 3. De quina mena d’aigua creu la dona que parla Jesús? De quin tipus d’aigua parla en realitat?

 4. Per què se sorprèn la dona de tot el que Jesús sap d’ella? Com va obtenir aquesta informació?

 5. Què aprenem del relat sobre la dona a la vora del pou?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Joan 4:5-43.

  1. Segons l’exemple de Jesús, quina actitud hauríem de mostrar amb les persones de diferents races o antecedents socials? (Jn. 4:9; 1 Cor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tt. 2:11)

  2. Quins beneficis espirituals rep la persona que es fa deixeble de Jesús? (Jn. 4:14; Is. 58:11; 2 Cor. 4:16)

  3. Com podem mostrar agraïment com la dona samaritana, qui desitjava explicar als altres el que havia après? (Jn. 4:7, 28; Mt. 6:33; Lc. 10:40-42)

Història 91

Ensenya en una muntanya

 1. Segons el dibuix, on està ensenyant Jesús, i qui són els qui estan asseguts més a prop d’ell?

 2. Com es diuen els dotze apòstols?

 3. Què és el Regne que predica Jesús?

 4. Per quines coses ensenya Jesús que hem d’orar?

 5. Què diu Jesús sobre com s’han de tractar les persones?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 5:1-12.

  De quines maneres podem demostrar que som conscients de la nostra necessitat espiritual? (Mt. 5:3, NM; Rm. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Llegeix Mateu 5:21-26.

  Com deixa clar Mateu 5:23, 24 que la relació que tenim amb els nostres germans afecta la nostra relació amb Jehovà? (Mt. 6:14, 15; Sl. 133:1; Col. 3:13; 1 Jn. 4:20)

 3. Llegeix Mateu 6:1-8.

  Quines són algunes actituds prepotents que han d’evitar els cristians? (Lc. 18:11, 12; 1 Cor. 4:6, 7; 2 Cor. 9:7)

 4. Llegeix Mateu 6:25-34.

  Què va ensenyar Jesús sobre la necessitat de confiar en Jehovà pel que fa a les nostres provisions materials? (Èx. 16:4; Sl. 37:25; Fili. 4:6)

 5. Llegeix Mateu 7:1-11.

  Què ens ensenya la il·lustració que trobem a Mateu 7:5? (Prov. 26:12; Rm. 2:1; 14:10; Jm. 4:11, 12)

Història 92

Jesús ressuscita els morts

 1. Qui és el pare de la noia del dibuix, i per què estan molt preocupats ell i la seva dona?

 2. Què fa Jaire quan troba Jesús?

 3. Què passa mentre Jesús va a casa de Jaire? Quin missatge rep Jaire durant el viatge?

 4. Per què es riu de Jesús la gent que hi ha a casa de Jaire?

 5. Després de portar tres apòstols i els pares de la noia a l’habitació de la nena, què fa Jesús?

 6. A qui més va tornar Jesús la vida, i què mostra això?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Lluc 8:40-56.

  Com va mostrar Jesús que era compassiu i raonable amb la dona que tenia el flux de sang, i què poden aprendre d’això els ancians d’avui? (Lc. 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mt. 9:12, 13; Col. 3:12-14, BEC)

 2. Llegeix Lluc 7:11-17.

  Per què la resposta que Jesús va donar a la vídua de Naín pot consolar molt aquells qui han perdut éssers estimats en la mort? (Lc. 7:13; 2 Cor. 1:3, 4; Heb. 4:15, BCI)

 3. Llegeix Joan 11:17-44.

  Com va demostrar Jesús que és normal sentir-se abatut per la mort d’un ésser estimat? (Jn. 11:33-36, 38; 2 Sam. 19:1-5 [18:33-19:1-4 en NM])

Història 93

Jesús alimenta molta gent

 1. Quina cosa terrible li passa a Joan el Baptista? Com se sent Jesús?

 2. Com alimenta Jesús les multituds que l’han seguit, i quant menjar sobra?

 3. Per què tenen por els deixebles aquella nit? Què li passa a Pere?

 4. Com alimenta Jesús milers de persones un segon cop?

 5. Per què serà meravellós quan Jesús governi sobre la Terra com a Rei nomenat per Déu?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 14:1-32.

  1. Què revela el relat de Mateu 14:23-32 sobre la personalitat de Pere?

  2. Com mostra la Bíblia que Pere va madurar i va superar el seu temperament impulsiu? (Mt. 14:27-30; Jn. 18:10; 21:7; Ac. [Fets] 2:14, 37-40; 1 Pe. 5:6, 10)

 2. Llegeix Mateu 15:29-38.

  Com va mostrar Jesús respecte per les provisions materials de part del seu Pare? (Mt. 15:37; Jn. 6:12; Col. 3:15)

 3. Llegeix Joan 6:1-21.

  Com poden avui dia els cristians seguir l’exemple de Jesús pel que fa a les autoritats? (Jn. 6:15; Mt. 22:21; Rm. 12:2; 13:1-4)

Història 94

Jesús s’estima els nens

 1. Sobre què anaven discutint els apòstols mentre tornaven d’un llarg viatge?

 2. Per què crida Jesús un nen petit i el posa de peu davant dels apòstols?

 3. En quin sentit han d’aprendre els apòstols a ser com nens?

 4. Uns mesos després, com mostra Jesús que s’estima els nens?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 18:1-4.

  Per què Jesús va fer servir paràboles per ensenyar? (Mt. 13:34, 36; Mc. 4:33, 34)

 2. Llegeix Mateu 19:13-15.

  Quines qualitats dels nens hem d’imitar per tal de gaudir de les benediccions del Regne? (Sl. 25:9; 138:6; 1 Cor. 14:20)

 3. Llegeix Marc 9:33-37.

  Què va ensenyar Jesús als seus deixebles sobre voler llocs de prominència? (Mc. 9:35; Mt. 20:25, 26; Gàl. 6:3; Fili. 2:5-8, CL)

 4. Llegeix Marc 10:13-16.

  Com d’abordable era Jesús i què aprenen els ancians cristians del seu exemple? (Mc. 6:30-34; Fili. 2:1-4, BCI; 1 Tim. 4:12, BCI)

Història 95

Com ensenya Jesús

 1. Què pregunta un home a Jesús, i per què?

 2. Què utilitza Jesús de vegades per ensenyar? Què hem après ja sobre els jueus i els samaritans?

 3. A la història de Jesús, què li passa a un jueu que viatja pel camí cap a Jericó?

 4. Què fan un sacerdot jueu i un levita que passen pel camí?

 5. Al dibuix, qui està ajudant l’home ferit?

 6. Quan acaba la història, què pregunta Jesús, i com contesta l’home?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Lluc 10:25-37.

  1. En comptes de donar una resposta directa, com va ajudar Jesús un home versat en la Llei a raonar sobre un assumpte? (Lc. 10:26; Mt. 16:13-16)

  2. Com usava Jesús les il·lustracions per vèncer el prejudici de les persones? (Lc. 10:36, 37; 18:9-14; Tt. 1:9, NM)

Història 96

Jesús cura els malalts

 1. Què fa Jesús al viatjar per la regió?

 2. Uns tres anys després que Jesús es bategés, què diu als seus apòstols?

 3. Qui són els qui apareixen al dibuix? Què fa Jesús per la dona?

 4. Per què avergonyeix els mestres religiosos la resposta que dóna Jesús a les seves objeccions?

 5. Quan Jesús i els seus apòstols són a prop de Jericó, què fa Jesús per dos cecs molt pobres?

 6. Per què fa miracles Jesús?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 15:30, 31.

  Quina manifestació espectacular del poder de Jehovà va fer Jesús? Com hauria d’influir això en la nostra comprensió del que Jehovà ha promès per al nou món? (Sl. 37:29, BEC; Is. 33:24)

 2. Llegeix Lluc 13:10-17.

  Què ens diu el fet que Jesús fes alguns dels seus miracles més impressionants en dissabte respecte al tipus d’alliberació que portarà a la humanitat durant el seu regnat mil·lenari? (Lc. 13:10-13; Sl. 46:10 [46:9 en NM]; Mt. 12:8; Col. 2:16, 17; Ap. [Rev.] 21:1-4)

 3. Llegeix Mateu 20:29-34.

  Com mostra aquest relat que Jesús no estava mai massa ocupat per ajudar la gent? Què aprenem d’això? (Deut. 15:7; Jm. 2:15, 16; 1 Jn. 3:17, BEC)

Història 97

Jesús ve com a rei

 1. Quan Jesús arriba a un poblet prop de Jerusalem, què diu als seus deixebles que facin?

 2. Segons el dibuix, què passa quan Jesús s’apropa a la ciutat de Jerusalem?

 3. Què fan els nens quan veuen que Jesús està curant els cecs i els coixos?

 4. Què contesta Jesús als sacerdots enfadats?

 5. Com podem imitar els nens que alaben Jesús?

 6. Què volen saber els deixebles?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 21:1-17.

  1. Com contrasta l’entrada de Jesús a Jerusalem amb la dels generals conqueridors en temps dels romans? (Mt. 21:4, 5; Zac. 9:9; Fili. 2:5-8, CL; Col. 2:15)

  2. Quina lliçó poden aprendre els més petits dels nois israelites que van citar el Salm 118 quan Jesús va entrar al temple? (Mt. 21:9, 15; Sl. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pe. 3:18)

 2. Llegeix Joan 12:12-16.

  Què simbolitza el fet que la gent que aclamava Jesús usés branques de palmera? (Jn. 12:13; Fili. 2:10; Ap. [Rev.] 7:9, 10)

Història 98

La muntanya de les Oliveres

 1. Al dibuix, qui és Jesús? Qui són els altres?

 2. Què van intentar fer amb Jesús els sacerdots al temple, i què els va dir ell?

 3. Què pregunten els apòstols a Jesús?

 4. Per què explica Jesús als apòstols algunes coses que passaran a la Terra quan ell estigui regnant al cel?

 5. Què diu Jesús que passarà abans que elimini tota la maldat de la Terra?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 23:1-39.

  1. Tot i que la Bíblia indica que l’ús de títols seglars pot ser apropiat, què ensenyen les paraules de Jesús de Mateu 23:8-11 sobre l’ús de títols aduladors a la congregació cristiana? (Ac. [Fets] 26:25; Rm. 13:7; 1 Pe. 2:13, 14)

  2. Què van usar els fariseus per intentar evitar que la gent acceptés la veritat? Com han usat els mestres religiosos unes tàctiques similars en temps moderns? (Mt. 23:13; Lc. 11:52; Jn. 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)

 2. Llegeix Mateu 24:1-14.

  1. Com emfatitza Mateu 24:13 la importància d’aguantar?

  2. Què vol dir l’expressió «la fi» de Mateu 24:13? (Mt. 16:27; Rm. 14:10-12; 2 Cor. 5:10)

 3. Llegeix Marc 13:3-10, BCI.

  Quina expressió de Marc 13:10 mostra la urgència de predicar la bona nova, i com ens haurien d’afectar aquestes paraules de Jesús? (Rm. 13:11, 12; 1 Cor. 7:29-31)

Història 99

A l’habitació de dalt

 1. Per què estan Jesús i els seus dotze apòstols en una sala gran del pis de dalt d’una casa, tal com es veu al dibuix?

 2. Qui és l’home que marxa? Què vol fer?

 3. Un cop acaben el sopar de la Pasqua, quin àpat especial comença Jesús?

 4. Què recordava la Pasqua als israelites? Què recorda aquest sopar especial als seguidors de Jesús?

 5. Després del Sopar del Senyor, què diu Jesús als seus deixebles? Què fan després?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 26:14-30.

  1. Com mostra Mateu 26:15 que la traïció de Jesús es va fer deliberadament?

  2. Amb quin doble propòsit es va vessar la sang de Jesús? (Mt. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Ef. 1:7; Heb. 9:19, 20)

 2. Llegeix Lluc 22:1-39.

  En quin sentit Satanàs havia entrat dins de Judes? (Lc. 22:3; Jn. 13:2; Ac. [Fets] 1:24, 25)

 3. Llegeix Joan 13:1-20.

  1. Segons el que diu Joan 13:2, es pot culpar Judes pel que va fer? Què aprenem d’això els servents de Déu? (Gèn. 4:7; 2 Cor. 2:11, BEC; Gàl. 6:1; Jm. 1:13, 14, BCI)

  2. Quina lliçó impactant va donar Jesús? (Jn. 13:15; Mt. 23:11; 1 Pe. 2:21)

 4. Llegeix Joan 17:1-26.

  En quin sentit va demanar Jesús en oració que els seus seguidors ‘fossin u’? (Jn. 17:11, 21-23, NTC; Rm. 13:8; 14:19; Col. 3:14, BEC)

Història 100

Jesús al jardí

 1. On van Jesús i els seus apòstols quan surten de l’habitació de dalt, i què els diu ell que facin?

 2. Què es troba Jesús quan torna on són els apòstols? Quants cops passa això?

 3. Qui entra al jardí i, tal com es veu al dibuix, què fa Judes Iscariot?

 4. Per què Judes fa un petó a Jesús, i què fa Pere?

 5. Què li diu Jesús a Pere, i per què no demana Jesús a Déu que enviï cap àngel perquè el salvi?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 26:36-56.

  1. Per què la manera com Jesús va donar consell als seus deixebles és un bon exemple per als ancians cristians d’avui? (Mt. 20:25-28; 26:40, 41; Gàl. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)

  2. Com veia Jesús l’ús d’armes contra altres persones? (Mt. 26:52; Lc. 6:27, 28; Jn. 18:36)

 2. Llegeix Lluc 22:39-53.

  Vol dir que la fe de Jesús trontollava el fet que se li aparegués un àngel al jardí de Getsemaní per confortar-lo? Explica-ho. (Lc. 22:41-43; Is. 49:8; Mt. 4:10, 11; Heb. 5:7)

 3. Llegeix Joan 18:1-12.

  Com va protegir Jesús els seus deixebles dels seus opositors, i què podem aprendre d’aquest exemple? (Jn. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Jm. 2:25)

Història 101

Maten Jesús

 1. Qui és el principal responsable de la mort de Jesús?

 2. Què fan els apòstols quan els mestres religiosos arresten Jesús?

 3. Què passa a casa de Caifàs, el gran sacerdot?

 4. Per què se’n va Pere a plorar?

 5. Després que Jesús és enviat de nou a Pilat, què criden els sacerdots principals?

 6. Què li passa a Jesús el divendres a la tarda, i què promet a un delinqüent que està clavat en un pal al seu costat?

 7. On estarà el paradís que Jesús va prometre?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 26:57-75.

  Com van mostrar els membres del tribunal suprem jueu que els seus cors eren malvats? (Mt. 26:59, 67, 68)

 2. Llegeix Mateu 27:1-50.

  Per què podem dir que el remordiment de Judes no era autèntic? (Mt. 27:3, 4; Mc. 3:29; 14:21; 2 Cor. 7:10, 11)

 3. Llegeix Lluc 22:54-71.

  Què podem aprendre del fet que Pere negués Jesús la nit que va ser traït i detingut? (Lc. 22:60-62; Mt. 26:31-35; 1 Cor. 10:12, BEC)

 4. Llegeix Lluc 23:1-49.

  Com va reaccionar Jesús davant la injustícia que va patir? Què podem aprendre d’això? (Lc. 23:33, 34; Rm. 12:17-19; 1 Pe. 2:23)

 5. Llegeix Joan 18:12-40.

  Què mostra el fet que, tot i que la por de l’home paralitzés momentàniament Pere, arribés a ser un apòstol excel·lent? (Jn. 18:25-27; 1 Cor. 4:2; 1 Pe. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Llegeix Joan 19:1-30.

  1. Quina visió equilibrada de les coses materials tenia Jesús? (Jn. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mt. 6:31, 32; 8:20)

  2. En quin sentit van ser les últimes paraules de Jesús una declaració triomfal que ell havia defensat la sobirania de Jehovà? (Jn. 16:33; 19:30; 2 Pe. 3:14; 1 Jn. 5:4)

Història 102

Jesús és viu

 1. Qui és la dona del dibuix? I els homes? On són?

 2. Per què diu Pilat als sacerdots que enviïn soldats a vigilar la tomba de Jesús?

 3. Què fa un àngel molt d’hora el tercer dia després de la mort de Jesús, però què fan els sacerdots?

 4. Per què se sorprenen unes dones que visiten la tomba de Jesús?

 5. Per què corren Pere i Joan a la tomba de Jesús? Què hi troben?

 6. Què va passar amb el cos de Jesús, i què fa ell per mostrar als deixebles que és viu?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Mateu 27:62-66 i 28:1-15.

  Quan Jesús va ressuscitar, com van pecar contra l’esperit sant els sacerdots principals, els fariseus i els ancians? (Mt. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 2. Llegeix Lluc 24:1-12.

  Com mostra el relat de la resurrecció de Jesús que Jehovà considera les dones dignes de confiança? (Lc. 24:4, 9, 10; Mt. 28:1-7)

 3. Llegeix Joan 20:1-12.

  Com ens ajuda Joan 20:8, 9 a veure que hem de ser pacients si no comprenem del tot el compliment d’una profecia bíblica? (Prov. 4:18; Mt. 17:22, 23; Lc. 24:5-8; Jn. 16:12)

Història 103

En una habitació tancada

 1. Què diu Maria a l’home que confon amb el jardiner? Com s’adona que en realitat és Jesús?

 2. Què els passa a dos deixebles que van de camí cap a Emaús?

 3. Quina cosa admirable passa quan els dos deixebles expliquen als apòstols que han vist Jesús?

 4. Quants cops s’ha aparegut Jesús als seus seguidors?

 5. Què diu Tomàs quan sent que els deixebles han vist el Senyor, però què passa vuit dies després?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Joan 20:11-29.

  Va dir Jesús a Joan 20:23 que els humans tenim autoritat per perdonar pecats? Explica-ho. (Sl. 49:3, 8 [49:2, 7 en NM]; Is. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Jn. 2:1, 2)

 2. Llegeix Lluc 24:13-43.

  Com podem preparar el nostre cor perquè sigui receptiu a les veritats de la Bíblia? (Lc. 24:32, 33; Esd. 7:10; Mt. 5:3, NM; Ac. [Fets] 16:14; Heb. 5:11-14)

Història 104

Jesús torna al cel

 1. Quants deixebles veuen Jesús en una ocasió? De què els parla Jesús?

 2. Què és el Regne de Déu? Com serà la vida a la Terra quan Jesús governi com a Rei durant mil anys?

 3. Quants dies s’ha estat apareixent Jesús als seus deixebles, però què ha de fer ara?

 4. Just abans de deixar els seus deixebles, què els diu Jesús que facin?

 5. Què està passant al dibuix, i com desapareix Jesús de la vista dels presents?

Altres preguntes:

 1. Llegeix 1 Corintis 15:3-8.

  Per què l’apòstol Pau podia parlar amb tanta seguretat de la resurrecció de Jesús? Sobre quines coses poden els cristians avui dia parlar amb plena convicció? (1 Cor. 15:4, 7, 8; Is. 2:2, 3; Mt. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 2. Llegeix Actes (Fets) 1:1-11.

  Tal com s’havia profetitzat a Actes (Fets) 1:8, fins a quin punt es va estendre la predicació? (Ac. [Fets] 6:7; 9:31; 11:19-21; Col. 1:23)

Història 105

S’esperen a Jerusalem

 1. Com es veu al dibuix, què els passa als seguidors de Jesús que han estat esperant a Jerusalem?

 2. Quina sorpresa tenen els visitants que són a Jerusalem?

 3. Què explica Pere a la gent?

 4. Com se sent la gent després de l’explicació de Pere? Què els diu que han de fer?

 5. Quantes persones es bategen el dia de la Pentecosta de l’any 33 n. e.?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 2:1-47.

  1. Com mostren les paraules de Pere d’Actes (Fets) 2:23, 36 que tota la nació jueva era responsable de la mort de Jesús? (1 Tes. 2:14, 15)

  2. Com va donar Pere un bon exemple pel que fa a raonar a partir de les Escriptures? (Ac. [Fets] 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Col. 4:6)

  3. Com va usar Pere la primera de «les claus del Regne del cel» que Jesús havia promès donar-li? (Ac. [Fets] 2:14, 22-24, 37, 38; Mt. 16:19)

Història 106

Alliberats de la presó

 1. Què els passa a Pere i Joan una tarda mentre entren al temple?

 2. Què diu Pere a un home coix, i què li dóna de més valor que els diners?

 3. Per què estan enfadats els líders religiosos, i què els fan a Pere i Joan?

 4. Què diu Pere als mestres religiosos, i quin avís reben els apòstols?

 5. Per què es posen gelosos els mestres religiosos, però què passa quan fiquen els apòstols a la presó per segona vegada?

 6. Quina resposta donen els apòstols quan els porten a la sala del Sanedrí?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 3:1-10.

  Tot i que no tenim el poder de fer miracles avui dia, com ens ajuden les paraules de Pere escrites a Actes (Fets) 3:6 a valorar el missatge del Regne? (Jn. 17:3; 2 Cor. 5:18-20; Fili. 3:8)

 2. Llegeix Actes (Fets) 4:1-31.

  Quan afrontem oposició en el ministeri, de quina manera podem imitar els nostres germans del segle primer? (Ac. [Fets] 4:29, 31; Ef. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 3. Llegeix Actes (Fets) 5:17-42.

  Com s’han mostrat raonables pel que fa a la predicació, tant avui com en el passat, algunes persones que no són Testimonis de Jehovà? (Ac. [Fets] 5:34-39)

Història 107

Lapiden Esteve

 1. Qui és Esteve? Què ha fet gràcies a l’ajuda de Déu?

 2. Què diu Esteve que fa que els líders religiosos s’enfadin?

 3. Què fan amb ell després d’arrossegar-lo cap a fora de la ciutat?

 4. Al dibuix, qui és el jove que està de peu al costat dels mantells?

 5. Abans de morir, què diu Esteve en oració a Jehovà?

 6. Què hauríem de fer per imitar Esteve quan algú ens fa alguna cosa dolenta?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 6:8-15.

  Quines pràctiques enganyoses han utilitzat sovint els líders religiosos per intentar aturar la predicació dels Testimonis de Jehovà? (Ac. [Fets] 6:9, 11, 13)

 2. Llegeix Actes (Fets) 7:1-60.

  1. Què va ajudar Esteve a defensar amb èxit la bona nova davant el Sanedrí? Què podem aprendre del seu exemple? (Ac. [Fets] 7:51-53; Rm. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Pe. 3:15, 16 [3:15 en NM])

  2. Quina actitud hem de manifestar respecte als qui s’oposen a la nostra obra? (Ac. [Fets] 7:58-60; Mt. 5:44; Lc. 23:33, 34)

Història 108

De camí a Damasc

 1. Què fa Saule després de l’assassinat d’Esteve?

 2. Quan Saule va de camí a Damasc, quina cosa extraordinària li passa?

 3. Què diu Jesús a Saule que faci?

 4. Què ordena Jesús a Ananies, i com recupera Saule la vista?

 5. Amb quin nom arriba a ser conegut Saule, i per a què és usat?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 8:1-4.

  Com va contribuir l’onada de persecució que va assotar la recent formada congregació cristiana a la difusió de la fe cristiana? Quin fet similar ha tingut lloc en temps moderns? (Ac. [Fets] 8:4; Is. 54:17)

 2. Llegeix Actes (Fets) 9:1-20.

  Quina triple missió va revelar Jesús que tenia en ment per a Saule? (Ac. [Fets] 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rm. 11:13)

 3. Llegeix Actes (Fets) 22:6-16, BCI.

  Com podem ser com Ananies, i per què és important això? (Ac. [Fets] 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Pe. 1:14-16; 2:12)

 4. Llegeix Actes (Fets) 26:8-20.

  Com anima avui dia la conversió de Saule al cristianisme aquells qui tenen un cònjuge no creient? (Ac. [Fets] 26:11; 1 Tim. 1:14-16, BCI; 2 Tim. 4:2; 1 Pe. 3:1-3)

Història 109

Pere visita Corneli

 1. Qui és l’home que s’agenolla al dibuix?

 2. Què li diu un àngel a Corneli?

 3. Què fa veure Déu a Pere mentre és al terrat de la casa de Simó a Jafa?

 4. Per què diu Pere a Corneli que no s’ha d’inclinar i adorar-lo?

 5. De què s’admiren els deixebles jueus que són amb Pere?

 6. Quina important lliçó hem d’aprendre de la visita de Pere a Corneli?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 10:1-48.

  Què mostren les paraules de Pere escrites a Actes (Fets) 10:42 sobre l’obra de predicar la bona nova del Regne? (Mt. 28:19, BEC; Mc. 13:10, BCI; Ac. [Fets] 1:8)

 2. Llegeix Actes (Fets) 11:1-18.

  Quina actitud va mostrar Pere quan la directriu de Jehovà sobre els gentils es va fer evident? Com podem imitar el seu exemple? (Ac. [Fets] 11:17, 18; 2 Cor. 10:5; Ef. 5:17)

Història 110

Timoteu, nou ajudant de Pau

 1. Qui és el jove del dibuix? On viu? Com es diu la seva mare? I la seva àvia?

 2. Què diu Timoteu quan Pau li pregunta si vol anar amb ell i Siles a predicar a persones de llocs distants?

 3. On s’anomena «cristians» per primer cop els seguidors de Jesús?

 4. Quines són algunes de les ciutats que visiten Pau, Siles i Timoteu un cop deixen Listra?

 5. Com ajuda Timoteu a Pau? Què s’haurien de preguntar els joves d’avui dia?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 9:19-30.

  Com va mostrar seny l’apòstol Pau quan va patir l’oposició a la bona nova? (Ac. [Fets] 9:22-25, 29, 30; Mt. 10:16)

 2. Llegeix Actes (Fets) 11:19-26.

  Com mostra el relat que trobem a Actes (Fets) 11:19-21, 26 que l’esperit de Jehovà guia i dirigeix la predicació?

 3. Llegeix Actes (Fets) 13:13-16, 42-52.

  Com mostra Actes (Fets) 13:51, 52 que els deixebles no van permetre que l’oposició els desanimés? (Mt. 10:14; Ac. [Fets] 18:6; 1 Pe. 4:14)

 4. Llegeix Actes (Fets) 14:1-6, 19-28.

  A l’ajudar els nous, com ens allibera de la preocupació excessiva l’expressió «els encomanaren al Senyor»? (Ac. [Fets] 14:21-23; 20:32; Jn. 6:44)

 5. Llegeix Actes (Fets) 16:1-5.

  Com destaca la bona disposició de Timoteu a circumcidar-se la importància de ‘fer-ho tot per l’evangeli’? (Ac. [Fets] 16:3; 1 Cor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 6. Llegeix Actes (Fets) 18:1-11, 18-22.

  Què indica Actes (Fets) 18:9, 10 sobre la participació personal de Jesús en la direcció de la predicació? Quina confiança ens dóna això avui dia? (Mt. 28:20)

Història 111

Un noi s’adorm

 1. Qui és el noi que és al terra? Què li ha passat?

 2. Què fa Pau quan veu que el noi és mort?

 3. On van Pau, Timoteu, i els seus companys de viatge? Què passa quan s’aturen a Milet?

 4. Quina advertència dóna el profeta Àgab a Pau, i com passa exactament el que diu el profeta?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 20:7-38.

  1. Com podem ser ‘innocents de la sang de tots’, segons les paraules de Pau que trobem a Actes (Fets) 20:26, 27? (Ez. 33:8; Ac. [Fets] 18:6, 7)

  2. Per què els ancians han de tenir «per norma les sanes paraules» quan ensenyen? (Ac. [Fets] 20:17, 29, 30; Tt. 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 2. Llegeix Actes (Fets) 26:24-32.

  Com va usar Pau la seva ciutadania romana per complir la comissió de predicar que havia rebut de Jesús? (Ac. [Fets] 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Lc. 21:12, 13)

Història 112

Naufraguen en una illa

 1. Què li passa al vaixell on viatja Pau mentre passen vora l’illa de Creta?

 2. Què diu Pau als qui són amb ell al vaixell?

 3. Per què es trenca en trossos el vaixell?

 4. Quines instruccions dóna l’oficial de l’exèrcit, i com arriben tots a la platja sans i estalvis?

 5. Com es diu l’illa on arriben, i què passa amb Pau quan el temps millora?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 27:1-44.

  Per què augmenta la nostra confiança en l’exactitud de la Bíblia al llegir el relat del viatge de Pau a Roma? (Ac. [Fets] 27:16-19, 27-32; Lc. 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Llegeix Actes (Fets) 28:1-14.

  Si els habitants pagans de Malta van tractar Pau i els seus companys de naufragi amb «una humanitat poc corrent», què hauríem de mostrar els cristians, i de quina manera en especial? (Ac. [Fets] 28:1, 2; Heb. 13:1, 2, BCI; 1 Pe. 4:9, BCI)

Història 113

Pau a Roma

 1. A qui predica Pau mentre està presoner a Roma?

 2. Al dibuix, qui és el visitant que està assegut a la taula? Què està fent per Pau?

 3. Qui és Epafrodit? Què s’emporta quan torna a Filips?

 4. Per què escriu Pau al seu bon amic Filemó?

 5. Què fa Pau quan el deixen lliure? Què li passa més tard?

 6. Qui utilitza Jehovà per escriure els últims llibres de la Bíblia? De què parla el llibre d’Apocalipsi, o Revelació?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Actes (Fets) 28:16-31 i Filipencs 1:13.

  Com va utilitzar Pau el seu temps mentre estava presoner a Roma? Quin efecte va tenir sobre la congregació cristiana la seva fe inamovible? (Ac. [Fets] 28:23, 30; Fili. 1:14)

 2. Llegeix Filipencs 2:19-30.

  Quines paraules d’agraïment a Timoteu i Epafrodit va escriure Pau? Com podem imitar l’exemple de Pau? (Fili. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Cor. 16:18; 1 Tes. 5:12, 13)

 3. Llegeix Filemó 1-25.

  1. Sobre quina base va instar Pau a Filemó a fer el correcte? Com guia això mateix els ancians avui dia? (File. 9, BCI; 2 Cor. 8:8, BCI; Gàl. 5:13, BCI)

  2. Com mostren les paraules de Pau que trobem a Filemó 13, 14 que respectava la consciència dels altres membres de la congregació? (1 Cor. 8:7, 13; 10:31-33)

 4. Llegeix 2 Timoteu 4:7-9.

  Igual que l’apòstol Pau, com podem estar segurs que Jehovà ens recompensarà si ens mantenim fidels fins al final? (Mt. 24:13; Heb. 6:10, BEC)

Història 114

La fi de tota la maldat

 1. Per què parla la Bíblia de cavalls al cel?

 2. Com es diu la guerra de Déu amb els dolents de la Terra, i quin és l’objectiu d’aquesta guerra?

 3. Al dibuix, qui és el que va al davant a la guerra, per què porta una corona i què significa la seva espasa?

 4. Si tornem a mirar les històries 10, 15 i 33, per què no ens sorprèn que Déu destrueixi les persones dolentes?

 5. Com mostren les històries 36 i 76 que Déu destruirà fins i tot les persones dolentes que diuen que l’adoren?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Apocalipsi (Revelació) 19:11-16.

  1. Com deixa clar la Bíblia que Jesucrist és el genet del cavall blanc? (Ap. [Rev.] 1:5; 3:14; 19:11; Is. 11:4)

  2. Com confirma la sang del vestit exterior de Jesús el fet que la seva victòria és contundent i completa? (Ap. [Rev.] 14:18-20; 19:13)

  3. Qui estan inclosos probablement en els exèrcits que segueixen Jesús amb el seu cavall blanc? (Ap. [Rev.] 12:7; 19:14; Mt. 25:31, 32)

Història 115

Un nou paradís a la Terra

 1. De quines condicions diu la Bíblia que gaudirem al paradís a la Terra?

 2. Què promet la Bíblia a tots aquells qui visquin al paradís?

 3. Quan s’encarregarà Jesús de portar aquest meravellós canvi?

 4. Quan Jesús va ser a la Terra, què va fer per mostrar el que faria quan fos el Rei del Regne de Déu?

 5. De què s’asseguraran Jesús i els seus cogovernants celestials quan governin la Terra des del cel?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Apocalipsi (Revelació) 5:9, 10.

  Per què podem estar segurs que aquells qui regnin sobre la Terra durant el Regnat de Mil Anys seran uns reis i sacerdots compassius i misericordiosos? (Ef. 4:20-24; 1 Pe. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 2. Llegeix Apocalipsi (Revelació) 14:1-3.

  Què significa que els 144.000 portin escrits al front el nom del Pare i el nom de l’Anyell? (1 Cor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Ap. [Rev.] 3:12)

Història 116

Podem viure per sempre

 1. Què hem de saber per viure per sempre?

 2. Com podem aprendre coses sobre Jehovà i Jesús, igual que la nena i els seus amics del dibuix?

 3. Quin altre llibre veus al dibuix, i per què l’hem de llegir sovint?

 4. A part d’aprendre coses sobre Jehovà i Jesús, què més cal per tenir vida eterna?

 5. Quina lliçó aprenem de la història 69?

 6. Què mostra el bon exemple del petit Samuel a la història 55?

 7. Com podem imitar l’exemple de Jesucrist? Si ho fem, què podrem fer al futur?

Altres preguntes:

 1. Llegeix Joan 17:3.

  Com indica la Bíblia que tenir coneixement de Jehovà i Jesús implica més que tan sols memoritzar dades? (Mt. 7:21; Jm. 2:18-20; 1 Jn. 2:17, BCI)

 2. Llegeix Salm 145:1-21.

  1. Quines són algunes de les moltes raons que tenim per lloar Jehovà? (Sl. 145:8-11; Ap. [Rev.] 4:11)

  2. Com és Jehovà «bo per a tothom», i com ens acosta això cada cop més a Ell? (Sl. 145:9; Mt. 5:43-45)

  3. Si estimem Jehovà de debò, què ens sentirem motivats a fer? (Sl. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)