Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 APÈNDIX

Fraccions sanguínies i procediments quirúrgics

Fraccions sanguínies i procediments quirúrgics

Fraccions sanguínies. Les fraccions deriven dels quatre components principals de la sang: els glòbuls vermells, els glòbuls blancs, les plaquetes i el plasma. Per exemple, els glòbuls vermells contenen la proteïna anomenada hemoglobina. Els productes elaborats a partir de l’hemoglobina humana o animal s’han usat per tractar pacients amb anèmia aguda o que han patit una pèrdua de sang massiva.

El plasma, que és en un 90% aigua, transporta nombroses hormones, sals inorgàniques, enzims i nutrients, inclosos els minerals i els sucres. El plasma també conté factors de la coagulació, anticossos per combatre malalties, i proteïnes com l’albúmina. Si algú està exposat a una determinada malaltia, pot ser que els metges li prescriguin injeccions de gammaglobulina extreta del plasma de persones que ja hi són immunes. Els glòbuls blancs també poden ser una font d’interferons i interleucines, que s’usen per tractar algunes infeccions víriques i alguns tipus de càncer.

Poden acceptar els cristians els tractaments que inclouen fraccions sanguínies? La Bíblia no dóna detalls específics al respecte, així que cadascú ha de prendre la seva decisió davant de Déu segons li dicti la seva consciència. Alguns rebutjaran totes les fraccions, amb l’argument que la Llei que va donar Déu a Israel exigia que la sang d’un animal havia de ser ‘escampada per terra’ (Deuteronomi 12:22-24). Altres,  tot i rebutjar les transfusions de sang completa o dels seus components principals, potser accepten tractaments que inclouen alguna fracció sanguínia. Potser consideren que d’alguna manera les fraccions extretes de la sang deixen de representar la vida de l’ésser del qual es va extreure.

A l’hora de prendre una decisió sobre les fraccions sanguínies, tingues en compte aquestes preguntes: «Sóc conscient que rebutjar totes les fraccions sanguínies significa que no acceptaré alguns medicaments que inclouen productes per combatre malalties, o que faciliten la coagulació de la sang per aturar hemorràgies? Podria explicar a un metge per què rebutjo o accepto l’ús d’una fracció sanguínia o més d’una?».

Procediments quirúrgics. L’hemodilució i la recuperació de sang són dos dels procediments quirúrgics utilitzats. Amb l’hemodilució, la sang es desvia del cos, se substitueix per un expansor plasmàtic i després es torna a introduir al pacient. La recuperació de sang serveix per recuperar la sang que es perd durant una intervenció i retornar-la al cos. La sang d’una ferida o d’una cavitat corporal es recupera, es neteja o filtra i a continuació es torna a introduir al pacient. Com que els mètodes d’aplicació d’aquestes tècniques poden variar d’un facultatiu a un altre, el cristià ha d’assabentar-se de quin mètode pensa aplicar el seu metge.

Al prendre una decisió sobre aquests procediments, cal preguntar-se: «Si una part de la meva sang es desviés fora del cos  i el flux sanguini fins i tot s’interrompés durant un temps, em permetria la meva consciència considerar que aquesta sang encara és part del meu cos, i per tant no cal que sigui ‘escampada per terra’? (Deuteronomi 12:23, 24.) Em molestaria la meva consciència educada per la Bíblia si durant una intervenció mèdica se m’extragués sang, es modifiqués i es tornés a introduir al meu cos? Sóc conscient que al refusar tots els  procediments mèdics que impliquin l’ús de la meva sang, també estic refusant les anàlisis de sang, l’hemodiàlisi, o una màquina de derivació cardiopulmonar?».

Cada cristià ha de decidir individualment el que permetrà que es faci amb la seva sang durant una intervenció quirúrgica. Això també aplica a les proves mèdiques i teràpies modernes que inclouen l’extracció d’una petita quantitat de sang, la seva modificació i posterior reinjecció.