Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 APÈNDIX

Quan s’ha de cobrir el cap una cristiana, i per què?

Quan s’ha de cobrir el cap una cristiana, i per què?

En quines situacions relacionades amb l’adoració s’ha de cobrir el cap una cristiana? Per què? Analitzem el que l’apòstol Pau va escriure sota inspiració sobre aquest tema. Ell ens proporciona la guia que necessitem per prendre bones decisions que honorin Déu (1 Corintis 11:3-16). Pau apunta tres factors que cal tenir en compte: (1) les activitats que fan necessari que una cristiana es cobreixi el cap, (2) les circumstàncies en què ho ha de fer, i (3) els motius que la mouen a aplicar aquesta norma.

Les activitats. Pau en menciona dues: orar i profetitzar (versicles 4 i 5). Orar és una manera d’adorar Jehovà i comunicar-nos amb ell. Avui dia el fet de profetitzar es refereix a tota activitat d’ensenyança basada en la Bíblia que realitza un ministre cristià. Volia dir llavors Pau que una cristiana s’ha de cobrir el cap sempre que ora o ensenya la veritat bíblica? No. El que determina si s’ha de cobrir són les circumstàncies en què ora o ensenya.

Les circumstàncies. Les paraules de Pau fan pensar en dos àmbits d’activitat: la família i la congregació. Els versicles 3 i 5 diuen: «L’home és cap de la dona [...]. Tota dona que prega o profetitza amb el cap sense cobrir deshonra el  seu cap». En l’àmbit familiar, Jehovà ha designat el marit com a cap de la dona. Llevat que doni el degut reconeixement a l’autoritat del seu marit, el deshonra si assumeix responsabilitats que Jehovà li assigna a ell. Per exemple, si la dona ha de conduir un curs bíblic en presència del seu marit, mostra que reconeix l’autoritat de l’espòs cobrint-se el cap. Ho ha de fer independentment que el seu marit estigui batejat o no, ja que ell és el cap de la família. * Si ella ha d’orar en presència del seu fill menor d’edat que està batejat, també ha de cobrir-se el cap, no perquè ell sigui el cap de la família, sinó a causa de l’autoritat que es concedeix als homes batejats que formen part de la congregació cristiana.

Pau fa referència a l’àmbit de la congregació quan, al versicle 16, diu que és «el nostre costum, el de les comunitats [congregacions] de Déu» (Nou Testament, ed. Claret). A la congregació cristiana s’atorga l’autoritat als homes batejats (1 Timoteu 2:11-14; Hebreus 13:17, BCI). Només els homes poden ser ancians o servents ministerials amb la responsabilitat divina de cuidar el ramat de Déu (Actes [Fets] 20:28). Però, en algunes ocasions, les circumstàncies poden exigir que es designi una cristiana perquè realitzi una activitat que normalment correspon a un home batejat capacitat. Per exemple, pot ser que hagi de dirigir una reunió per a la predicació perquè no hi sigui present cap home batejat capacitat. O potser ella hagi de conduir un curs bíblic establert en presència d’un home batejat. Com que aquestes activitats en realitat són una extensió de la congregació cristiana, s’ha de cobrir el cap en senyal de reconeixement que realitza una tasca que correspon a un home.

D’altra banda, una cristiana no s’ha de cobrir el cap per dur a terme moltes de les activitats relacionades amb l’adoració. Per exemple, no s’ha de cobrir quan comenta  a les reunions de congregació, participa a la predicació casa per casa amb el seu marit o amb un altre home batejat, o estudia o fa oració amb els seus fills no batejats. És evident que poden sorgir altres preguntes, i si una germana té dubtes sobre un assumpte, pot fer una investigació més profunda. * Si encara no està segura del que ha de fer i la seva consciència la impulsa a cobrir-se, no estaria fent res dolent.

Els motius. Al versicle 10 trobem dos motius pels quals una cristiana voldria complir amb aquesta norma: «La dona ha de tenir un senyal d’autoritat sobre el seu cap, per causa dels àngels» (TBS). En primer lloc, fixem-nos en l’expressió «un senyal d’autoritat». Cobrint-se el cap, una cristiana demostra que reconeix l’autoritat que Jehovà ha atorgat als homes batejats de la congregació. D’aquesta manera expressa el seu amor i la seva lleialtat a Jehovà. Una segona raó la veiem a les paraules «a causa dels àngels». Quin efecte té sobre aquests poderosos éssers espirituals el fet que una dona es cobreixi el cap?

Els àngels tenen un gran interès a veure que es reconeix l’autoritat divina a tota l’organització de Jehovà, tant al cel com a la Terra. També es beneficien d’observar l’exemple dels éssers humans imperfectes. Al capdavall, ells també han de mostrar submissió a l’ordre establert per Jehovà, una prova que molts àngels no van superar al passat (Judes 6). Així doncs, és possible que els àngels vegin casos en què una cristiana té més experiència, més coneixement i més inteŀligència que un home batejat de la congregació i que, tot i així, se sotmet de bona gana a l’autoritat del germà. En alguns casos, la germana  en qüestió és una cristiana ungida que amb el temps serà una dels cohereus de Crist. Això vol dir que la germana tindrà una posició encara més alta que la dels àngels i governarà amb Crist al cel. Quin exemple més bo per als àngels! De fet, quin privilegi més gran tenen totes les germanes! Amb la seva conducta lleial i submisa poden demostrar a milions d’àngels fidels que elles són humils i obedients!

^ § 5 Normalment, una esposa cristiana no ora en veu alta en presència del seu marit creient, però es podria donar el cas en circumstàncies inusuals, com ara que ell no pugui parlar a causa d’una malaltia.

^ § 7 A La Torre de Guaita del 15 de febrer de 2015, pàgina 30, a La Atalaya del 15 de juliol de 2002, pàgines 26 i 27, i a la del 15 de juliol de 1977, pàgines 445-448, hi ha més informació sobre aquest tema.