Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 4-G

La vida de Jesús a la terra | Últims dies de Jesús a Jerusalem (Part 1)

La vida de Jesús a la terra | Últims dies de Jesús a Jerusalem (Part 1)
MODE

QUAN

ON

ESDEVENIMENT

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

Any 33, 8 de nissan

Betània

Jesús arriba sis dies abans de la Pasqua

     

11:55–12:1

9 de nissan

Betània

Maria li vessa oli al cap i als peus

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betània-Betfagé-Jerusalem

Entrada triomfal a Jerusalem, muntat sobre un pollí

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 de nissan

Betània-Jerusalem

Maleeix una figuera; torna a netejar el temple

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Els sacerdots principals i els escribes planegen matar Jesús

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehovà parla; Jesús prediu la seva mort; es compleix la profecia d’Isaïes sobre la falta de fe dels jueus

     

12:20-50

11 de nissan

Betània-Jerusalem

Lliçó de la figuera que s’asseca

21:19-22

11:20-25

   

Temple de Jerusalem

Es qüestiona la seva autoritat; paràbola dels dos fills

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Paràboles: els vinyaters assassins i el banquet de casament

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Respon a preguntes sobre Déu i Cèsar, la resurrecció i el manament més important

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Pregunta si el Crist és fill de David

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

«Ai de vosaltres, escribes i fariseus»

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Es fixa en la donació de la viuda

 

12:41-44

21:1-4

 

Muntanya de les Oliveres

El senyal de la seva futura presència

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Paràboles: les deu noies verges, els talents, i les ovelles i les cabres

25:1-46

     

12 de nissan

Jerusalem

Els líders jueus tramen matar-lo

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judes prepara la traïció

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 de nissan (dijous tarda)

Jerusalem i els voltants

Els preparatius per a la Pasqua

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 de nissan

Jerusalem

Menja la Pasqua amb els apòstols

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Renta els peus dels apòstols

     

13:1-20