Salta al contingut

Salta a l'índex

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

 3-B

Els profetes i els reis de Judà i Israel (Part 2)

Els profetes i els reis de Judà i Israel (Part 2)
MODE

Reis del regne del sud (Continuació)

777 a. n. e.

Jotam: 16 anys

762

Acaz: 16 anys

746

Ezequies: 29 anys

716

Manassès: 55 anys

661

Amon: 2 anys

659

Josies: 31 anys

628

Joahaz: 3 mesos

Joiaquim: 11 anys

618

Jeconies: 3 mesos i 10 dies

617

Sedecies: 11 anys

607

Jerusalem i el seu temple són destruïts pels babilonis, dirigits per Nabucodonosor. Sedecies, l’últim rei terrestre de la línia de David, és destronat

 Reis del regne del nord (Continuació)

≈ 803 a. n. e.

Zacaries: 6 mesos, segons el registre bíblic

Zacaries va començar a regnar en cert sentit, però sembla que el seu regnat no es va confirmar del tot fins el 792 aproximadament.

≈ 791

Xaŀlum: 1 mes

Menahem: 10 anys

≈ 780

Pecahià: 2 anys

≈ 778

Pècah: 20 anys

≈ 758

Oixea: 9 anys, ≈ des de 748

≈ 748

Sembla que cap a l’any 748, la governació d’Oixea es va establir completament o potser va rebre el suport del monarca assiri Tiglat-Pilèsser III

740

Assíria conquista Samària i sotmet Israel; el regne d’Israel, format per les deu tribus del nord, arriba a la seva fi

 • Llista de profetes

 • Isaïes

 • Miquees

 • Sofonies

 • Jeremies

 • Nahum

 • Habacuc

 • Daniel

 • Ezequiel

 • Abdies

 • Osees