Romans 16:1-27

  • Pau presenta Febe (1, 2)

  • Salutacions als cristians de Roma (3-16)

  • Advertència sobre les divisions (17-20)

  • Salutacions dels companys de Pau (21-24)

  • Ja s’ha revelat el secret sagrat (25-27)

16  Us presento* la nostra germana Febe, que serveix a la congregació de Cèncrees.  Acolliu-la en el nom del Senyor, d’una manera digna dels sants, i ajudeu-la en tot el que necessiti, perquè també ha ajudat molts germans, fins i tot a mi mateix.  Saludeu Prisca i Àquila, companys meus en Jesucrist,  que han arriscat la seva vida* per mi,* i a qui no només jo dono les gràcies, sinó també totes les congregacions de les altres nacions.  Saludeu també la congregació que es reuneix a casa seva. Saludeu el meu estimat Epènet, que és un dels primers* d’Àsia que s’ha fet deixeble de Crist.  Saludeu Maria, que ha treballat molt per vosaltres.  Saludeu els meus parents Andrònic i Júnia, companys meus de presó, que tenen una bona reputació entre els apòstols i són seguidors de Crist des de fa més temps que jo.  Saludeu Ampliat, el meu estimat germà en el Senyor.  Saludeu Urbà, el nostre company en Crist, i també el meu estimat Estaqui. 10  Saludeu Apeŀles, qui té l’aprovació de Crist. Saludeu els de la casa d’Aristòbul. 11  Saludeu el meu parent Herodió. Saludeu els de la casa de Narcís que són seguidors del Senyor. 12  Saludeu Trifena i Trifosa, dones que treballen molt en l’obra del Senyor. Saludeu la nostra estimada Pèrsida, perquè també ha treballat molt en l’obra del Senyor. 13  Saludeu Rufus, l’escollit del Senyor, i la seva mare, que és com la meva mare. 14  Saludeu Asíncrit, Flegont, Hermes, Pàtrobes, Hermas i els germans que estan amb ells. 15  Saludeu Filòleg i Júlia, Nereu i la seva germana, Olimpes i tots els sants que estan amb ells. 16  Saludeu-vos els uns als altres amb un petó sant. Totes les congregacions del Crist us saluden. 17  Germans, ara us demano que aneu amb compte amb els que creen divisions i obstacles que van en contra del que heu après. Aparteu-vos d’ells. 18  Perquè aquests homes no són esclaus del nostre Senyor Jesucrist, sinó dels seus propis desitjos,* i sedueixen el cor dels ingenus amb paraules meloses i aduladores. 19  Tothom sap que sou obedients, i per això estic molt content de vosaltres. Però vull que sigueu savis per fer el que està bé i que no tingueu res a veure amb el que està malament. 20  Ben aviat, el Déu que dóna pau esclafarà Satanàs sota els vostres peus. Que el nostre Senyor Jesús us mostri bondat immerescuda. 21  El meu company Timoteu us saluda, i també us saluden els meus parents Lluci, Jasó i Sosípatre. 22  Jo, Terci, que he escrit aquesta carta, us saludo en el Senyor. 23  Gaius, que ens acull a mi i a tota la congregació a casa seva, us saluda. Erast, el tresorer* de la ciutat, us saluda, i també ho fa Quart, el seu germà. 24  —— * 25  Glòria a Aquell que us pot enfortir, tal com mostren les bones notícies que anuncio i el missatge sobre Jesucrist. Aquestes bones notícies fan referència a la revelació del secret sagrat que ha estat amagat durant molt de temps, 26  però que ara ha estat revelat. Aquest secret sagrat s’ha donat a conèixer a totes les nacions mitjançant les profecies de les Escriptures, tal com va manar el Déu etern, perquè tinguin fe en ell i l’obeeixin. 27  A Déu, l’únic que és savi, sigui la glòria per sempre per mitjà de Jesucrist. Amén.

Notes a peu de pàgina

O «recomano».
Lit. «el seu coll».
O «per la meva ànima».
Lit. «que és primícies».
O «ventres; apetits».
O «l’administrador».
Aquest versicle no apareix en alguns manuscrits antics.