Marc 2:1-28

  • Jesús cura un paralític (1-12)

  • Jesús escull Leví (13-17)

  • Pregunten sobre el dejuni (18-22)

  • Jesús és el Senyor del dissabte (23-28)

2  Però al cap d’uns dies, Jesús va tornar a entrar a Cafarnaüm, i va córrer la veu que estava a casa.  S’hi va ajuntar tanta gent que no hi cabien ni al davant de la porta, i ell els hi va començar a predicar la paraula de Déu.  Llavors li van dur un paralític, que portaven entre quatre homes.  Però com que hi havia tanta gent, no el van poder portar davant de Jesús, i per això van aixecar la part del sostre que hi havia damunt d’ell i, després de fer-hi un forat, van baixar la llitera on estava estirat el paralític.  Quan Jesús va veure la fe que tenien, va dir al paralític: «Fill, els teus pecats et són perdonats».  Allà hi havia asseguts alguns escribes que pensaven dins del seu cor:  «Per què parla d’aquesta manera? Blasfema! Qui pot perdonar els pecats, sinó únicament Déu?».  Però Jesús de seguida va saber* com pensaven, i per això els hi va dir: «Per què penseu aquestes coses en el vostre cor?  Què és més fàcil, dir al paralític: “Els teus pecats et són perdonats”, o bé dir-li: “Aixeca’t, agafa la llitera i camina”? 10  Però perquè sapigueu que el Fill de l’home* té autoritat a la terra per perdonar pecats...». Llavors li va dir al paralític: 11  «T’ho mano: aixeca’t, agafa la llitera i vés-te’n a casa». 12  A l’instant es va aixecar, i de seguida va agafar la seva llitera i va començar a caminar davant de tothom. Tots es van quedar meravellats i van glorificar Déu dient: «No hem vist mai res d’igual». 13  Jesús va tornar a sortir cap a la vora del llac. Tothom l’anava a trobar, i ell els ensenyava. 14  Tot passant, va veure Leví, el fill d’Alfeu, assegut a l’oficina de recaptació d’impostos, i li va dir: «Segueix-me». I ell es va aixecar i el va seguir. 15  Més tard, Jesús i els seus deixebles van anar a casa de Leví, i allà van menjar* amb molts cobradors d’impostos i pecadors, perquè molts d’ells el seguien. 16  Però quan els escribes que eren fariseus* van veure que Jesús estava menjant amb pecadors i cobradors d’impostos, van començar a dir als seus deixebles: «¿Menja amb cobradors d’impostos i pecadors?». 17  Al sentir-ho, Jesús els hi va contestar: «Els que estan forts no necessiten un metge, però els que estan malalts, sí. No he vingut a cridar justos, sinó pecadors». 18  Els deixebles de Joan i els fariseus tenien el costum de dejunar.* Per això li van anar a preguntar a Jesús: «Per què els deixebles de Joan i els deixebles dels fariseus dejunen, però els teus deixebles no ho fan?». 19  Jesús els hi va dir: «Mentre el nuvi és amb ells, ¿tenen motius per dejunar els amics del nuvi? Mentre tenen el nuvi amb ells no poden dejunar. 20  Ja arribarà el dia que els hi prendran el nuvi; aquell dia sí que dejunaran. 21  Ningú cus un tros de roba nova en un vestit vell. Si ho fes, el tros de roba nova s’encongiria, estiraria la roba vella i el forat es faria més gran. 22  I ningú posa vi nou en bótes velles. Si ho fes, el vi rebentaria les bótes, i tant el vi com les bótes es farien malbé. Per això, el vi nou es posa en bótes noves». 23  Mentre Jesús passava pels camps de cereals en dissabte, els seus deixebles es van posar a arrencar espigues pel camí. 24  Per això els fariseus li van dir: «Mira això! Per què fan el que no està permès en dissabte?». 25  Però ell els hi va contestar: «¿No heu llegit mai el que va fer David quan es va veure en necessitat, i tant ell com els seus homes tenien gana? 26  D’acord amb el relat sobre el sacerdot principal Abiatar, David va entrar a la casa de Déu i va menjar els pans de l’ofrena. Però això va contra la Llei, perquè només en poden menjar els sacerdots. A més, en va donar als homes que estaven amb ell». 27  Aleshores els hi va dir: «El dissabte es va fer per a les persones, i no pas les persones per al dissabte. 28  Per tant, el Fill de l’home és Senyor fins i tot del dissabte».

Notes a peu de pàgina

Lit. «va percebre pel seu esperit».
Consulta el Glossari.
Lit. «es van reclinar a taula».
Consulta el Glossari.
Consulta el Glossari.