Joan 1:1-51

  • La Paraula es va fer home (1-18)

  • El testimoni de Joan el Baptista (19-28)

  • Jesús, el Corder de Déu (29-34)

  • Els primers deixebles de Jesús (35-42)

  • Felip i Natanael (43-51)

1  Al principi la Paraula existia,* i la Paraula estava amb Déu i la Paraula era un déu.*  Ell estava amb Déu al principi.  Totes les coses van arribar a existir per mitjà d’ell, i ni una sola cosa ha arribat a existir sense ell.  La vida va arribar a existir per mitjà d’ell, i la vida era la llum dels homes.  I la llum brilla enmig de la foscor, però la foscor no l’ha vençut.  Va venir un home que va ser enviat com a representant de Déu; es deia Joan.  Aquest home va venir com a testimoni per donar testimoni de la llum, perquè persones de tot tipus creguessin gràcies a ell.  Ell no era aquesta llum, però va venir a donar testimoni d’aquesta llum.  La llum veritable que iŀlumina tot tipus de persones estava a punt de venir al món. 10  De fet, ell* ja estava al món, i el món va arribar a existir per mitjà d’ell, però el món no el va reconèixer. 11  Va venir a la seva gent, i la seva gent no el va acceptar. 12  Però a tots aquells que el van rebre, els hi va donar el dret de convertir-se en fills de Déu, perquè tenien fe en el seu nom. 13  Ells van néixer de Déu, no d’humans* ni per la voluntat humana* ni per la voluntat d’un home. 14  La Paraula es va fer home i va viure entre nosaltres, i vam veure la seva glòria, una glòria com la que un fill únic* rep del seu pare. Ell estava ple del favor diví* i sempre ensenyava la veritat. 15  (Joan va donar testimoni d’ell quan va cridar: «Aquest va ser de qui vaig dir: “El qui ve darrere meu m’ha passat al davant, perquè ja existia abans que jo”».) 16  I com que estava ple de bondat immerescuda,* tots n’hem rebut en abundància. 17  Perquè Déu va donar la Llei per mitjà de Moisès, però la bondat immerescuda i la veritat van venir per mitjà de Jesucrist. 18  Ningú ha vist mai Déu. El déu unigènit que està al costat del Pare* és qui ens ha explicat qui és Ell. 19  Aquest és el testimoni que Joan va donar quan els jueus li van enviar sacerdots i levites des de Jerusalem a preguntar-li: «Qui ets?». 20  Ell no va evitar la pregunta, sinó que va admetre obertament: «Jo no sóc el Crist». 21  Llavors ells li van preguntar: «Qui ets doncs? ¿Ets Elies?». Ell va respondre: «No ho sóc». «¿Ets el Profeta?» I ell va contestar: «No!». 22  Per això ells li van dir: «Digue’ns qui ets perquè puguem donar una resposta als que ens han enviat. Què dius de tu mateix?». 23  Ell va respondre: «Sóc la veu d’un que crida en el desert: “Aplaneu el camí de Jehovà”, tal com va dir el profeta Isaïes». 24  Aquests havien sigut enviats pels fariseus.* 25  I li van preguntar: «Aleshores, si no ets el Crist ni Elies ni el Profeta, per què bateges?». 26  Joan els hi va respondre: «Jo batejo amb aigua. Però entre vosaltres hi ha algú que no coneixeu, 27  aquell que ve darrere meu, i jo no sóc digne de deslligar-li les corretges de les sandàlies». 28  Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava. 29  L’endemà va veure que Jesús venia cap a ell, i va dir: «Mireu, el Corder* de Déu que elimina els pecats del món! 30  Aquest és de qui vaig dir: “Darrere meu ve un home que m’ha passat al davant, perquè ja existia abans que jo”. 31  Jo no el coneixia, però vaig venir a batejar amb aigua perquè ell fos conegut a Israel». 32  Joan també va donar aquest testimoni: «Vaig veure l’esperit que baixava des del cel com un colom i es quedava damunt d’ell. 33  Jo no el coneixia, però Aquell que em va enviar a batejar amb aigua em va dir: “Sabràs qui és el que bateja amb esperit sant* quan vegis que l’esperit baixa i es queda sobre ell”. 34  I jo ho he vist, i he donat testimoni que aquest és el Fill de Déu». 35  El dia següent, Joan tornava a estar al mateix lloc amb dos dels seus deixebles, 36  i quan va veure Jesús que passava, va dir: «Mireu, el Corder de Déu!». 37  Quan els dos deixebles van sentir que deia això, van seguir Jesús. 38  Aleshores Jesús es va girar, i al veure que el seguien, els hi va preguntar: «Què voleu?». Ells li van contestar: «Rabí (que significa “Mestre”), on t’allotges?». 39  I ell els hi va dir: «Veniu amb mi i ho veureu». Per tant, ells hi van anar i van veure on s’allotjava, i es van quedar amb ell la resta del dia; eren cap a les quatre de la tarda.* 40  Andreu, el germà de Simó Pere, era un dels dos que havien sentit el que Joan havia dit i que havien seguit Jesús. 41  Primer va trobar el seu germà Simó, i li va dir: «Hem trobat el Messies» (que significa «Crist»), 42  i el va portar on estava Jesús. Jesús el va mirar i li va dir: «Tu ets Simó, el fill de Joan. Tu et diràs Cefes» (que significa «Pere»). 43  L’endemà Jesús volia marxar cap a Galilea. Aleshores va trobar Felip i li va dir: «Segueix-me». 44  Felip era de Betsaida, de la mateixa ciutat que Andreu i Pere. 45  I Felip va trobar Natanael i li va dir: «Hem trobat aquell de qui parlen la Llei de Moisès i els Profetes: Jesús, el fill de Josep, de Natzaret». 46  Però Natanael li va dir: «¿Pot sortir res de bo de Natzaret?». I Felip li va respondre: «Vine i ho veuràs». 47  Quan Jesús va veure Natanael que venia cap a ell, va dir: «Mireu, un autèntic israelita en qui no hi ha engany». 48  I Natanael li va dir: «De què em coneixes?». Jesús li va contestar: «Et vaig veure sota la figuera abans que Felip et cridés». 49  Natanael va respondre: «Rabí, tu ets el Fill de Déu, tu ets Rei d’Israel». 50  Jesús li va dir: «¿Creus perquè t’he dit que et vaig veure sota la figuera? Veuràs coses més grans que aquestes». 51  I llavors va afegir: «Us ben asseguro que veureu el cel obert i els àngels de Déu pujant al cel i baixant cap al Fill de l’home».*

Notes a peu de pàgina

Aquí «la Paraula» fa referència a Jesús, el portaveu principal de Déu.
O «era divina».
Fa referènca a «la Paraula». Consulta la nota de Jn 1:1.
Lit. «de sang».
Lit. «voluntat de la carn».
Lit. «unigènit».
O «ple de bondat immerescuda». Consulta el Glossari
O «gran bondat».
O «al si del Pare». Fa referència a una posició de favor especial.
Consulta el Glossari
O «l’Anyell».
Consulta el Glossari
Lit. «era cap a la desena hora».
Consulta el Glossari