Efesis 1:1-23

  • Salutacions (1, 2)

  • Benediccions espirituals (3-7)

  • Reunir totes les coses sota el Crist (8-14)

    • «Una administració» als temps assenyalats (10)

    • Segellats amb l’esperit com a «garantia» (13, 14)

  • Pau dóna gràcies a Déu per la fe dels efesis i ora per ells (15-23)

1  Pau, apòstol de Jesucrist per voluntat de Déu, als sants que hi ha a Efès i que són fidels en unió amb Jesucrist:  Que Déu, el nostre Pare, i el Senyor Jesucrist us mostrin bondat immerescuda* i us donin pau.  Que el Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist sigui alabat, perquè ens ha donat tota mena de benediccions espirituals als llocs celestials, ja que estem units amb Crist.  De fet, Déu ens va escollir abans de la fundació del món* perquè estiguéssim units amb Crist. I ho va fer perquè mostréssim amor, fóssim sants i no tinguéssim cap defecte davant d’ell.  Perquè va decidir per endavant que ens adoptaria com a fills seus per mitjà de Jesucrist, d’acord amb el que li agrada i d’acord amb la seva voluntat,  per tal que la gent l’alabi per la gloriosa bondat immerescuda que ens ha mostrat mitjançant el seu Fill estimat.  Gràcies a l’abundància de la seva bondat immerescuda, hem sigut rescatats i alliberats per mitjà de la sang del seu Fill, és a dir, se’ns han perdonat els pecats.  Déu ens va mostrar la seva bondat immerescuda en abundància al donar-nos tota saviesa i comprensió*  i ens va fer saber el secret sagrat de la seva voluntat. D’acord amb el que a ell li agrada, va decidir 10  establir una administració* al final dels temps assenyalats per reunir totes les coses sota el Crist, tant les coses del cel com les de la terra. 11  Nosaltres hem sigut nomenats hereus en unió amb ell, ja que hem sigut escollits per endavant d’acord amb el propòsit d’aquell que compleix totes les coses segons la seva voluntat, 12  perquè per mitjà nostre, que hem sigut els primers en posar l’esperança en el Crist, Déu sigui alabat i glorificat. 13  Vosaltres també vau posar l’esperança en ell després d’escoltar la paraula de la veritat, les bones notícies de la vostra salvació. Per mitjà del Crist, després de creure, vau ser segellats amb l’esperit sant* promès, 14  que és una garantia* de l’herència que rebrem, amb l’objectiu d’alliberar el poble* de Déu per mitjà d’un rescat, per a la seva alabança i glòria. 15  Per això també, des de que vaig sentir a parlar de la vostra fe en el Senyor Jesús i de l’amor que mostreu a tots els sants, 16  no deixo de donar gràcies a Déu per vosaltres. Sempre us tinc presents en les meves oracions, 17  per tal que el Déu del nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, us doni un esperit de saviesa i pugueu entendre el que ell revela, i així conegueu de veritat qui és ell. 18  Déu ha iŀluminat els ulls del vostre cor perquè sapigueu quina esperança us ha donat, quines són les glorioses riqueses que donarà com a herència als sants, 19  i com és l’extraordinària grandesa del poder que mostra a favor de nosaltres, els creients. Aquesta grandesa s’ha fet evident amb el que ha aconseguit amb la seva força poderosa, 20  que va utilitzar a favor de Crist quan el va ressuscitar d’entre els morts i el va fer seure a la seva dreta als llocs celestials, 21  molt per damunt de tot govern, autoritat, poder i dominació, i de qualsevol nom, no només en aquest món* sinó també en el que ha de venir. 22  També ho va sotmetre tot sota els seus peus i el va posar com a cap sobre totes les coses de la congregació, 23  que és el seu cos, la plenitud d’aquell que omple totes les coses en tot.

Notes a peu de pàgina

O «gran bondat». Consulta «bondat immerescuda» al Glossari.
Fa referència als fills d’Adam i Eva.
O «seny».
O «organitzar els assumptes».
Consulta el Glossari.
O «penyora; fiança».
Lit. «la possessió».
O «ordre de coses». Consulta el Glossari.