Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Política global de protecció de dades dels Testimonis de Jehovà

Política global de protecció de dades dels Testimonis de Jehovà

L’organització religiosa mundial dels Testimonis de Jehovà («organització religiosa») respecta els drets de privadesa individuals i la protecció de dades personals. L’organització religiosa reconeix la necessitat de mantenir una comunicació oberta i franca i de recollir les dades confidencials i la informació personal per tal de poder administrar les necessitats individuals dels Testimonis de Jehovà i dur a terme les seves activitats religioses i solidàries, així com la necessitat corresponent de mantenir la confidencialitat i assegurar que aquesta informació es protegeixi adequadament (Proverbis 15:22; 25:9). Respectem molt seriosament la confidencialitat (Proverbis 20:19).

Diversos països han promulgat lleis de protecció de dades amb la finalitat d’assegurar els drets de privadesa dels individus. L’organització religiosa, incloses les sucursals locals, tenen un llarg historial de respecte als drets de privadesa i confidencialitat, fins i tot abans de la promulgació d’aquestes lleis de protecció de dades. L’organització religiosa continuarà protegint la informació que disposi, tal com ha estat fent durant anys.

Principis sobre la protecció de dades. L’organització religiosa gestiona totes les dades personals d’acord amb els principis següents:

  1. Les dades personals es processaran de manera justa i legal.

  2. Les dades personals es recopilaran, processaran i utilitzaran només en la mesura necessària per complir amb els propòsits religiosos i solidaris de l’organització religiosa.

  3. Les dades personals seran precises i estaran actualitzades. Qualsevol error es corregirà tan aviat com sigui possible després que l’organització religiosa en tingui coneixement.

  4. Les dades personals només es conservaran durant el temps que calgui per als propòsits legítims de l’organització religiosa.

  5. Es tindrà degudament en compte el respecte pels drets dels titulars de les dades.

  6. Es prendran les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar la divulgació no autoritzada o iŀlegal de dades personals. Totes les dades personals emmagatzemades informàticament es mantenen en equips protegits amb contrasenya als quals només hi tenen accés usuaris autoritzats. Les oficines estan tancades amb clau després d’hores de feina i només hi pot tenir accés el personal autoritzat.

  7. Les dades personals no es transferiran de sucursal a sucursal a menys que sigui necessari per dur a terme els propòsits religiosos o solidaris de l’organització religiosa. Tots els testimonis de Jehovà han acceptat això en virtut de la seva decisió lliure i voluntària de formar part i ser identificats com a testimonis de Jehovà.

Aquests principis de protecció de dades regeixen l’ús de dades personals descrites al llibre Organizados para hacer la voluntad de Jehová, el qual s’entrega a tots els testimonis de Jehovà quan arriben a ser publicadors. Per a més informació, consulteu Organizados para hacer la voluntad de Jehová.

El dret d’un individu a la protecció, correcció o eliminació de dades personals i de informació confidencial es concedeix d’acord amb la pràctica dels Testimonis de Jehovà establerta a la Política global sobre l’ús de dades personals, sota la secció Els vostres drets.

Aquesta Política global de protecció de dades dels Testimonis de Jehovà estableix la base sobre com gestionen els Testimonis de Jehovà les dades personals arreu de tot el món.